Deficity v transparentnosti městských firem jsou společné pro všechny země V4

Oživení společně s partnery ze Slovenska, Polska a Maďarska vypracovalo žebříček transparentnosti 36 velkých městských společností ze zemí V4. Problémy byly zjištěny zejména v netransparentní personální politice a slabých protikorupčních opatřeních městských firem.

České městské společnosti dopadly v hodnocení transparentnosti na základě zvolené metodiky ze všech zemí nejlépe, když získaly v průměru 41,35%, v těsném závěsu pak stojí maďarské městské společnosti se 40,63%, následují slovenské městské společnosti se 34,10% a nejhůře si stojí polské městské společnosti se 24,31%. Je však zapotřebí zdůraznit, že z možného maxima 100% se jedná o slabý výsledek ve všech zemích.

Za kritickou oblast v ČR, ale i v zemích V4, lze vnímat nízkou transparentnost v odměňování členů orgánů společností a výkonného managementu, kdy žádná z hodnocených českých firem takové údaje nezveřejňuje. Shodně tak žádná z českých společností nezveřejňuje životopisy členů orgánů, veřejnost si tak nemůže ověřit erudici osob zastávající tuto funkci.

„Obecně vzato lze za slabý bod české legislativy vnímat skutečnost, že úprava městských společností není nijak explicitně stanovena a městské společnosti se pohybují v právním vakuu stojícím na pomezí veřejnoprávní a soukromoprávní úpravy,“ uvádí advokátka Andrea Kohoutková z Oživení. Tato absence v legislativě je bohužel obdobná u všech zemí skupiny V4.

Oživení na základě provedené analýzy vypracovalo Případovou studii na Dopravní podnik hl.m. Prahy, který obstál v rámci hodnocených českých městských společností nejlépe. V ní podrobně hodnotí jednotlivé rizikové oblasti a vyjadřuje se ke kvalitě stanov společnosti. Oživení dále společně s partnerskými organizacemi vypracovalo doporučení ke zvýšení transparentnosti městských společností, která jsou společná pro všechny země V4.

Tisková zpráva ke stažení zde.

Za Oživení, o. s.
Andrea Kohoutková
[email protected], 774 737 279

Více informací o projektu naleznete:

Projekt vznikl díky finanční podpoře donora Visegrad Fund.

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář