Energie pod kontrolou – kauza se šťastným koncem? Jak se to vezme…

Na jaře roku 2015 nás oslovil oznamovatel s dotazem na nově uzavřenou smlouvu mezi obcí Velemín a obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou (EPK), kterou podepsali zastupitelé těsně před volbami minulého roku a neproběhla o ní žádná soutěž.

Následně jsme se začali dotazovat ostatních asi 30 obcí a zjistili jsme, že zdaleka nejde o ojedinělý problém. Potom věci nabraly poměrně spád – oslovili nás Reportéři ČT, odvysílala se reportáž, z EPK začali odcházet zaměstnanci a některé obce zjistili, že jim možná nebudou svítit pouliční lampy.

Podali jsme podnět k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) na 5 obcí, které podle nás porušily zákon o veřejných zakázkách, protože skočily na lep obchodním zástupcům EPK. Podali jsme podnět na Českou obchodní inspekci (ČOI), neboť jsme obdrželi hodnověrné informace o tom, že lampy veřejného osvětlení od EPK nejsou kvalitní, neměla by se prodávat a obcím nevydrží více jak dvě zimy.

A výsledek? EPK již nadále stovky obcí neklame a od února 2017 je v konkurzu. Obce se domluvily na náhradních dodávkách elektřiny. ČOI nezjistila, že by lampy nevyhovovaly standardům, tak doufáme, že lampy opravdu vydrží několik let, jak původně měly. No a ÚOHS rozhodl tak, že nám hodně zamotal hlavu.

 

Rozhodnutí ÚOHS

Trik EPK tkvěl v tom, že dokázala přesvědčit zastupitele obcí o tom, že jde o společnost, která funguje pro starosty a z jejich vůle. Patrně na oko tak byli dosazeni do dozorčí rady EPK i někteří starostové, kteří vytvářeli dojem ‘“dobročinnosti” a patrně i jakési “in-house” veřejné zakázky. Stanovy obecně prospěšné společnosti však zavdávali velké pochybnosti o tom, zda její zisk nebude použit na jiné než obecně prospěšné účely.

Dále úspěšně přesvědčovali obce i o tom, že v případě veřejného osvětlení jde o “distribuční soustavu”, a že v takovém případě je možné postupovat v souladu se zákonnými povinnostmi sektorových zadavatelů – tedy v tomto finančním objemu nesoutěžit zakázku vůbec a přidělit ji EPK “z ruky”. K obému jim sloužilo i právní stanovisko advokáta Mgr. Ing. Vojtěcha Szalaye, které všemu dodávalo punc důvěryhodnosti. Není tedy divu, že se tolik obcí nechalo přesvědčit.

ÚOHS na základě našeho podnětu zahájil 2 správní řízení, a to s obcí Velemín a Mělnické Vtleno. (nutno dodat, že náš podnět mířil na tři další obce a není nám absolutně známo, proč byla vybrána jen část z nich, když se od sebe nijak zásadně nelišily). Předmětem celého sporu bylo vlastně to, zda lze považovat veřejné osvětlení v obci za “vzájemně propojený soubor vedení a zařízení o napětí 110 kV” (srov. § 2 odst. 2 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon). Pokud ano, pak se na obce při uzavírání smlouvy s EPK mohlo hledět jako na “sektorové zadavatele” (srov. § 4 odst. 1 písm. c) bod 2 a § 2 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách – ZVZ). Pokud ano, vše proběhlo v pořádku a obce se nemusely řídit podle ZVZ, pokud ne, porušili zásadním způsobem ZVZ, protože zadali zakázku úplně bez soutěže.

 

Jelikož šlo o “neprávní”, ale technickou otázku, obrátil se ÚOHS na Energetický regulační úřad (ERÚ), ten je příslušný k vydávání licencí k provozování distribuční soustavy. Jednoduše řečeno – kde není licence, nesmí být provozována distribuční soustava. Věc je však poněkud složitější – některé elektrické obvody (jako veřejné osvětlení” mají předpoklady k tomu, aby v nich byla provozována distribuční soustava, některé ne). EPK však tvrdilo všem obcím, že veřejné osvětlení distribuční soustavou je. Na to však doplatil Velemín, u kterého ÚOHS, jak vyplývá z jeho rozhodnutí, zjistil, že jejich veřejné osvětlení podmínky z energetického zákona nesplňovalo.

 

Naopak soustava veřejného osvětlení v Mělnickém Vtelně tuto podmínku splňovat musela, protože EPK k ní obdrželo licenci od ERÚ. Zvláštní však je, že EPK obdržela ve své historii licence k distribuci elektřiny na území pouze dvou obcí – obce Morkůvky a právě Mělnického Vtelna., přičemž z odpovědi ERÚ rovněž plyne, že o jiné licence na distribuci elektřiny ani nikdy nežádala! Žádost na provozování distribuční sítě byl tedy, dle našeho názoru, spíše účelový tah EPK. A co všechny ostatní obce, kde EPK neprovozuje distribuční soustavu a hodnota smlouvy převyšovala 2 mil. Kč? Ve všech těchto obcích byl, dle našeho názoru, rovněž porušen zákon o veřejných zakázkách. To však již ÚOHS neřešil…

Ponaučení pro zadavatele tedy zní:

  1. Pokud Vám někdo bude tvrdit, že vypisujete sektorovou veřejnou zakázku, prověřte si nejprve všechny relevantní skutečnosti. Pamatujte na to, že jde o výjimku ze zákona, kterou si budete muset dobře a pádně obhájit.
  2. Právní forma dodavatele nerozhoduje o tom, zda musíte nebo nemusíte zadávat veřejnou zakázku. In-house výjimku ze ZZVZ splňuje jen úzce vymezený okruh společností (srov. § 12 a násle. ZZVZ)
  3. Snažte se vždy vyvolat tržní soutěž. Budete mít větší pravděpodobnost, že získáte  výhodnější nabídku.

 

Stav ke dni 15.3.2017

Pro bližší informace kontaktujte [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář