Praha 1 stále pronajímá nevýhodně domy v centru Prahy přátelům Bohumíra Ďurička

V roce 2016 Oživení podalo trestní oznámení na představitele Městské části Praha 1 za porušení povinnosti při správě cizího majetku. Dle našeho názoru Praha 1 tyto domy od počátku trvání Smlouvy o správě, údržbě a opravách nemovitostí (dále Smlouva o správě) pronajímá nevýhodně. Zastupitelé si  kvůli tomu dokonce nechávali zpracovat posudky, které shodně tvrdili, že je pronájem nevýhodný. Přesto smlouva pokračuje. 

V roce 2008 obdržela MČP1 za oba domy částku 1,8 milionů korun v roce 2015 částku 2,3 milionů korun. Výnosy z domů přitom mohou být podle posudků kolem 8 až 10 milionů korun ročně. Policie však případ odložila a na náš podnět reagoval státní zástupce, že se částka odváděná městské části postupně zvyšuje, byť o pouhé desítky tisíc korun ročně.

Že Vám to nedává smysl? Nám také ne…

O co šlo?

Pronájem dvou domů na lukrativní adrese Na Poříčí 1933/ 36 a 1934/38, v centru Prahy, se uskutečnil v roce 1993 společnosti ACCT-Rakousko-česká poradní a obchodní spol.s.r.o., která v roce 2007 změnila název na EP-SC s.r.o. Jednatelem a třetinovým vlastníkem společnosti byl do roku 2007 Ing. Bohumír Ďuričko (odsouzený v roce 2009 za vraždu Václava kočky ml).

Poté se společníky stali přátelé pana Ďurička – JUDr. Jaroslav Zika a Martin Urban a nakonec v červnu 2013 přešlo vlastnictví na kyperskou společnost GNILLOR HOLDINGS LIMITED. Předešlí vlastníci (pan Zika a spol.) zůstali jednateli společnosti.

Nevýhodnost nájemného pro město stanovily dva auditorské posudky – v roce 2013 si MČP1 objednala analýzu od firmy INTEREXPERT BOHEMIA, spol. s r.o., druhou analýzu na žádost MČP1 vypracovala firma Deloitte. Oba posudky shodně upozorňují na nevýhodnost smlouvy pro MČP1 a na skutečnost, že v roce 2009 došlo dodatkem k dalšímu snížení plateb pro MČP1.

První posudek upozorňuje na velmi netypickou konstrukci celého obchodního vztahu do roku 2014, kdy správcovská firma získává výnosy z nájemného spravovaných domů v plné výši a odvádí MČP1 pouze paušální částku „za správcování”, která činí 7030 € (podle kurzu kolem 2,1 až 2,3 miliónů korun). Podle tohoto posudku byl v roce 2013  výnos z nájemného pro EP-SC s.r.o. více jak 7 milionů korun (bez započtení výdajů).

Druhý posudek bohužel výnosy správce neuvádí, jelikož nebyly předmětem analýzy. Ve výhledu na roky 2015 – 2026 však stanovuje jako přiměřený výnos z domů 8 milionů ročně a doporučuje změnit současný paušální způsob platby. Správce si tak na úkor města může přijít na 5 milionů ročně.  

Přestože obě analýzy jasně označily smluvní vztah za nevýhodný pro město, uzavřela MČP1 v roce 2014 se společností, která již měla vlastníka ukrytého na Kypru, novou smlouvu, a to až do roku 2026. Smlouva rozdělila prostory domů na dva typy. Pronajaté prostory spadají pod původní Smlouvu o správě budov, prostory nepronajaté v době podpisu smlouvy, jedná se o ⅓ jednotek, byly firmě EP-SC s.r.o. propachtovány. Tedy výnosy z nájemného patří pachtýří (EP-SC s.r.o.) a stanovené je pouze fixní roční pachtovné za oba domy. Pachtovné bylo stanoveno na 1,2 milionu korun. Dohromady má firma EP-SC s.r.o nově odvádět MČP1  3,5 milionu korun. Opět tedy  částku, která je, dle našeho názoru, značně podhodnocená a pro městskou část nevýhodná.

Bohumír Ďuričko byl propuštěn z vězení v říjnu 2017. Tvrdí, že se správcovskou firmou EP-SC s.r.o. nemá nic společného, protože svůj podíl prodal v roce 2007. Podle dokumentů ve sbírce listin je to pravda, ale také je zřejmé, že svůj podíl prodal blízkému kamarádovi JUDr. Jaroslavu Zikovi. Další část podílu přešla na dalšího přítele Milana Urbana a třetí na manžele Tobkovi, všichni jsou v současnosti jednateli firmy. O tom, že alespoň dva nové majitele dobře zná, se Ďuričko přiznává například v knihách, které sepsal ve vězení. Jestli je ale právě Bohumír Ďuričko osobou, jenž těží z (ne)výhodného pronájmu domů, není možné určit.

Za 100% vlastníkem GNILLOR HOLDINGS LIMITED je opět anonymní firma PA.TY. NOMINEES LIMITED společně s  PA.TY. SECRETARIAL LIMITED. Tyto firmy nejsou v českém byznysovém prostředí neznámé, jedná se o firmy nabízející profesionální správu akciových podílů. Adresu a správu tak poskytovaly například firmě MILEES Limited Ing. Patrika Tkáče, která se stále jedním ze základních kamenů holdingu EPH a několika dalším firmám, které se staly součástí EPH. Slovenský registr konečných vlastníků zase obsahuje dokument, kde je společnost PA.TY. NOMINEES LIMITED uvedená jako jmenovaný akcionář (nominee shareholder) J&T REAL ESTATE HOLDING LIMITED.

Zda MČP1 ví, kdo je koncovým majitelem správcovské firmy dvou domů nebo ji takové skutečnosti pouze nezajímají je v důsledku lhostejné. Nevýhodné nakládání s veřejným majetkem pokračuje nadále.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář