Praha TV: koho chleba jíš, toho píseň zpívej…

Expres Prahy je pořad na soukromé televizi placený z veřejných prostředků městských částí. Z reportáží člověk dostane pocit, že je Praha fungující, moderní a kulturní město se skvělým vedením. Aby ne, když si pořady platí vždy aktuální vedení městské části. Právně neprůstřelná věc. Bude teď záležet pouze na opozičních zastupitelích, zda si nechají líbit kampaň placenou z veřejných peněz.


V dobrém světle se chce ukázat každý politik a u vedení městských částí Prahy tomu není jinak. Problém nastává v případě, kdy si takovou kladnou prezentaci nakupuje radnice za veřejné peníze a občan nemůže rozlišit, zda jde o objektivní zpravodajství nebo o jednostranné informování o vynikajících počinech vedení radnice. A přesně takové služby nabízí společnost Praha TV s.r.o.

Desetiminutové zpravodajství vysílané televizní stanicí Praha TV pod názvem “Expres Prahy”, které má za cíl informovat občany o dění v jejich městské části, naprosto splňuje definici obecní hlásné trouby.

Radnice si za pořady platí, většinou jde o cenu 22,500,- Kč za jeden měsíční díl pořadu, a zároveň zde prezentují pouze takové informace, které ukazují vedení radnice v dobrém světle. Někde tvoří základ pořadu referování o proběhlých kulturních akcích podpořený městskou částí  (příkladem budiž Expres Prahy 1), někdy dojde i na třaskavá politická témata, jako sestavování rozpočtu (Expres Prahy 6). Všechny reportáže charakterizují dva znaky: privilegovaný prostor pro vyjádření vedení radnice a zcela chybějící opoziční hlasy.

Podle našeho názoru svou nevyvážeností porušují pořady Expres Praha zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání (dále jen „zákon“). U televizního vysílání se však opoziční zastupitelé nemohou bránit. Jiná situace je u tištěných periodik, kde jim tuto možnost explicitně dává tiskový zákon. Jedinou možností je tedy podání podnětu na provozovatele (společnost Praha TV s.r.o.) na Radu pro televizní a rozhlasové vysílání, která rozpor se zákonem řeší.

Z našeho pohledu se Praha TV dopustila přestupku podle § 60 odst. 1 písm. b) zákona tím, že porušila povinnosti v ustanovení § 31 odst. 2 a odst. 3 zákona,

Podle § 31 odst. 2 zákona provozovatel vysílání poskytuje objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.

Podle § 31 odst. 3 zákona má provozovatel vysílání povinnost zajistit, aby ve zpravodajských a politicko-publicistických pořadech bylo dbáno zásad objektivity a vyváženosti, aby zejména nebyla v celku vysílaného programu jednostranně zvýhodňována žádná politická strana nebo hnutí, popřípadě jejich názory nebo názory jednotlivých skupin veřejnosti, a to s přihlédnutím k jejich reálnému postavení v politickém a společenském životě.

Jinými slovy, pokud televize provozuje pořad s názvem “zpravodajství” (což Express Praha je), podléhá takový pořad premise zákona, která požaduje, aby bylo zpravodajství vyvážené a nefavorizovalo žádnou z politických stran, neřkuli celé vedení radnice.

Závěr Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Ke cti Rady je třeba uvést, že o procesu projednání podnětu nás příkladně informovala a rozhodla nad poměry svižně. S našimi závěry se neztotožnila a celou věc odložila.

Zásadní sdělení bylo následující: “Zpravodajské relace místních televizí zpravidla fungují jako informační servis, který divákům přibližuje dění v jejich okolí. To pak logicky vede k nadreprezentaci stávajícího vedení, které je vykonavatelem veřejné správy (zprávy tohoto typu typicky žádají o vyjádření starostu obce). Samotná absence vyjádření opozice v rámci jednotlivých příspěvků tak ještě nemusí implikovat porušení zásad objektivity a vyváženosti ve smyslu zákona. Porušení zákona může být zjevné, pokud např. člen vedení obce využije médium ke své propagaci v nadcházejících volbách, či pokud je jednostranně prezentováno téma, které je předmětem zásadních, aktuálně probíhajících, politických sporů.”

Jinými slovy Rada říká, že projednávání rozpočtu na následující rok není předmětem zásadních politických sporů, nebo že výstavba nové radnice není aktuální politický spor, ke kterému by bylo třeba vyjádření opozice. Pokud jde o lokální televize, tak je podle Rady “logické”, že se redaktor neobrátí na kohokoli, kdo by mohl mít jiný názor, než starosta obce. Ten se pak může objevit ve vysílání klidně desetkrát, ale pokud “zjevně” neřekne: Lidi, volte mě!, tak asi nevyužívá médium ke své propagaci. Inu, novátorský přístup k objektivitě a vyváženosti.

Ivo Valenta a Praha TV

Zajímavé je také pozadí společnosti Praha TV s.r.o. Většina městských částí si pořad poprvé  objednala až v polovině roku 2016, do té doby společnost Praha TV s.r.o. spíše upadala. Od polovinu roku 2016 ale získala od veřejných institucí smlouvy v hodnotě bezmála 33 milionů . Tržby Praha TV s.r.o. tak v roce 2016 poskočily na trojnásobek (!) roku 2015 a hospodaření se pomalu dostávalo ze ztráty. Příčinou nezvyklého úspěchu se zdá být vstup nového společníka do firmy ke dni 23.3.2016  – společnosti Our media a.s. senátora Iva Valenty.

Blížící se komunální volby jsou obdobím, kdy se hlásné trouby nejvíc plní účel svého vzniku. Přestože sledovanost Praha TV není nijak závratná, “pouhých” 300 tisíc diváků denně, společně s podobně zneužívanými kanály snad nějaká voliče přiláká. Nebo ne? Záviset to bude na samotných opozičních zastupitelích, jestli se nechají obcházet za veřejné prostředky!?

Dokumenty:

Podnět na RRTV ze dne 6.3.2018

Odpověď RRTV ze dne 28.3.2018

Dopis zastupitelům městských částí

Stav k 9.4.2018

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář