Zákonodárci schvalují lidi do mediálních rad v rozporu se zákonem. Poslali jsme poslancům podnět k nápravě.

„Největší úctu před zákonem musí mít zákonodárce sám.“ Řekl Karel IV. v Noci na Karlštejně a měl docela pravdu.

V únoru 2018 schválili poslanci do Rady ČTK Janu Gáborovou a Petra Žantovského. Oba pracují v médiích a oba tak nemají v Radě co dělat. § 5 odst. 2 zákona o ČTK je v tomto bodě dost explicitní: „Člen Rady nebo osoby jemu blízké nesmějí mít žádný finanční zájem na provozování hromadných sdělovacích prostředků daný vlastnictvím či pracovněprávním vztahem.“ Člověk by řekl, že toto ustanovení ještě z roku 1992 je celkem srozumitelné a znamená, že členem Rady jednoduše nemůže být nikdo pracující v médiích. 

Jenomže chyba lávky – poslanci najmenovali do Rady Petra Žantovského, který společně se svou manželkou (což je zcela jistě osoba blízká, na kterou zákon také myslí) pracují v Českém rozhlase. A dále Janu Gáborovou, která je tiskovou mluvčí města Prostějova a má na starosti i prostějovský zpravodaj. Pracuje tedy naprosto jednoznačně pro médium, které je navíc z logiky věci i poplatné místnímu vedení radnice, tedy konkrétním politickým stranám, což je další věc, kterou zákon o ČTK explicitně zakazuje.

Jak je možné, že toto poslanci přehlédli? Jde o naprosto flagrantní porušení zákona samotnými zákonodárci, na které upozorňovala předem média. Z našeho pohledu jde o úplné popření smyslu právního státu. Poslali jsme tedy poslancům skrze volební výbor, který má mediální rady v gesci, podnět na odvolání paní Gáborové.

Celé znění podnětu je zde.

Naše doplnění podnětu z 21.8.2018 zde

K našemu podnětu se vyjádřila i paní Gáborová, kde píše, že je sice tiskovou mluvčí, ale že na tvorbě radničního periodika se již od 31.1.2018 nepodílí.

To ale nekoresponduje s tím, co bylo až do července 2018 uvedeno minimálně v tiráži prostějovského periodika, kde byla do té doby uvedena paní Gáborová jako redaktorka

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/prostejovske-radnicni-listy/prostejovske-radnicni-listy-25-cervence-2018.html

Od podání našeho podnětu je již paní Gáborová uváděna v tiráži jen jako kontaktní osoba, byť je podepsána pod několika články v každém čísle.

https://www.prostejov.eu/cs/obcan/prostejovske-radnicni-listy/prostejovske-radnicni-listy-29-srpna-2018.html

Formálně tak byla paní Gáborová od redakce periodika oddělena. Fakticky se podle našeho názoru, na jeho tvorbě stále podílí.

Volební výbor náš podnět projednal 4. září 2018, ale nepřijal k němu žádné usnesení. (záznam z jednání naleznete zde

Stav k březnu 2019 je tedy takový, že byť byla paní Gáborová dle našeho přesvědčení jmenovaná do Rady ČTK protizákonně, volební výbor se k našemu podnětu odmítl jakkoli vyjádřit.

Nutno podotknout, že nejde o jedinou členku mediální rady, o jejímž zákonném jmenování lze silně pochybovat.

Pro více informací kontaktujte [email protected]

Stav ke dni 6.3.2019

Facebook
Twitter
4 Komentáře
 • Jan Novák
  Vytvořeno: 10:49h, 24 ledna Odpovědět

  Ve Vyškově je v mediální radě šéfredaktor vyškovské televize, která tadnici každý týden vyrábí a dodává místní „informační kaleidoskop“. Samozřejmě se to odráží v prachmizerném obsahu. Je to tak v pořádku?

  • Marek Zelenka
   Vytvořeno: 17:37h, 28 ledna Odpovědět

   Dobrý den,
   že dodává místní televize „prachmizerný obsah“, to věcí města, zda za takový obsah platí. pokud platí, tak je podle vedení asi vše v pořádku.
   Ale pokud „mediální“ komise rady zároveň dohlíží na plnění smlouvy s místní soukromou televizí, to již v pořádku není. Jde o službu pro město, kdy na plnění smluvních podmínek by neměl dohlížet (ani se podílet na rozhodování) člověk, který službu poskytuje. Dostává se logicky do střetu zájmů, kdy nemůže objektivně vykonávat obě funkce zároveň. Avšak žádný zákon to neporušuje a i zde platí, že samospráva má právo dělat i velmi zvláštní až hloupá rozhodnutí.
   Jde tedy pouze o rozpor s dobrou praxí (a zdravým rozumem).
   Hezký den,
   Marek Zelenka

 • aleksicz
  Vytvořeno: 18:52h, 02 února Odpovědět

  Tak jsem se tam nyní díval a ti dva jsou stále členy. Co s tím uděláte?
  Proč jste poslali podnět k odvolání paní Gáborové a ne obou?
  Speciálně proč pani Gáborouvou, když ona s vysokou pravděpodobností nebude zaměstnankyní Prostějovského zpravodaje. Nehladě na to, zda je takový zpravodaj hormadný sdělovací prostředek když jeho působnost je velice limitovaná územě.
  Pan Žantovský jako zaměstnanec Rozhlasu je z mého pohledu jasný, ale na něj jste podnět nedali. Proč?

  Navíc tyto stránky provozujete v rozporu se zákonem. V čem jste lepší než poslanci?

  • Marek Zelenka
   Vytvořeno: 13:57h, 06 března Odpovědět

   Dobrý den,
   děkujeme za komentář, opomněli jsme doplnit vývoj v celé kauze, což jsme nyní napravili. Víc z našeho pohledu dělat nemůžeme – poslanci strčili jednoduše hlavu do písku.
   Jinak na pana Žantovského již podnět daný byl, proto jsme zbytečně nepodávali duplicity. Nicméně, pokud si přečtete náš podnět až do konce, zjistíte, že i nezákonné jmenování Petra Žantovského zmiňujeme jako argument pro konání volebního výboru PSP.
   Dále to, že si myslíte, že prostějovské periodikum není hromadným sdělovacím prostředkem, je Váš názor, který Vám nebereme. Zákon nerozlišuje, zda jde o periodikum působící lokálně nebo celostátně.

   V rozporu s jakým zákonem, prosím, provozujeme naše stránky?
   Děkuji,
   Marek Zelenka

Přidejte komentář