Radniční noviny slouží hlavně politikům. Před volbami nabídly především propagaci politických úspěchů.

To potvrdila obsahová analýza 65 radničních novin největších českých měst, kterou zpracoval spolek Oživení v rámci Česko – Slovensko – Polského projektu zaměřeného na hodnocení přínosu radničních periodik pro místní demokracii v daných zemích. Česká periodika vyšla z porovnání nejlépe, přesto byla před volbami, až výjimky, poplatná místnímu politickému vedení.  

Celkové výsledky ukázaly, že 55 % periodik nějakým způsobem přispívá k větší informovanosti občanů o dění v místní samosprávě. Pouze výjimečně se však daří naplňovat roli médií veřejné služby. Ve srovnání se situací před komunálními volbami r. 2014 v novinách ubylo kritických hlasů i informací o budoucích rozhodnutích. Naopak v obsahu přibylo více zmínek a fotek radních, starostů a primátorů.   

Mezi světlé výjimky patří městské noviny Brna, Liberce a Prahy 6, které poskytují dostatečnou názorovou vyváženost, informují o budoucích rozhodnutích a o svých představitelých referují v rozumné míře.

Z celkového pohledu alespoň minimální prostor pro alternativní názory poskytla většina zpravodajů (77%), ale v menší míře než tomu bylo u 100 periodik hodnocených v r. 2014. Také porovnání 33 měst, které byly předmětem hodnocení v. r. 2014 i nyní, potvrdilo sestupnou tendenci v názorové pestrosti obsahu. Nadprůměrná polemika se před volbami vedla pouze ve třetině zkoumaných periodik.

Výsledky jasně ukazují, že radniční noviny většinou stále neplní svoji funkci a rozhodně nemohou sloužit občanům před volbami jako objektivní zdroj informací o práci politiků. Nedaří se také zamezit jejich zneužívání pro nekritickou prezentaci práce vedení města, což mohlo narušit rovnost politické soutěže před volbami,” hodnotí stav Martin Kameník, předseda Oživení.  

Hodnocená periodika nedosáhla dobrých výsledků ani v případě poskytování informací o budoucích rozhodnutích, které ještě mají občané šanci ovlivnit. Typicky se jedná o zapojení do participativního rozpočtu, veřejných debat o územních změnách atp. V porovnání s výsledky za rok 2014 klesla plocha s těmito informacemi na polovinu. Periodika tak nemohou dobře sloužit jako nástroj pro větší zapojení občanů do místního dění.

Kvalitě obsahu také neprospívá vysoké zastoupení článků bez autora, téměř 80% hodnocených periodik mělo anonymní plochu větší než 10% politické plochy, pouze ve zpravodajích Prahy 6 a Brna Střed byly všechny články podepsané.

I přes výše uvedené nedostatky české zpravodaje dopadly v mezinárodním srovnání s Polskem a Slovenskem nejlépe. Oproti sousedům poskytují více polemiky, obsahují méně anonymní plochy, stejně jako vyjádřeních, které poškozují názorové oponenty. Na druhou stranu, naše periodika věnovala méně prostoru informování o dění v samosprávě a o budoucích rozhodnutích. 

“Z výsledků analýzy je patrné, že zákon sám o sobě nevede k větší vyváženosti místních zpravodajů. Vedení radnice se však může zasadit o systémové kroky, které budou bránit využívání periodik pro vlastní propagaci. Prvním takovým krokem je omezení střetu zájmu v redakčních radách – například přenechání dohledu nad periodikem zastupitelstvu. Druhým krokem je požadavek na profesionální redaktorskou práci v těchto novinách,” doplňuje Šárka Trunkátová, analytička Oživení.

Detailní výsledky analýzy jsou dostupné zde

Údaje k hodnoceným periodikům jsou dostupné na www.hlasnatrouba.cz

Projekt byl podpořen Visegradským fondem  

Facebook
Twitter
4 Komentáře
 • Ľuba Peterková
  Vytvořeno: 12:06h, 09 listopadu Odpovědět

  Dobrý den,

  jako redaktorka Znojemských LISTŮ, jsem si pečlivě přečetla výsledky analýzy.
  LISTY nedopadly nejhůře, ale stále máme rezervy, co zlepšovat.
  Nicméně reaguji na informaci v článku, že „..pouze ve zpravodajích Prahy 6 a Brna Střed byly všechny články podepsané.“ Dovolím si tvrdit, že všechny naše články i fotografie ve Znoj.LISTECH mají podepsaného autora. Velmi pečlivě podpisy před zasláním do tiskárny kontrolujeme, není problém mé tvrzení doložit.

  A jen malá poznámka: Veškeré materiály, které nám opozice zaslala, jsme bez jakéhokoliv redakčního zásahu vždy zveřejnili. Problém ovšem je, že opozice ve Znojmě příliš často texty neposílá (prakticky ji píše pouze jediný zastupitel v opozici).
  Posílám níže seznam všech materiálů opozice tak, jak je do Znoj.LISTŮ zaslala, a vyšly:

  Rok 2014 – LISTY vcházely jako čtrnáctideník, od roku 2015 vycházejí jako měsíčník:

  3/2014 – str. 13, podepsán Jiří Kacetl (dále jen JK)
  7/2014 – str. 13, JK
  13/2014 – str. 13, JK

  4/2015 – str. 13, JK

  4/2016 – str. 13, JK

  12/2017 – str. 6, Fiala

  4/2018 – str. 6, PRO ZNOJMO
  6/2018 – str. 6, JK
  9/2018 – str. 6, opoziční zastupitelé – šlo o Otevřený dopis starostovi – i když dopis vyšel, v tomto jediném případě došlo z naší strany k porušení zákona a to přesně o pět dní (dopis přišel mailem 22.6. a vydán byl 27.9. – dle zákona musí vyjít názor opozice do 3 měsíců, zákon přitom nezohledňuje, zda jde o deník či měsíčník)

  Třeba se Vám to bude hodit do dalších analýz.

  Hezký den

  Ľuba Peterková
  redaktorka
  Znojemské LISTY
  tel. 515 300 251, 731 401 918
  produkce
  Znojemská Beseda
  Masarykovo nám. 449/22
  669 02 Znojmo
  [email protected]
  http://www.znojemskabeseda.cz
  fb Znojemská Beseda

  • Magda Smižanská
   Vytvořeno: 15:04h, 12 listopadu Odpovědět

   Dobrý den,

   anonymní plocha se ve Znojemských listech, i když v minimální míře, vyskytuje. Jednalo se většinou o krátké zprávy v sekcích „aktuálně“ a „stalo se“:
   září 2018:
   str. 2: Oprava mostu přes Dyji odložena, Přímětice dostanou Levandulovou ulici
   str. 3: Cena města pro dva kolektivy, Marek vodák nový ředitel SNMZ
   srpen 2018:
   str. 2: Zastupitelé se sejdou v září, Oprava altánu v parku,
   str. 3: Veřejné toalety u nádraží jsou zdarma, Rozmístěny kontejnery na kuchyňský olej a tuk
   str. 6: Značka ZnojmoRegion: Musíme se odlišit od ostatních, zde byl článek sice podepsán zkratkou „In“ ta však neodpovídá žádnému jménu člena redakce, jak je uvedeno v tiráži Znojemských listů, tudíž nebylo možno identifikovat konkrétního autora. V takových případech hodnotíme plochu jako anonymní.
   červenec 2018:
   str. 2: Správa nemovitostí města bude mít nového ředitele, Další sanace skal u Dyje
   str. 3: Divišovo nám. zelené díky závlaze, Objevte jak Znojmo chutná na dvou kolech, TIC nabízí bezplatnou wi-fi
   červen 2018:
   str. 2: Tomáš Šturala skončil, Expozice pivovarnictví je nejlépe opravená památka, Do mateřských škol nastoupí 340 dětí, Město podpoří SVŠE, Znojmo příkladem v památkové péči
   květen 2018:
   str. 2: Káva na triko s vedením města Znojma, Opraví most přes Dyji
   str. 3: Vzpomněli na oběti války, Vysadili dvě pamětní lípy, Plovárna v Louce otevřena

   Je určitě správné, že uveřejňujete příspěvky zastupitelů v plné míře (pokud to okolnosti umožňují), to však nemusí stačit pro to, aby vydavatel dostál svého závazku poskytovat objektivní informace o samosprávě. V naší analýze proto nehodnotíme aktivitu zastupitelů, ale přístup vydavatele k zajištění objektivního a názorově vyváženého obsahu. Je zcela běžné, že zastupitelé jsou v přispívání do místních zpravodajů většinou pasivní, redakce by však sama o sobě měla být v tomto ohledu mnohem aktivnější a měla by ke zpracovávaným tématům přistupovat s určitým redakčním nasazením, tj. zajímat se více o dané události a aktivně vyhledávat alternativní názory na dané témata, např. tím, že budou redaktoři navštěvovat jednání zastupitelstva, aktivně pokládat zastupitelům dotazy na jejich názor atp.

   S pozdravem,

   Martin Kameník,
   Oživení z.s.

 • Jan Olejníček
  Vytvořeno: 10:50h, 18 listopadu Odpovědět

  Dobrý den,
  marně hledám výsledky města Vyškov. Smím vědět, proč Vyškovský zpravodaj není mezi radničními periodiky uveden? Podle mého názoru by ve smyslu negativním předčil i Znojmo. Ostatně není divu, když předsedou redakční rady byl starosta…

  • admin
   Vytvořeno: 09:53h, 20 listopadu Odpovědět

   Dobrý den,
   Zpravodaj Vyškova není zahrnut, protože se nevešel do vzorku 65 největších měst podle počtu obyvatel. Pokud byste ale měl zájem o analýzu vyškovského zpravodaje, můžeme se přes email domluvit na podmínkách.
   S pozdravem Šárka Trunkátová, [email protected]

Přidejte komentář