Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konečně poskytl informace o životopisech svých představitelů, odbornost členů rozkladových komisí nijak nezjišťuje.

Jedním z dlouhodobých problémů rozhodovací praxe Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže je netransparentní ustavování rozkladových komisí, které se podílejí na rozhodování v druhém stupni. Dohledat, jací členové rozkladové komise rozhodnutí připravili a které úvahy konkrétních členů rozkladových komisí vzal předseda ÚOHS za své a proč je dodnes nemožné. Nyní Úřad po několika letech soudního sporu zveřejnil alespoň jejich složení. Zároveň přiznal, že dosažené vzdělání ani odbornou praxi členů komisí nevyžaduje, neboť předseda ÚOHS si je jmenuje sám podle vlastního uvážení.

zdroj: ceska-justice.cz

Již v roce 2013 jsme se poprvé obrátili s žádostí o informace ohledně profesních životopisů a dosažené odborné praxi vrcholných představitelů ÚOHS a členů rozkladových komisí. Poskytnutí údajů o nejvyšším dosaženém vzdělání a relevantní odborné praxi bývalých předsedů a místopředsedů úřadu, ředitelů sekcí a členů rozkladových komisí nám bohužel bylo ÚOHS odmítnuto, protože se podle jejich názoru jednalo o osobní údaje podle § 8a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti a následném rozkladu, který jej potvrdil, jsme se úspěšně bránili soudní cestou. Až rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. března 2015 nám dal za pravdu a kasační stížnost ÚOHS zamítl. Nejvyšší správní soud správně uzavřel, že veřejný zájem na poskytnutí požadovaného typu informací o zaměstnancích veřejné správy převažuje nad zájmem na ochraně soukromí dotčených osob.

Dcera, zeť i přátelé na úřadu

Důvod, proč jsme nyní žádali o poskytnutí životopisů současných představitelů ÚOHS, byl v narůstajících podezřeních ohledně předsedy ÚOHS Ing. Petra Rafaje. Výběr členů rozkladových komisí je totiž podle zákona čistě v jeho rukou. Jelikož zde byli pochybnosti jak o rodinných vazbách tak o odbornosti některých členů podali jsme v návaznosti na rozsudek Nejvyššího správního soudu opět žádost o informace. Odpověď na ni potvrdila, že členy rozkladových komisí byli v poslední době trestně stíhaný Jiří Švachula i dcera předsedy ÚOHS Petra Rafajová, a to od roku 2011 do roku 2015. Předseda ÚOHS nicméně nezůstal jen u angažmá vlastního potomka. V roce 2019 jmenoval do rozkladové komise také svého zetě a manžela Petry Rafajové Petra Kubína a další blízké osoby. Vedle výše zmíněných osob byl angažován také Ladislav Olšar, člen Rafajovy bývalé frýdecké buňky ČSSD (odkud předseda ÚOHS pochází), který nemá vysokoškolské vzdělání. Do rozkladové komise byl také jmenován další kolega z ČSSD Jakub Kawulok, který je zastupitelem v dvoutisícové obci Hrádek opět v okrese Frýdek-Místek. Do rozkladových komisích Ing. Rafaj jmenoval také celou řadu advokátů, kteří sami před ÚOHS zastupovali své klienty.

Prověřuje někdo odbornost?

Podle § 152 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád o rozkladu rozhoduje ministr nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu. V tomto případě předseda ÚOHS. Zároveň návrh na rozhodnutí předkládá předsedovi rozkladová komise, která musí mít nejméně 5 členů. Předsedu a ostatní členy rozkladové komise jmenuje předseda ÚOHS, přičemž musí zajistit, aby většinu členů rozkladové komise tvořili “odborníci”, kteří nejsou zaměstnanci ÚOHS. Právě kvůli zákonnému požadavku správního řádu k odbornosti členů jsme podávali žádost  o informace, aby ÚOHS zveřejnil údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání a relevantní odborné praxi členů rozkladových komisí.

Úřad ovšem k našemu úžasu, řekl, že takové informace nemá, neboť předseda ÚOHS jmenuje členy podle vlastního uvážení. Dosavadní odbornou praxi nikdo neeviduje a k dosaženému vzdělání ÚOHS jen lakonicky sdělil, že pokud jde o členy rozkladové komise, kteří nejsou zaměstnanci úřadu, stupeň jejich dosaženého vzdělání odpovídá uvedeným akademickým titulům. To mimo jiné znamená, že bývalý členové jako trestně stíhaný Jiří Švachula nebo Ladislav Olšar žádné vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdělání nemají a evidentně to ani nebylo překážkou k jejich jmenování do vysoce odborné rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Příloha
Rozsudek Nejvyššího správního soudu (8 As 12/2015 – 46)
Žádost o informace ze dne 15. 7. 2019
Poskytnutí informace ze dne 9. 8. 2019
Členové rozkladových komisí ÚOHS od roku 2009
Předsedové ÚOHS a jejich místopředsedové od roku 2009

Pro více informací kontaktujte [email protected]
Stav ke dni 30. 12. 2019.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář