Pomáháme studentům porozumět, jak ovlivnit veřejné záležitosti

„AHA! Tak já mohu ovlivnit veřejné rozhodování.“
To je věta, kterou lektorský tým Oživení slyšel nejednou při seminářích a webinářích pro studenty realizovaných v projektu Upgraduj si demokracii podpořeného Ministerstvem spravedlnosti ČR. Studenty jsme učili, jak se lépe orientovat ve fungování veřejné správy, jak fungují volby a kdo je zastupuje a jak mohou veřejné rozhodování ovlivnit. 

 

Aby demokracie fungovala, musíme se o ni starat, jenže moc nevíme jak. Zaměřili jsme se na prvovoliče a vysvětlovali fungování veřejných institucí. Jejich možnosti věci ovlivňovat. Jaký je význam voleb a koho si volí. Jaká jsou práva a povinnosti jejich volených zastupitelů. Jak se mohou aktivně zapojit do veřejných záležitostí.

 

Pro pedagogy jsme připravili výukové materiály, které mohou využít v hodinách základů společenských věd. Výukové materiály obsahují prezentaci, ilustrativní schémata využívajících metodu sketchnoting, doprovodné a rozšiřující informace a metodický list pro jejich využití v rámci hodiny. K dispozici je i seznam otázek a odpovědí pro interaktivní dotazník pro studenty (př. Kahoot.it). 

 

Volně dostupné materiály pro 3 hodinový blok zahrnují témata:

 

  1. fungování samosprávy, vč. ilustrativních schémat fungování veřejné správy, přenesená a samostatná působnost na úrovni obce, 
  2. v kůži politika, vč. ilustrativních schémat zastupitelstvo a střet zájmů, případové studie k rozhodování zastupitelstva (téma je možné rozšířit o připravenou skupinovou role-play dotace pro včelaře)
  3. občanská participace, vč. ilustrativního schématu možností a různých úrovní zapojení 

Pro hodinový kurz je připraven metodický podklad obsahující sadu otázek pro studenty, popis tématu a doplňující otázky pro rozšíření diskuse.
Témata:

1) rozdělení kompetencí ve státě na příkladu školství  a význam akademické svobody pro vzdělávání;

2) subsidiarita moci na příkladu statutárního města;

3) orgány obce a volební systém;

4) zastupitel a výkon funkce;

5) rozlišení uvolněného a neuvolněného zastupitele;

6) volby a význam volebních období;

7) přehled voleb v ČR.

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář