Ústavní soud nám dal za pravdu

Ústavní soud zvrátil rozhodnutí Krajského soudu v Brně, který nám nepřiznal náklady řízení za služby advokáta, byť jsme ve sporu o informace byli zcela úspěšní.


Krajský soud opřel rozhodnutí o nepřiznání nákladů za zastupování advokátem před soudem o argument, že Oživení je spolkem, jehož „hlavním předmětem činnosti je problematika poskytování informací a vynakládání veřejných prostředků“. Oživení prý proto disponuje odborným personálem a zázemím a náklady na zastoupení advokátem v daném řízení se soudu jevily jako neúčelné.

Byť nešlo o žádnou horentní sumu, ale jednotky tisíc korun, seznali jsme, že takové rozhodnutí může mít zásadní důsledky nejen pro ostatní organizace našeho typu, ale např. i média nebo další odbornou veřejnost. U všech by potenciálně soudy mohly tvrdit, že jsou „dostatečně odborně zdatní“, aby si u správních soudů vybojovali svá práva sami. 

V praxi by to znamenalo faktické zásadní zdražení informačních sporů a možná i odrazení protikorupčních organizací či médií od toho, aby se pouštěly do složitějších soudních tahanic. Jak ukazuje např. náš soud s Českými drahami, takové spory se mohou táhnout i několik let. 

Ústavní soud i přes bagatelnost částky, o kterou se spor vedl, uznal naše argumenty a pochopil, že jde o věc, která přesahuje náš spor s jednou městskou společností. Uznal, že v daném sporu Oživení rozhodně nezneužívá ani práva na informace, ani soudního sporu, ale naopak vede spor ve veřejném zájmu. 

Výrok krajského soudu tedy byl zrušen a efektivní vymáhání práva na informace u soudů je zase bezpečně zachováno. 

Velký dík patří našemu advokátu Mgr. Pavlu Černohousovi i ostatním organizacím (Transparency International a Frank Bold), které poslaly Ústavnímu soudu přípis, kde náš názor podpořily. 

Celý nález s vyznačenými důležitými partiemi zde.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář