Šance na průlom v byznysu dodávek zdravotnických potřeb nemocnicím – velmi prospěšné rozhodnutí ÚOHS v kauze dodavatele NemLog a.s.

Praha, 28. 12. 2023

Oživení podalo podnět na ÚOHS v kauze nemocnice, která si zajišťovala logistické služby jako zakázku malého rozsahu, avšak logistická firma si v reálu přišla na provizích na 15 milionů Kč za 2 roky. Jak jsme se dozvěděli od oznamovatele z medicínského byznysu, kdykoli vám ve FNKV v Praze dávali obvaz nebo berli, 8 – 10 % z jejich ceny šlo firmě, která zdravotní materiál jen na chvíli uskladnila.  

Je to moc nebo málo? To nevíme ani my, ani FNKV, která se až do podání našeho podnětu provizi nikdy nesnažila snížit prostřednictvím řádného zadávacího řízení na tržní hodnotu. Služby tzv. konsignačních skladů pro více než 10 českých nemocnic tímto způsobem ovládla jediná firma –  NemLog a.s., a to na základě triku při zadávání veřejných zakázek. 

O co šlo? Konsignační sklady a přes ně tekoucí provize 

NemLog provozuje tzv. konsignační sklad, ve kterém jako logistická firma přijímá a sdružuje dodávky zdravotnického materiálu od jednotlivých dodavatelů, a na základě průběžných objednávek ze strany nemocnice je pak dodává na jednotlivá pracoviště. FNKV zadala zakázku na provozování skladu jako zakázku malého rozsahu, když do hodnoty zakázky započetla jenom přímou platbu logistické firmě ve výši 57.500 Kč bez DPH měsíčně. Uveřejnila zadávací dokumentaci na profilu zadavatele a uzavřela smlouvu s firmou NemLog a.s.  

„Kouzlo“ je v tom, že reálná hodnota smlouvy na provozování konsignačního skladu s firmou NemLog nebyla pouhých 1,4 millionu, ale mělo se při zadání zakázky z roku 2020 jednat o minimálně 15 milionů po přičtení provizí od soukromých dodavatelů zdravotnického materiálu, které NemLog inkasoval za každou položku, jež skladem prošla. Kromě měsíčních plateb od FNKV tak firmě NemLog plynuly provizní platby od jednotlivých dodavatelů zdravotnického materiálu ve výši 8 – 10 % ceny dodávek, ke kterým se dodavatelé „dobrovolně“ zavazovali ve smlouvách s NemLogem, protože jinak dodat zboží nemocnici nebylo možné.

Oživení po hodinách strávených v registru smluv zjistilo, že se započtením těchto provizí NemLogu od dodavatelů se ze zakázek „malého rozsahu“ na provoz skladu z let 2018 a 2020 staly v obou případech zakázky dokonce nadlimitní. Což dohromady s informací z oboru, že FNKV není zdaleka jediná nemocnice, kterou si NemLog takhle „ochočil“, vedlo tým Oživení k podání podnětu na ÚOHS v červnu 2022. 

Velmi správné rozhodnutí ÚOHS 

Od našeho podnětu do pravomocného rozhodnutí to trvalo zhruba rok a půl. ÚOHS se jal zkoumat veškeré faktury za zboží, které přes konsignační sklad mělo protéct, což musela být skutečně mravenčí a nezáživná práce. Ovšem v prosinci 2023 se ÚOHS  ztotožnil s naší argumentací, že do předpokládané hodnoty zakázky se měla započítávat i provize, kterou NemLog automaticky dostával od dodavatelů zdravotnického materiálu. U veřejné zakázky zadávané koncem roku 2020 tak měla být předpokládaná hodnota nejméně 15 milionů Kč oproti 1,4 milionu Kč, kterou vypočetla FNKV v době zadání pouze z přímých plateb NemLogu – tedy více než desetinásobná! ÚOHS rozhodl, že se FNKV u obou zakázek dopustila přestupku podle § 268 odst. 1 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek a uložil jí  pokutu 500 tisíc Kč s ohledem na to, že po zahájení řízení u úřadu FNKV další obdobnou zakázku již soutěžila v souladu se zákonem jako nadlimitní. 

Rozhodnutí ÚOHS je pro dodávky materiálu nemocnicím velmi prospěšné. Teď nebude možné, jak ukázala promptní nápravou sama FNKV, aby se jediná firma přilepila na spoustu nemocnic bez soutěže s fintou, že vlastně dostává jen částky odpovídající zakázce malého rozsahu, když přitom reálná hodnota zakázky se pohybuje mezi 15 a 20 miliony Kč.  

ÚOHS v tomto ohledu odkazuje na 7 let starý rozsudek Soudního dvora Evropské unie (č. C-220/05 ve věci Jean Auroux a spol. proti Commune de Roanne) s tím, že předpokládaná cena zakázky je tou naprosto zásadní informací pro uchazeče, jestli má smysl se o daný druh zakázek zajímat, a to  nezávisle na tom, jestli peníze plynou od veřejného zadavatele nebo od soukromých subjektů. 

 

To nemocnice samy způsobily absenci dodavatelů 

Tvrzení FNKV, že není nikdo jiný na trhu, kdo by poskytoval služby externího konsignačního skladu – jinak také „průtokového ohřívače” zdravotnických potřeb inkasujícího provizi – shledal ÚOHS zavádějícím: 

„Vzhledem k tomu, že obviněný nepodrobil předmět veřejné zakázky z roku 2018, resp. veřejné zakázky z roku 2020 testem trhu, když obě veřejné zakázky zadal mimo zadávací řízení, nelze přisvědčit tvrzení obviněného, že sama skutečnost, že v předmětných výběrových řízeních neobdržel více nabídek, může prokázat, že v době zadávání šetřených veřejných zakázek žádný jiný relevantní dodavatel, než dodavatel NemLog, neexistoval.” 

ÚOHS si totiž dal tu práci a identifikoval 9 konkrétních nemocnic, kterým NemLog poskytoval svoje služby (celkově se podle vyjádření NemLogu jednalo o 13 nemocnic), odkud už nebylo daleko ke zjištění, že: 

„Z veřejně dostupných zdrojů nevyplývá, že by za účelem poskytování služeb související se zřízením a vedením konsignačních zásob v konsignačním skladu bylo ze strany uvedených nemocnic do roku 2022 realizováno jakékoliv zadávací řízení ve smyslu zákona.“ 

Úřad fakticky řekl FNKV a zbytku nemocnic, že pokud svou chybnou praxí po mnoho let nikoho jiného na trh nepustily, tak pouze ony vlastním chováním způsobily, že se o zakázky na konsignační sklady nikdo neucházel. To lze parafrázovat jako: „Kdybyste, milé nemocnice, nedávaly zakázky na konsignační sklady napřímo NemLogu a nepředstíraly, že jde o zakázky za desítky tisíc měsíčně (o které trh velký zájem nemá), ale o zakázky za desítky milionů ročně, pak byste se možná divily, kolik hráčů na trhu by se vám ozvalo. Čímž by se sama od sebe snížila provize, kterou jste musely platit za každou nakoupenou berli nebo respirátor. “

Úřad dodal, že opravdu nestačilo uveřejnění zakázky na profilu zadavatele, protože to není dostatečný postup pro podnícení účinné hospodářské soutěže. FNKV se fakticky usvědčila sama, když koncem roku 2022 (tedy poté, co s ní ÚOHS začal šetřit náš podnět), provedla předběžné tržní konzultace tentokrát správně pro zakázku v nadlimitním režimu, o které se tudíž dozvěděl český i evropský trh. Úřad správně poznamenal, že z některých odpovědí dodavatelů totiž vyplynulo, že služby konsignačního skladu poskytovali v minulosti, ale již neposkytují, protože po nich dlouho nebyla poptávka. Na základě toho ÚOHS zdůraznil, že když nemocnice samy způsobily stav, kdy kvůli nezapočítání odměn NemLogu nebyly zakázky soutěženy a trh se zúžil na jedinou firmu, absolutně toho není možné zneužívat jako argumentu pro zadání zakázky NemLogu bez soutěže s odůvodněním, že jiná firma na trhu není. 

 

Zvláštní souhra na závěr, nemyslíte? 

ÚOHS neunikla ani tato poslední zakázka FNKV, u které je mimochodem předpokládaná hodnota při tříletém plnění stanovena již na více než 47 milionů Kč bez DPH. Úřad k ní konstatoval, že je sice soutěžena v nadlimitním režimu, ovšem FNKV stanovila kvalifikační předpoklady tak vysoko, že se fakticky mohl přihlásit opět jen NemLog. Šlo o dosavadní referenční zakázky, které byly požadovány v objemu 30 milionů Kč oproti 1 milionu Kč u obdobné zakázky v předchozích letech, přičemž FNKV věděla, že u NemLogu se jedná o 30,5 milionu Kč.  Zakázka byla tedy zadána ve správném režimu, ale jako by z ní stále bylo cítit silné přání nemocnice zadat zakázku právě NemLogu?  

„Úřad v této souvislosti uvádí, že ačkoliv obviněný poptává centrální zajištění logistických služeb pro roky 2023 až 2026 na základě otevřeného zadávacího řízení, je otázkou, nakolik postup obviněného přispívá k rozvoji teprve vznikajícího relevantního trhu.” 

 

Celé přelomové rozhodnutí ÚOHS, které je výsledkem naší důkladné analýzy přisátí firmy NemLog na české nemocnice, a ve kterém o zajímavé aspekty zadávání veřejných zakázek není nouze, si můžete přečíst zde 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář