O existenci zákona o ochraně oznamovatelů ví málokdo, většina lidí ani nezná pojem whistleblower.

Praha, 5. 1. 2024

ČR konečně od srpna minulého roku chrání zákonem lidi, kteří oznámí protiprávní jednání v práci.  Povědomí o existenci zákona je přesto stále mizivé, jak ukázal průzkum veřejného mínění, který agentuře Behavio zadala nevládní organizace Oživení.

Výzkumníci z Behavia zjistili, že počet lidí, kteří mají vlastní zkušenosti s nezákonným či neetickým jednáním v zaměstnání za poslední tři roky mírně poklesl. Co se ale příliš nezměnilo, je ochota lidí tuto situaci nějak formálně řešit, ať už ze strachu o práci nebo kvůli skepsi, že to k ničemu nepovede.

K tomuto faktu dodává Šárka Zvěřina Trunkátová, předsedkyně Oživení, z.s.: „Předpokladem pro naplnění cílů zákona je důvěra lidí v ochranu a určené kanály. Podle výsledků průzkumu to ale vypadá, že se stal pravý opak. Po 3 letech debaty o zákonu jsou lidé spíš nejistí a o zákonu buď neví nebo nevěří, že je ochrání. Namísto aby se skepse nebo strach o práci snižovaly, tak průzkum ukazuje značný nárůst těchto obav, z 58 % na 72 %.”

Ačkoliv počet lidí, kteří znají samotný pojem whistleblower, se o něco zvýšil, stále je pro převážnou většinu lidí neznámý. Oproti stavu v roce 2020, kdy proběhlo první kolo průzkumu, současně klesl podíl lidí, ve kterých tento pojem vyvolává pozitivní emoce. Jako ekvivalent pojmu whistleblower si třetina respondentů vybavila spíše negativní výrazy jako práskač, udavač či bonzák, pouhých 8 % by whistleblowera nazvala oznamovatelem. Skoro polovina pak nevěděla, jaký český význam by v tomto případě zvolila.

Jen 13 % lidí s určitostí ví o tom, že v srpnu 2023 nabyl účinnosti zákon o ochraně oznamovatelů. O něco méně lidí pak alespoň tuší, jaké možnosti jim nový zákon dává či jaké povinnosti ukládá zaměstnavatelům. Ovšem když byl respondentům obsah zákona představen, v reakcích převažují pozitivní emoce.

Whistleblower Pavel Kodym k tématu doplňuje: „Z vlastní zkušenosti můžu svým následovníkům doporučit, aby si hned na začátku nechali poradit např. od nevládních organizací, které se tímto tématem zabývají, aby opravdu měli status oznamovatele. Věřím i v podporu bezejmenných – nebudete v tom sami, fandí vám, podpoří vás.”

Online kvantitativní výzkum probíhal v říjnu 2023, zúčastnilo se ho 1000 respondentů.

Zkrácená verze reportu o výzkumu ke stažení zde

Plná verze reportu o výzkumu ke stažení zde

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář