Dokumenty

Zde naleznete klíčové dokumenty ke kauze:

Podklady pro Zastupitelstvo HMP ke schválení projektu Opencard (květen 2006): obsahují zavádějící a nepravdivé ekonomické  informace, na základě kterých byla schváleno spuštění projektu.

Smlouva o dílo na realizaci Servisního kartového centra (říjen 2006): veřejná část smlouvy uzavřené mezi HMP a společností Haguess na realizaci klíčové zakázky v projektu Opencard. Díky této smlouvě mohli být další zakázky společnosti Haguess zadávány bez výběrového řízení.

Zpráva o provedení forenzního auditu (NEXIA AP a. s., A. T. KEARNEY GmbH, listopad 2009): hloubkový forenzní audit, který odhalil závažné pochybení a manipulace v projektu Opencard.

Prověrky společností E-Fractal a Apogeo (leden 2010): prověrka firmy E-Fractal posuzovala technickou úroveň infrastruktury projektu Opencard. Pověrka firmyApogeo Audit posuzovala zákonnost veřejných zakázek zadaných v rámci projektu Opencard. Výsledky firmy Apogeo Audit jsou velmi zavádějící a neúplné, prověrka měla za cíl spíše zmírnit a vyvrátit zjištěná pochybení v projektu místo objektivního zjištění skutečného stavu.

Škody způsobení při realizaci projektu Opencard a odpovědnost za jejich vznik (Oživení, březen 2010): první zpráva Oživení o předpokládané výši škod v realizaci projektu. Vychází z informací a závěrů jednotlivých auditů a prověrek projektu Opencard.

Plnění dodacích termínů při realizaci SKC projektu Opencard (Oživení, srpen 2010): analýza monitoruje zjevná porušení smlouvy o dílo na realizaci SKC, kdy docházelo ke svévolným změnám dodacích termínů a významnému zpoždění plnění jednotlivých fází smlouvy bez uplatnění smluvních pokut.

Právní posudky advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek (říjen 2010) a Řanda Havel Legal (září 2010), na základě kterých hlavní město Praha dospělo k závěru, že nárok na smluvní pokuty vůči společnosti Haguess, a. s. nevznikl.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář