Pochybná zakázka MČ Praha 13 na nákup vozového parku

Dne 21. prosince 2010 podalo Oživení podnět k Úřadu na ochranu hospodářské soutěže ČR na prošetření postupu MČ Praha 13 při zadání zakázky na nákup nových osobních aut. Dle názoru Oživení bylo zadání zakázky v několika bodech v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, kdy porušovalo zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a umožňovalo různorodý výklad a manipulaci při výběru dodavatele. Z hlediska výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky byla zarážející zejména nízká váha kritéria ceny, která činila pouhých 20% (souhrn všech důvodů včetně odůvodnění je uveden v podnětu).

Ještě dříve než se ÚOHS začal celou věcí zabývat, byla zakázka z iniciativy opozičních zastupitelů z řad TOP 09 předána k prověření kontrolnímu výboru, což posléze vyústilo až ke zrušení celé zakázky z rozhodnutí samotné MČ Praha 13, UOHS proto ve věci nerozhodoval. Jako oficiální důvod bylo sice uvedeno administrativní pochybení pracovnice podatelny, nicméně z hlediska Oživení je podstatné, že se podařilo zrušit veřejnou zakázku, která se svým zadáním velmi neobratně pokoušela obcházet zákon.

(aktualizováno po upozornění v níže uvedeném komentáři a následném uzavření kauzy)

Facebook
Twitter
1 Komentář
  • Kateřina Helikarová
    Vytvořeno: 11:33h, 11 ledna Odpovědět

    Dobrý den, jsem členkou zastupitelstva Prahy 13 za stranu TOP 09, t.č. v opozici. V souvislosti s výše zmíněnou zakázkou podal na jednání zastupitelstva dne 20.12.2010 člen našeho klubu p. Šeferna interpelaci na zástupce starosty p. Zeleného (ODS) jakožto na osobu uvedenou jako odpovědnou za tuto zakázku. Interpelace je v celém znění uvedena v zápise z jednání http://www.praha13.cz/Samosprava/Zastupitelstvo/Zapisy-ze-zasedani . Následně jsme na stejném jednání navrhli, aby se touto zakázkou zabýval předseda kontrolního výboru zastupitelstva, a to jak z hlediska principů veřejného zadávání, tak z hlediska hospodárnosti vynakládaných rozpočtových prostředků. V závěru schůze zastupitelstvo schválilo návrh TOP09, aby kontrolní výbor tuto zakázku prověřil.
    Zdravím
    Kateřina Helikarová

Přidejte komentář