Radniční noviny Praha 3

Městská část Praha 3 se na konci roku 2011 rozhodla vypsat koncesní řízení na vydávání radničního periodika, evidenční číslo veřejné zakázky v ISVZ: 103862. Hodnotu veřejné zakázky za desetiletou službu odhadla MČ na více jak 63 milionů Kč.  Ke zrušení výběrového řízení MČ nepřistoupila ani po upozornění Oživení, že srovnatelný náklad a rozsah radničního periodika jiné městské části pořídí až jedenáctkrát levněji. Teprve nově zvolená rada MČ v červnu 2012 koncesní řízení zrušila.

Nastudování celé kauzy od počátku ztěžoval přístup MČ, která opakovaně odmítala poskytovat informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Souběžně s informačními spory kontaktovalo Oživení všechny městské části s dotazy ohledně nákladu a ceny za vydávání radničních periodik. S výjimkou MČ Praha 3 všechny oslovené městské části požadované informace poskytly v zákonné lhůtě a zdarma, srovnání cen výtisku naleznete zde. Praha 3 požadované informace podmínila úhradou částky 850,- Kč. Podstatné informace týkající se kalkulace ceny veřejné zakázky před jejím zadáním MČ do dnešního dne Oživení neposkytla. Oživení zároveň kontaktovalo možné konkurenční dodavatele s informací o chystané veřejné zakázce. Tito konkurenti ze strany Prahy 3 osloveni nebyli.

Tisková zpráva k radničním periodikům ze dne 9.3.2012, která byla doručena i všem zastupitelům MČ.

Na mimořádném zasedání zastupitelstva MČ došlo dne 12.6.2012 k odvolání stávající rady a zvolení nové rady MČ. Změna na radnici vedla i ke změně postoje ke koncesnímu řízení. Dle informací uveřejných v ISVZ bylo ke dni 21.6.2012 koncesní řízení zrušeno.

Odpovědi městských částí, ohledně nákladů na vydávání radničního periodika:

Info žádost Oživení

Praha 1

Praha 2

Praha 3 – požadavek na úhradu nákladů 850,- Kč

Praha 4

Praha 5, Praha 5 doplnění

Praha 6

Praha 7

Praha 8

Praha 9

Praha 10, Praha 10 doplnění

Praha 11, Praha 11 doplnění

Praha 12

Praha 13

Praha 14

Praha 15

Praha 16, Praha 16 doplnění

Praha 17, Praha 17 doplnění

Praha 18

Praha 19, Praha 19 doplnění

Praha 20, Praha 20 doplnění

Praha 21, Praha 21 doplnění

Praha 22, Praha 22 doplnění

stav ke dni 26. 6. 2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na [email protected].

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář