MMR – zabránili jsme přidělení dotace v rozporu s dotačními podmínkami

V rámci platformy Bezkorupce jsme řešili případ týkající se obce Silůvky, která byla vybrána Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) v rámci podprogramu Podpora výstavby podporovaných bytů (2012), pro poskytnutí dotace ve výši 4.800.000,- Kč. Jednou z podmínek žádosti o tuto dotaci bylo předložení Dokladu o schválení územního plánu. (viz Podprogram Podpora výstavby podporovaných bytů str. 8, IX.  Základní povinné náležitosti žádostí o dotaci:  10. doklad o schválení územního plánu; dle Metodického pokynu podprogramu str. 2)

Obci Silůvky byla ze strany MMR schválena žádost pro poskytnutí dotace, aniž by měla schválen územní plán, jak ostatně vyplývá z registračního listu územně plánovací dokumentace obce: http://www.uur.cz/ilas/ilas_tiskRL.asp?RC_UPD=86130921. Oživení proto oslovilo MMR s žádostí o doklad o schválení územního plánu předložený obcí Silůvky. Na naši žádost o informace MMR odpovědělo, že došlo k chybě úředníka a proto na základě kontroly předložených dokumentů přehodnocují své předchozí schválení žádosti a dotace obci Silůvky nebude poskytnuta.

Z odpovědi MMR:

,,Ministerstvo nemá požadovaný dokument k dispozici. Odbor politiky bydlení, oddělení administrativy národních programů a IOP, nechal provést kontrolu náležitostí žádosti obce Silůvky povinných pro přiznání dotace. Při této kontrole bylo shledáno, že při vyhodnocování správce programu zaměnil usnesení zastupitelstva o schválení zpracování územního plánu se schválením samotného dokumentu. Tímto došlo k pochybení při vyhodnocování žádosti a jejímu neoprávněnému schválení.“

Stav ke dni 4. prosince 2012

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář