Dotace

V podnětu na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT) týkajícím se možného porušení dotačních podmínek a zákona o veřejných zakázkách v obci Rouchovany na Vysočině (psali jsme zde) jsme ministerstvo upozornili rovněž na podezření, že starosta obce překračoval své pravomoci tím, že podepisoval dodatky smlouvy...

Na příkladu obce Rouchovany Vám můžeme ilustrovat typický příklad veřejné zakázky, u které je velmi pravděpodobné, že byla šita na míru konkrétnímu uchazeči. V Rouchovanech na Vysočině žije něco přes 1000 obyvatel. Přesto je tato obec na svou velikost poměrně bohatá. Leží totiž v blízkostí...

Obec Křelov - Břuchotín pochybila při zadávání veřejné zakázky "Moravská stezka na území ORP Olomouc, k. ú. Křelov – Břuchotín". Za porušení zákona jí byla ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložena v roce 2012 pokuta ve výši 100.000,- Kč. Další, mnohem významnější, škoda obci vznikla kvůli krácení dotace.
Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) poskytl v roce 2011 dotaci fyzické osobě z programu rozvoje venkova, opatření IV. 1. 2., realizace místní rozvojové strategie NUTS II Severovýchod na rekonstrukci budovy. Kontrolou bylo zjištěno, že projekt nikdy neměl být podpořen - administrace projektu byla ukončena v lednu 2013. Teprve po mnoha urgencích a 18 měsících SZIF vyzval příjemce dotace k vrácení dotace. Po dalším půl roce SZIF zjistil, že rozhodnutí nesprávně doručil a bude jej muset vydat znova. Případ budeme i nadále sledovat.
Z evropských prostředků je financována šifrovaná komunikace mezi sousedními obcemi dvou přeshraničních mikroregionů.  Podmínka vysokého zabezpečení komunikace se od samého začátku jeví v tomto projektu jako zcela nadbytečná. Zabezpečit komunikaci mezi obcemi je mnohem snazší, než zabezpečit účelnost využívání finančních prostředků v rámci čerpání veřejné podpory a to nejen z evropských dotačních titulů, ale i z rozpočtů obcí a tedy i nás občanů.

Městská část Praha 10 realizovala v roce 2009 projekt nazvaný ,,Úřad přátelský podnikatelům" (operační program Praha - Konkurenceschopnost - OPPK). Na realizaci projektu poskytlo Hlavní město Praha dotaci ve výši 10.929.386,59 Kč.