Pochybný projekt Středočeského kraje WWW.TOJECOOL.CZ

V březnu roku 2012 jsme v rámci platformy Bezkorupce řešili neefektivní využití prostředků Středočeského kraje na projekt webových stránek www.tojecool.cz pro studenty Středočeského kraje. Za tvorbu a provoz internetových stránek zaplatil Středočeský kraj bezmála 2 miliony korun. V květnu roku 2012 byla po několikaměsíčním provozu doména zrušena. Zástupci veřejnosti z oblasti IT kritizovali provedení stránek a jejich cenu považovali za vysoce nadhodnocenou. Nyní Středočeský kraj dlouhodobě odmítá poskytnout bližší informace k celé zakázce.

Na základě obdržených informací jsme v březnu roku 2012 podali žádost o informace Středočeskému kraji, konkrétně jsme žádali o tyto informace:

1. kopii uzavřené smlouvy s vítězným dodavatelem vč. všech příloh a dodatků uzavřených k dnešnímu dni,
2. zadávací dokumentaci, včetně požadavků na prokázání kvalifikace,
3. výzvy k podání nabídek s uvedením subjektů, kterým byly adresovány,
4. obdržené nabídky dodavatelů,
5. protokol o hodnocení nabídek,
6. písemnou kalkulaci předpokládané hodnoty této zakázky,
7. informaci, která osoba byla odpovědná za stanovení předpokládané hodnoty zakázky.

Středočeský kraj vyčíslil poskytnutí požadovaných informací na částku 1.918,40 Kč. Proti takovému postupu jsme podali 5. dubna 2012 stížnost. Ministerstvo vnitra jako nadřízený orgán přikázal Středočeskému kraji zjednat nápravu při vyřizování žádosti.

Dne 11. května jsme k našemu překvapení obdrželi jako nápravu vyřizování naší žádosti odkaz na internetové stránky kraje, kde měly být požadované informace zveřejněny. Na uvedeném odkazu se sice vyskytovaly informace týkající se projektu „To je cool“, avšak nikoli ty, na které jsme se ptali. Ze sedmi položených otázek se na webových stránkách nacházela odpověď pouze na otázku č. 3 – výzvy k podání nabídek. Proto jsme podali v pořadí druhou stížnost na postup.

Dne 22. 5. 2012 jsme obdrželi od ředitele úřadu Středočeského kraje listinu nazvanou „vyjádření ke stížnosti“, která obsahovala obecné konstatování o procesním postupu při vyřizování žádostí, které ovšem nijak nesouviselo s předmětem naší stížnosti a dále opět odkaz na výzvy uveřejněné na webových stránkách Středočeského kraje. Na webových stránkách se ovšem stále nacházela odpověď pouze na otázku č. 3 – výzvy k podání nabídek. Středočeské kraj nijak nereflektoval skutečnosti uvedené v naší druhé stížnosti Žadatele, ani rozhodnutí nadřízeného orgánu – Ministerstva vnitra. Proto jsme podali žádost o uplatnění opatření proti nečinnosti Ministerstvu vnitra. Vzhledem k tomu, že Středočeský kraj nepředložil naši druhou stížnost nadřízenému orgánu, tak jak mu to ukládá zákon o svobodném přístupu k informacím, Ministerstvo vnitra bylo nuceno si tuto vyžádat.

Během naší marné snahy o získání předmětných informací byl 21. 5. 2012 web www.tojecool.cz Radou Středočeského kraje zrušen. Vzhledem k tomuto faktu, vyvstaly další otázky ohledně efektivity projektu a zejména otázky ohledně platby 2 milionů korun za doménu, která byla v provozu několik měsíců. V červnu jsme tedy podali další žádost o informace.

V mezidobí Ministerstvo vnitra opětovně přikázalo naši první žádost o informace vyřídit, neboť postup Středočeského kraje shledal v rozporu se zákonem

Dne 9. 8. 2012 jsme od Středočeského kraje obdrželi rozhodnutí o obou našich žádostech, kdy v případě první žádosti odmítá informace poskytnout v plném rozsahu, z důvodu probíhajícího trestního řízení, v druhém případě informace odmítá částečně. Proti rozhodnutím Oživení podalo odvolání. Obě rozhodnutí Středočeského kraje byla na základě podaných odvolání Ministerstvem vnitra zrušena a vrácena k novému projednání. Od Středočeského kraje jsme se ovšem nového rozhodnutí nedočkali a proto jsme byli nuceni podat další stížnosti na nečinnost.

Po dvou osobních návštěvách Středočeského kraje jsme dne 22.1.2013 obdrželi odpovědi na požadované dotazy.

3x výzva k podání nabídky

Faktury Koch a Koch

Kalkulace ceny

nabídka č. 1 – RG media

nabídka č. 2 Infogate

nabídka č. 3 Koch a Koch

Protokol o vyhodnocení + čestné prohlášení

Schválení záměru na zrušení

smlouva o dílo Koch a Koch + schválení záměru

zadávací dokumentace

 

Stav ke dni 1.2.2013

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář