Kdo bude dozorovat výstavbu Nové Palmovky na Praze 8, zatím není jasné. Soutěž byla již podruhé zrušena.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) dal za pravdu občanskému sdružení Oživení a zakázal městské společnosti Centrum Palmovka, a. s., jejímž jediným akcionářem je Městská část Praha 8, uzavřít smlouvu s vítězem výběrového řízení na veřejnou zakázku Technický dozor investora a koordinátor BOZP vázající se k výstavbě objektu „Nová Palmovka“ (TDI) za více než miliardu korun. Důvodem byla obecná a neurčitá hodnotící kritéria.

Městská společnost Centrum Palmovka v březnu roku 2013 opakovaně vyhlásila zakázku na technický dozor investora v předpokládané hodnotě 4.000.000,- Kč bez DPH. Vítěz zakázky měl dozorovat rozsáhlý stavební projekt ,,Nová Palmovka“ jehož náklady přesahují 1 miliardu korun. Jedná se o rozsáhlý komplex budov zahrnující novou radnici Prahy 8, obchody, nájemní kanceláře, samoobsluhu, tělocvičnu či střešní zahradu.

Kromě kritéria nejnižší nabídkové ceny s váhou 60% stanovil zadavatel další kritérium ,,posouzení kvality návrhu organizačního a procesního zajištění předmětu zakázky s ohledem na ochranu vynaložených investic“, kterému přidělil hodnotící váhu 40%. Zadavatel se v rámci tohoto kritéria rozhodl hodnotit budoucí nabídky na základě velmi obecných, neurčitých a subjektivních kritérií, které nejlépe ilustruje následující úryvek z výzvy k podání nabídek:

Zadavatel bude hodnotit transparentnost, jednoznačnost a efektivitu mechanismů zajištění všech funkcí a služeb požadovaných zadavatelem, přičemž jako výhodnější bude hodnotit nabídku, která mu nabídne transparentnější, jednoznačnější a efektivnější mechanismy zajištění všech funkcí a služeb požadovaných zadavatelem, tedy takové mechanismy, které budou názornější, průhlednější a z nichž bude jednoznačněji plynout vyšší přidaná hodnota pro zadavatele….

„Po prostudování soutěžních kritérií jsme se rozhodli co nejdříve s podnětem obrátit na ÚOHS, jelikož tato kritéria umožňovala provést velmi netransparentní a nepřezkoumatelné hodnocení. Podle našeho názoru se jednalo o velmi riskantní způsob hodnocení, který poskytoval značný prostor pro manipulace a subjektivní hodnocení podaných nabídek.“ konstatuje Martin Kameník z Oživení.

ÚOHS na podaný podnět velmi rychle zareagoval, zahájil správní řízení a ještě před uzavřením smlouvy s vítěznou společností vydal předběžné opatření, kterým zadavateli zakázal uzavřít smlouvu s vítězným dodavatelem. Městská společnost Centrum Palmovka a. s. posléze celé zadávací řízení zrušila.

Dění na Praze 8 bude Oživení i nadále sledovat, protože podobně pochybná hodnotící kritéria se objevila i u dalších dvou velkých veřejných zakázek vyhlášených MČ Praha 8, o jejichž dodavatelích má být rozhodnuto v nejbližších měsících.

 

Za Oživení, o. s.

Mgr. Martin Kameník, projektový koordinátor

tel: 776 230 779

mail: [email protected]

 

Znění tiskové zprávy zde.

Podrobnější informace k celému případu: http://bit.ly/1539o5p

Přílohy TZ:

Příloha č. 1: Výzva k podání nabídek – http://bit.ly/11EJlAg

Příloha č. 2: Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení – http://bit.ly/13GjrQ0

Facebook
Twitter
2 Komentáře
 • Helena Šmídová
  Vytvořeno: 22:40h, 21 června Odpovědět

  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) NEDAL za pravdu občanskému sdružení Oživení a NEZAKÁZAL městské společnosti Centrum Palmovka, a. s. podepsat smlouvu. Tohle jsou zcela zcestné informace – ÚOHS pouze vydal předběžné opatření nepodepisovat smlouvu, aby mohl provést šetření. To za prvé. Za druhé by mě zajímalo, jak jinak chcete vybírat kvalitního dodavatele služby, než do určité míry subjektivním pocitem? Kvalita se nedá hodnotit jako cena. Pokud naopak rozhodujícím kritériem bude cena, bude muset být vybrána nejlevnější nabídka, tzn. šunt. Co potom doporučíte? Podobně „povinně“ podepsaných smluv na dodávky, o nichž již předem víte, že budou průšvihové, mají obce až až.

  • martin
   Vytvořeno: 13:52h, 24 června Odpovědět

   k první části vašeho komentáře mohu jen doplnit, že de jure samozřejmě ÚOHS nemohl v dané věci dát za pravdu Oživení, o. s. , zde jednalo o určitou mediální zkratku k pozadí celé kauzy. Prakticky však ÚOHS zahájil správní řízení z moci úřední na základě podnětu Oživení, o. s. a na základě správního rozhodnutí ÚOHS zadavatel (tj. Centrum Palmovka a. s.) zrušil předmětné zadávací řízení, kdy se ve zrušení zadávacího řízení odkazuje přímo na rozhodnutí ÚOHS v dané věci.
   K druhé části mohu jen podotknout, že jsme v naší zprávě nenapadali fakt, že zadavatel použil kromě kritéria ceny a kritérium kvality. Kritérium kvality má jistě svoje legitimní odůvodnění a u služeb typu TDI je velmi důležité. Napadli jsme však způsob hodnocení nabídek podle tohoto velmi subjektivního kritéria. Problémem tedy není kritérium samotné, ale způsob jeho hodnocení, které by s naprostou jistotou bylo nepřezkoumatelné. (vzhledem k vágně definovaným subkritériím bez jakékoli metodiky hodnocení).
   Ve vašem případě bych tedy doporučoval v takových případech použít určitou metodu škál, která zpřesňuje hodnocení jednotlivých nabídek a omezuje subjektivní hodnocení členů komise. Např. nabídka dosáhne rozmezí bodů 0 – 10 bodů pokud splní kritéria A+B, 10 – 20 bodů pokud splní A+B+C atp. Je však nutné přesně stanovit kritéria kvalitního TDI.
   proto s Vámi zcela souhlasím v tom, že kritéria kvality jsou nezbytným soutěžním kritériem, pokud však nebudou transparentně a dobře definována, stejně zadavatelům nepomůžou získat co nejkvalitnějšího dodavatele.
   Martin Kameník, Oživení, o.s.

Přidejte komentář