Poslanecká sněmovna poprvé v historii vymezila mantinely tzv. radničním periodikům

Nečekaně a doslova na poslední chvíli před pravděpodobným rozpuštěním prošel včera Poslaneckou sněmovnou ve třetím čtení vládní návrh novely tiskového zákona [1], kterou se poprvé v historii stanovují mantinely pro tzv. radniční periodika. Návrh byl součástí protikorupční strategie vlády Petra Nečase a ve sněmovně ležel rok a půl [2]. Při vydávání „pololetního vysvědčení“ protikorupční strategii v únoru 2012 jeho kvalitu protikorupční organizace oznámkovaly trojkou [3].

Až na formální změny prošel sněmovnou zákon v předkládané podobě. V současné podobě tedy obsahuje následující opatření:

  • definici periodického tisku vydávaného územním samosprávným celkem (dále ÚSC) (výčtem subjektů, které jsou vydavatelem v této kategorii – spadají pod ně obce, kraje, hl. m. Praha, městské části, jimi zřízené/založené/ovládané právnické osoby a nakonec soukromí vydavatelé v případech, kdy vydávají tiskovinu pro ÚSC);
  • povinnost poskytovat objektivní a vyvážené informace o ÚSC a poskytnout „přiměřený“ prostor pro zastupitele;
  • povinnost uveřejnit doplňující informaci, pokud zastupiteli nebyl poskytnut onen „přiměřený prostor“ [4]

Pozměňovacím návrhem poslance Igora Svojáka byla navrhována sankce až 200 000 Kč ukládaná Ministerstvem kultury v případě, že vydavatel doplňující informaci nezveřejní. Tento návrh však sněmovna neschválila. Jediným sankčním mechanismem pro porušení zákona ze strany obce tak má být z časových důvodů velmi neefektivní soudní ochrana.

Základní problémy novely tak spočívají v tom, že:

  • garantuje možnost zveřejňovat příspěvky v radničních periodicích pouze zastupitelům (nikoliv tedy už veřejnosti, resp. občanským sdružením);
  • omezuje se pouze na tiskoviny a nevztahuje se na další komunikační kanály, které v současné době ÚSC čím dál více využívají (internet, rozhlas, televize);
  • neobsahuje dostatečné efektivní sankční mechanismy pro případ porušení stanovených povinností.

Jako první krok ve vymezování mantinelů doposavad naprosto nespoutané oblasti radničních periodik je však i tento návrh potřeba přivítat, neboť je alespoň základním opatřením v dlouhodobě trvající situaci, kdy radnice zhusta využívají obecní periodika k propagaci vládnoucích stran a ostatní názory tvrdě cenzurují. Nezřídka lze mluvit až o kontinuální volební kampani za veřejné prostředky. Oživení na tyto problémy poukazuje už od roku 2006, kdy spolu s Otevřenou společností o.p.s. a Iuridicum Remedium o.s. provedla rozsáhlou analýzu využívání radničních periodik [5].

Za Oživení o.s. Jan Kotecký

[email protected] tlf.: 725 919 943

Zákon nyní ještě musí schválit senát. V současnou chvíli bohužel ještě není známo, kdo hlasoval pro novelizaci v Poslanecké sněmovně a tak je těžké odhadovat, jak bude probíhat hlasování v Senátu ovládaném ČSSD.

poznámky:

[1] Sněmovní tisk viz. http://www.psp.cz/sqw/text/text2.sqw?idd=79766

[2] Že bylo odkládání projednání záměrné, je jasné mj. z vyjádření exministra předkládající vlády Zbyňka Stanjury v rozpravě při schvalování zákona: “Když se podíváte na to číslo tisku 603, tak vidíte, že se mi dařilo to blokovat poměrně dlouho, na třetí čtení došlo až dneska. (…)“ víz: http://www.psp.cz/eknih/2010ps/stenprot/057schuz/s057064.htm

[3] Více viz: https://oziveni.cz/2012/02/vysvedceni/

[4] Novelizační body jsou vypsány zde: https://oziveni.cz/2013/08/novelizacni-body-tiskoveho-zakona/

[5] Závěry analýzy viz. zde: https://oziveni.cz/wp-content/uploads/2010/09/periodika-shrnuti-pruzkumu.pdf

Tisková zpráva ke stažení zde.

Facebook
Twitter

Přidejte komentář