MČ Praha 19 – Nečekaný zájemce o koupi pozemků

Rada MČ Praha 19 opakovaně (2011, 2012) zveřejnila záměr na prodej pozemků obce určitému subjektu za cenu dle cenové mapy. Když však obdržela vyšší nabídku na koupi, nepostoupila nabídky zastupitelstvu k rozhodnutí o prodeji, ale záměr na prodej v tichosti zrušila. Po několika měsících čekání rada MČ vyvěsila „nový záměr“ na prodej stejného znění a situace se zopakovala.

Těsně před tím, než se o věc začalo zajímat Oživení (leden 2013), udělila rada jednomu ze zájemců o koupi pozemků (tomu, který chce pozemky obce koupit nikoli za cenu obvyklou, ale za cenu dle cenové mapy) souhlas se stavbou na pozemku obce, čímž obec de facto do budoucnosti vyloučila skutečnou soutěž o cenu.

Oživení v březnu 2013 vyzvalo zastupitele k přehodnocení postupu rady, zúčastnilo se jednání se starostou obce a v dubnu 2013 se s podnětem na kontrolu obce se obrátilo na Hlavní město Prahu.

Postupem MČ se zabývalo rovněž Ministerstvo vnitra, které na základě podnětu Oživení korigovalo způsob dohledu MHMP na dodržování zákona o hlavním městě Praze. V budoucnosti tedy snad bude MHMP vykonávat dozor obdobným (nikoli opačným!) způsobem jako MV (viz případ Cheb).

Ministerstvo uložilo MHMP, aby Městskou část Praha 19 vyzval ke zjednání nápravy, tedy aby nabídka druhého ze zájemců o koupi byla předložena zastupitelstvu Městské části k projednání.

Dopisem ze dne 31.7.2013 starosta obce oznámil zájemci o koupi pozemků, že Městská část přehodnotila svůj postup. Pozemek dle vyjádření pana starosty bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou (strana 4, poslední odstavec). Sdělení bylo ze strany obce zasláno na vědomí i ředitelce odboru kontrolních činností MHMP.

Dne 28.11.2013 se konala dobrovolná dražba nemovitostí, nemovitosti byly vydraženy za cenu 6.000 Kč/m2. Původní záměr obce na prodej nemovitostí předem určenému zájemci měl být realizován za cenu 3.370,- Kč/m2.

Stav ke dni 13.4.2013, aktualizováno 31.7.2013 a 8.8.2013, 14. 1. 2014

Více informací poskytneme na [email protected]

Výpis z KN, dokládající, že zájemce o koupi pozemku není starousedlík – viz diskuzní příspěvky.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář