Náhrada nemajetkové újmy za vleklý spor o informace

Oživení se již od prosince 2008 marně snaží získat informace o smlouvách, které byly uzavřeny společností České dráhy, a.s. v roce 2006 v souvislosti s projektem „Živá nádraží“.Smlouvy se týkají projektu Masarykova nádraží. ČD zpočátku tvrdily, že nejsou povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a dále že požadované informace obsahují obchodní tajemství. Oživení, o.s. se bránilo žalobou a jak Městský soud v Praze (11.11.2010, sp. zn. 10 Ca 117/2009), tak Nejvyšší správní soud (8.9.2011, sp. zn. 9 As 48/2011) rozhodl, že ČD jsou povinným subjektem. ČD zůstaly i přes rozhodnutí soudu i nadále nečinné.

Oživení se na ČD obrátilo opětovně v březnu 2012, když původní žádost o informace z prosince 2008 rozšířilo dle druhé nikdy nevyřízené žádosti o informace z ledna 2010. Od března 2012 do dnešního dne ČD neustávají v obstrukcích při vyřizování žádosti o informace, když střídavě v prvním stupni vydávají rozhodnutí o odmítnutí informace a ve druhém stupni tato odmítavá rozhodnutí ruší a vrací zpět k dalšímu řízení, aby opětovně vydaly obsahově stejné rozhodnutí o odmítnutí informace a tak pořád dokola (v červenci 2013 skončilo třetí kolečko a začíná čtvrté). V průběhu let 2012-2013 proběhlo mimo jiné i další kolo soudního řízení, tentokrát na téma, zda neformální dopis předsedy představenstva je či není rozhodnutím o podaném odvolání.

Nepřiměřenou délkou správního řízení vznikla Oživení nemajetková újma ve výši 70 tisíc Kč, kterou v červenci 2013 uplatnilo u Ministerstva financí a Ministerstva dopravy. V případě, že nemajetková újma nebude ze strany České republiky uhrazena, obrátí se Oživení na počátku roku 2014 na soud.

Dokumenty:

výzva k úhradě nemajetkové újmy (červenec 2013)

přílohy k výzvě:
žádost o informaci ze dne 9. 12. 2008 (info žádost ČD I) – zažalováno
dopis ČD z března 2009 – odmítnutí žádosti o informace
žádost o informaci ze dne 14. 1. 2010 (info žádost ČD II) – nežalováno
rozhodnutí MS Praha ze dne 11. 11. 2010, sp. zn. 10 Ca 117/2009
rozhodnutí NSS ze dne 8. 9. 2011, sp. zn. 9 As 48/2011
žádost o informace 27. 3. 2012 (info žádost ČD III = sloučení žádosti I a žádosti II)
odmítnutí žádosti o informace s odkazem na obchodní tajemství ze dne 16. 4. 2012 (rozhodnutí ČD I)
rozhodnutí o odvolání ze dne 30. 5. 2012 – zrušeno rozhodnutí ze dne 16. 4. 2012 a vráceno zpět
odmítnutí žádosti o informace s odkazem na obchodní tajemství ze dne 28. 6. 2012 (rozhodnutí ČD II)
odvolání do rozhodnutí ČD II ze dne 9. 7. 2012
neformální dopis od předsedy představenstva ČD ze dne 16. 8. 2012
rozsudek MS Praha ze dne 26. 4. 2013, sp. zn. 11A 148/2012
rozhodnutí předsedy ČD ze dne 10. 5. 2013 – na základě rozsudku MS Praha, sp. zn. 11A 148/2012, předseda představenstva ruší rozhodnutí ČD II ze dne 28. 6. 2012
odmítnutí informace s odkazem na obchodní tajemství ze dne 27. 5. 2013 (rozhodnutí ČD III)
odvolání do rozhodnutí ČD č. III ze dne 5. 6. 2013
předžalobní upomínka ze dne 8. 7. 2013 – ČD zůstávají nečinné

vývoj po odeslání výzvy k úhradě nemajetkové újmy:

rozhodnutí předsedy představenstva ČD (doručeno 10/7/2013 mailem) – ruší rozhodnutí ČD III a vrací zpět

odmítnutí informace IV – obsahově totožné s předcházejícím rozhodnutím ČD III

Očekáváme, že na základě našeho odvolání bude rozhodnutí o odmítnutí č. 4 opět zrušeno a tak pořád dokola…

Možná však přeci jen dojde ke změně postoje ČD, když byl dnes Žaluda odvolán dozorčí radou ČD.

Aktualizace: vzhledem k riziku značných soudních nákladů se Oživení rozhodlo žalobu na náhradu nemajetkové újmy (zatím) nepodávat.

stav ke dni 30. 7. 2013, aktualizováno ke dni 22.1.2014

více informací poskytneme na [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář