Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil řízení s Dopravním podnikem hlavního města Prahy

Oživení se v listopadu 2012 obrátilo na ÚOHS s podnětem na zahájení řízení se zadavatelem – Dopravním podnikem hlavního města Prahy. V lednu 2014 (po 14 měsících) úřad oznámil, že získal pochybnosti o zvoleném postupu a zahájil s Dopravním podnikem řízení.

Předmětem správního řízení je posouzení postupu zadavatele při zadání veřejné zakázky „Servis řídících systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS a související technologie“, evidenční číslo veřejné zakázky 60038099. Zakázka byla zadána v Jednacím řízení bez uveřejnění.

Zadavatel dne 5. 11. 2009 zveřejnil oznámení o zadání zakázky „Servis řídících systémů autobusové a tramvajové dopravy AUDIS, DORIS a související technologie“, evidenční číslo veřejné zakázky 60038099. Celková hodnota veřejné zakázky byla stanovena na částku 62.400.000,- Kč bez DPH (smlouva na dobu neurčitou s pravidelným měsíčním paušálním plněním ve výši 1.300.000,- Kč bez DPH).

Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění s odkazem na výjimku dle ustanovení § 23 odst. 4, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.  Zadavatel uzavřel dne 28. 8. 2009 s dodavatelem Xanthus, a.s., IČ: 25011821, Smlouvu o poskytování služeb, kdy předmětem této smlouvy bylo poskytování „servisních služeb“ k jednotlivým softwarovým verzím, kdy takto uzavřená smlouva přímo navazovala na obdobnou smlouvu mezi shodnými smluvními stranami z roku 2005 . Při zdůvodnění oprávněnosti postupu v režimu jednacího řízení bez uveřejnění není přitom možné se odvolávat na smluvní vztahy, které zadavatel uzavřel v minulosti s vybraným uchazečem (zde dle smlouvy z roku 2005).

Vzhledem k obsahu obou smluv máme za to, že jediným důvodem pro uzavření smlouvy se společností Xanthus, a.s. v roce 2009 byla předcházející obchodní spolupráce, nikoliv skutečnost, že by danou službu nebyl schopen poskytnout jiný soutěžitel na trhu. Máme proto za to, že podmínky pro zadání veřejné zakázky v režimu jednacího řízení bez uveřejnění nebyly splněny.

Výsledek řízení před ÚOHS lze dle našich zkušeností očekávat nejdříve v polovině roku 2015.

dokumenty:
podnět ÚOHS (listopad 2012)
zpráva ÚOHS (leden 2014)

Podklady k podnětu byly získány na základě reportáže České televize, vysílané 19.3.2012 (ČT Reportéři,Smlouva Dopravních podniků s anonymní firmou)

dle stavu ke dni 31.1.2014

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář