Městská část Praha 10 – co nelze skrýt pod rámcovou smlouvu

Městská část Praha 10 se rozhodla realizovat stavbu mateřské školy v rámci tzv. „minitendru“ dle v minulosti vysoutěžené Rámcové smlouvy na provádění stavebních prací. Rámcová smlouva však byla soutěžena a následně uzavřena výhradně na stavební práce spočívající v realizaci oprav a rekonstrukcí, nikoliv také na realizaci novostavby. ÚHOS upozornil zadavatele, že v případě uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem úřad zahájí řízení z moci úřední.

Máme za to, že vzhledem k předmětu veřejné zakázky měl zadavatel vyhlásit samostatné výběrové řízení. Problematice samotné Rámcové smlouvy se věnujeme v jiné kauze.

V červnu 2013 Oživení podalo podnět k přezkoumání úkonů zadavatele k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

ÚOHS dopisem ze dne 26.2.2014 (doručený 3. 3.2014) informoval Oživení, že řízení se zadavatelem nezahájil, neboť zadavatel s vybraným uchazečem smlouvu nepodepsal. Zároveň UOHS upozornil zadavatele na případnou možnost spáchání správního deliktu v případě, že by došlo k uzavření této smlouvy a na možnost následného zahájení správního řízení z moci úřední ze strany Úřadu.

dokumenty:
Podnět ÚOHS – červen 2013
Rámcová smlouva
přípis UOHS – 26.2.2014

stav ke dni 2.8.2013, aktualizováno 17.1.2014, 3.3.2014

Petra Bielinová

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář