Hradec Králové – obcházení zákona o veřejných zakázkách potrestáno pokutou 200 tisíc korun

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil městu Hradec Králové pokutu 200 tisíc korun za obcházení zákona o veřejných zakázkách. Město bylo v soudním řízení neúspěšné a přes výzvu Oživení nepřistoupilo k vymáhání nároku na náhradu škody. Nárok na náhradu škody se promlčel. Oživení podává na odpovědné osoby trestní oznámení.

Z rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vyplývá, že obec uzavřela s vybraným uchazečem smlouvu o spolupráci ze dne 25. 5. 2010, aniž by dodržela postup stanovený v ust. § 21 zákona o veřejných zakázkách. Obec neprovedla zadávací řízení, ačkoliv se podle ust. § 7 odst. 1 jednalo o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce, přičemž tento postup mohl podstatně ovlivnit výběr nejvhodnější nabídky. Zadavatel totiž nejprve na uchazeče převedl své pozemky, na kterých měl zájem postavit areál školky a následně si nechal na pozemcích školku postavit a poté si ji, i s pozemky, opět od uchazeče odkoupil.

Realizací svého záměru tak zadavatel zapříčinil, že byla uzavřena smlouva, jejímž obsahem je úplatné provedení stavebních prací, a to bez jakéhokoliv výběrového řízení. Pokud zadavatel výstavbu mateřské školy hodlal hradit, a to jakoukoliv formou, je nezbytné, aby postupoval podle zákona.

Městu byla rozhodnutím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sp. zn. S037/11 uložena pokuta ve výši 200.000,- Kč, pokuta byla uhrazena dne 5. 4. 2012. Uhrazením pokuty vznikla na majetku města škoda ve výši 200 tisíc korun. Tuto škodu je město povinno dle zákona o obcích vymáhat po odpovědných osobách. Přes výslovné upozornění Oživení město k vymáhání nároku nepřistoupilo s odůvodněním, že zastupitelstvo „nerozhodlo“ o tom, že škodu bude město vymáhat. Povinnost vymáhat škody však plyne ze zákona a vzniká bez ohledu na pasivitu zastupitelstva.

rozhodnutí ÚOHS – květen 2011
rozhodnutí předsedy ÚOHS – únor 2012
uhrazení pokuty městem – 5.4.2012
zamítnutí správní žaloby soudem – duben 2013
výzva Oživení k vymáhání škody – září 2013
zasedání zastupitelstva prosinec 2013 – bod 14
promlčení nároku města 5.4.2014
trestní oznámení – květen 2014

Stav ke dni 12.5.2014, aktualizováno 23.5.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář