Krupka – nezveřejnění příspěvku zastupitele v radničním periodiku

Opoziční zastupitelé v Krupce požádali o zveřejnění příspěvku v radničním periodiku. Vydavatel zůstal nečinný. Oživení zastupitelům poskytlo právní pomoc a společně s právničkou Oživení podali žádost o zveřejnění doplňující informace ve smyslu tiskového zákona. Vydavatel na žádost reagoval a přislíbil otištění příspěvku v červnovém vydání. Příspěvek uveřejněn nebyl a zastupitelé se obrátili s žalobou k soudu.

V říjnu 2013 otiskl vydavatel radničního periodika „Radnice města Krupky“ článek týkající se údajného omezení hazardu ve městě (snížení počtu míst, kde lze provozovat herní automaty). V článku bylo mimo jiné uvedeno, že „pro dobrou a mimořádně prospěšnou věc zvedlo ruku 15 zastupitelů, opačný postoj svým hlasováním vyjádřili pouze všichni 3 ze Zdravé Krupky“, aniž by tito označení zastupitelé dostali prostor se k tomuto hodnocení svého postoje vyjádřit.

Dne 24. ledna 2014 doručili dotčení zastupitelé ze Zdravé Krupky vydavateli radničního periodika žádost o zveřejnění článku, který se týkal vysvětlení jejich postoje při hlasování, jakož i jejich názor na omezení hazardu ve městě (nejlépe nulová existence míst pro provozování hazardu). Článek otištěn nebyl ani ve lhůtě 3 měsíců po podání žádosti o jeho uveřejnění. Vydavatel na žádost o uveřejnění článku z ledna 2014 nijak nereagoval.

Dne 25. dubna vzniklo zastupitelům právo žádat o uveřejnění doplňující informace. Tuto možnost mají zastupitelé po dobu 3 měsíců. Později by o uveřejnění doplňující informace již žádat nemohli.

Zastupitelé se ve věci nechali v květnu 2014 právně zastoupit a prostřednictvím advokátky požádali ve smyslu tiskového zákona o uveřejnění doplňující informace. V případě nečinnosti vydavatele byli zastupitelé rozhodnuti obrátit se na soud.

Dosud nečinný vydavatel na žádost advokátky reagoval dopisem na konci května 2014 tak, že v nejbližším vydání (červen 2014) bude doplňující informace uveřejněna.

V červnovém vydání příspěvek přes předešlé ujištění vydavatele zveřejněn nebyl s odůvodněním, že otištěním příspěvku by byl spáchán blíže neurčený trestný čin či přestupek.

Zastupitelé se obrátili 13. června 2014 s žalobou k soudu.

Dne 17.2.2016 byl vyhlášen rozsudek, kterým byla Městu Krupce uložena povinnost uveřejnit předmětný příspěvek zastupitelů.

Dne 4.10.2016 byl vyhlášen rozsudek odvolacího soudu, tj. Krajského soudu v Ústí nad Labem, kdy rozsudek prvoinstančního soudu byl potvrzen.

Po soudním sporu trvajícím téměř dva a čtvrt roku je  tak na světě konečně další precedentní rozsudek, kdy odvolací Krajský soud v Ústí nad Labem potvrdil rozsudek okresního soudu v Teplicích a nařídil městu Krupka uveřejnit ve vydání periodického tisku „Radnice města Krupky“ doplňující informace dle tiskového zákona. Žalobci, zastupitelé, jimž Oživení zprostředkovalo právní pomoc v této věci, se tak domohli svého práva a jejich příspěvek  týkající se regulace hazardu kritizující radní města, bude po více než dvou letech uveřejněn v radničním periodiku Krupky, a to dokonce na druhé straně vydání!

Odvolací soud se ve svém rozsudku zabýval mimo jiné hranicí přijatelné kritiky, rozsahu doplňující informace a taktéž požadavkem na zveřejnění informace na 2. straně periodika: „Krajský soud připomíná, že hranice přijatelné kritiky jsou adekvátně širší u politiků než u soukromé osoby. Politik nevyhnutelně a vědomě předkládá novinářům a široké veřejnosti ke kontrole každé slovo a čin, a proto musí projevit vyšší stupeň tolerance.  Rozsah požadované „dodatečné informace“ nepřesahuje jednu stranu textu a s ohledem na závažnost otázky pro komunální politiku i pro občany žalovaného jej považuje krajský soud za přiměřený. Legitimním požadavkem rovněž je, aby „dodatečná informace“ byla uveřejněna na druhé straně, tedy v části periodika, v níž jsou čtenáři seznamováni s články vztahujícími se ke komunální politice.“

Máme upřímnou radost z vítězství!

Informace jsou zveřejněny se souhlasem dotčených zastupitelů.

Stav ke dni 23.5.2014, aktualizováno 2.6.2014, 24.6.2014, 24.5.2016, 7.11.2016

Dokumenty:

časopis Radnice města Krupky – říjen 2013
žádost o uveřejnění příspěvku – leden 2014
časopis Radnice města Krupky – únor 2014
časopis Radnice města Krupky – březen 2014
časopis Radnice města Krupky – duben 2014
časopis Radnice města Krupky – květen 2014
žádost o uveřejnění doplňující informace – květen 2014
+ příloha text příspěvku ze ledna 2014
+ příloha text doplňující informace
reakce vydavatele – květen 2014
časopos Radnice města Krupky – červen 2014
reakce vydavatele II – červen 2014
žaloba – červen 2014

rozsudek – květen 2015

rozsudek odvolacího soudu – říjen 2016

 

Facebook
Twitter
2 Komentáře
 • Pavel Gazda
  Vytvořeno: 09:53h, 07 října Odpovědět

  Dobrý den,

  pod odkazem „žádost o uveřejnění příspěvku – leden 2014“ je odkaz na žalobu.
  Prosím, bylo by možné uveřejnit také onu žádost o zveřejnění?

  Děkuji
  Pavel Gazda

  • Marek Zelenka
   Vytvořeno: 15:03h, 02 prosince Odpovědět

   omlouvám se za zpoždění a děkujeme za upozornění.
   Věc jsem napravil.
   Marek zelenka

Přidejte komentář