Zprostředkování servisu letounu bez soutěže

Bombardier_Challenger_601-3A_exterior_000Ministerstvo obrany zakoupilo v devadesátých letech letoun určený pro přepravu ústavních činitelů. Smlouva o dodávce letounu mimo jiné zajistila společnosti Omnipol exkluzivitu pro zprostředkování servisu letounu. O letoun přitom může z logiky věci pečovat pouze servis autorizovaný výrobcem. Ministerstvo obrany zřejmě platí Omnipolu pouze za přeposílání objednávek a faktur.

Veřejná zakázka byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění z důvodů užití ustanovení § 23 odst. 4 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, tedy z důvodu existence jediného možného dodavatele poptávané služby.

Ze zadávací dokumentace zadavatele jakož i z písemné zprávy zadavatele vyplývá, že společnost Omnipol má být  „jediným možným“ dodavatelem služby jen na základě exkluzivity, kterou ji v minulosti udělil sám zadavatel, a to ve Smlouvě o dodávce letounu CL-601, konkrétně ve sjednaných podmínkách pozáručního servisu.

Z písemné zprávy zadavatele o hodnocení nabídek dále není zřejmé, jaká část veřejné zakázky má být plněna pomocí subdodavatele (byť je zřejmé, že podíl subdodávky bude mimořádný). Uvedení podílu subdodávek je přitom povinný údaj, který je třeba ve zprávě uvádět.

Oživení považuje výše uvedený postup zadavatele za jednoznačné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, a proto se obrátilo v květnu 2014 s podnětem na prověření postupu zadavatele na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Dokumenty:podnět ÚOHS – květen 2014

Případu se věnoval rovněž pořad České televize Reportéři ČT, 2.6.2014.

Stav ke dni 27.6.2014

Více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář