Liberecký kraj zpochybňuje naše výsledky zcela bezdůvodně. Zjištěné chyby neopravil.

Oživení, o.s. je nuceno reagovat na ničím nepodloženou a velmi zavádějící tiskovou zprávu Libereckého kraje, ve které kraj zcela zpochybňuje kvalitu naší práce. Na základě komunikace s Libereckým krajem měl kraj možnost rozporovat zjištěné výsledky a uvést věc na pravou míru. Kraj však při vypořádání připomínek poskytl zcela chybné nebo nefunkční odkazy na profil zadavatele a uveřejněné smlouvy s dodavateli. Taktéž v ostatních ukazatelích bylo naší kontrolou zjištěno, že rozporované údaje vznikly prvotním pochybení Libereckého kraje, který se při uveřejňování výsledků ve Věstníku veřejných zakázek nedržel metodických pokynů pro uveřejňování údajů.

Kraj dále rozporuje naše výsledky pomocí zcela irelevantních argumentů, které nesouvisí s předmětem výzkumu nebo jsou zcela v rozporu s metodikou průzkumu, která byla jednotně uplatněna pro všechny monitorované samosprávy.

Po kraji proto požadujeme uvedení jeho tvrzení o výsledcích našeho projektu na pravou míru.

Detailně jsou naše argumenty podporující správnost našich výsledků uvedeny v dopise adresovaném řediteli Krajského úřadu Libereckého kraje a členům Rady Libereckého kraje.
Dopis rozporující naše výsledky včetně doplněné tabulkové přílohy jsou zde.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář