Obec Vysoká

Občanské sdružení Oživení podalo trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinnosti při správě cizího majetku na současnou starostku a bývalého starostu obce Vysoká, okres Bruntál, Moravskoslezský kraj (dále také jen „Obec“). Celá záležitost se týká nehospodárného pronájmu nemovitostí Obce (areál bývalé celnice), při kterém obci vznikla k dnešnímu dni škoda ve výši 1, 6 milionů Kč.

Začátek kauzy pronájmu nemovitého obecního majetku spadá do července roku 2009, kdy Obec na úřední desce zveřejnila záměr pronajímat nemovitosti v areálu bývalé celnice, které byly krátce před tím státem převedeny do majetku Obce. Již samotný zveřejněný záměr trpěl zásadní vadou, když nebyl zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (internet). Tím došlo k porušení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (dále jen „ZOB“) ve spojení § 26 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. Z tohoto důvodu lze následné usnesení obce o schválení vítězné nabídky považovat za absolutně neplatné podle věty třetí výše zmíněného paragrafu ZOB.

Sankcí absolutní neplatnosti je pak postižena i smlouva o pronájmu, která byla s podnikatelem podepsána 30. 9. 2009. Tato smlouva je sice označena jako „smlouva o nájmu nemovitosti“, ovšem v období prvního roku trvání smluvního vztahu byl „nájem“ bezplatný. Následně byl nájem stanoven „dohodou stran“ na 8 000,- Kč měsíčně (respektive od 1. 7. 2011 částkou 11.513,- Kč) za celý areál, přitom podle znaleckého posudku, který si Oživení nechalo vypracovat u znalce, by nájem na jediný objekt v areálu měl odpovídat hodnotě 140,- Kč/m2 měsíčně, tedy částce 68.320,- Kč měsíčně (488m2 x 140 Kč/m2). Rozdíl mezi sjednaným nájemným a nájemným v daném místě a čase obvyklým činí za měsíce říjen 2009 až říjen 2010 (tedy za funkční období bývalého starosty Antonína Budínského) částku 60.320,- měsíčně. Celková Obci způsobená škoda za dobu výkonu funkce starosty Antonína Budínského činí nejméně částku 784.160,- Kč (13 x 60.320,- Kč). Během funkčního období Marcely Hrancové vznikla Obci škoda za období měsíců listopad 2010 až červen 2011 ve výši nejméně 60.320,- měsíčně a dále za období červenec 2011 až prosinec 2011 ve výši 56.807,- Kč měsíčně, celkem tedy 823 402,- Kč (8 x 60.320,- Kč = 482.560,- Kč + 6 x 56.807,- Kč = 340.842,- Kč).

Na nevýhodnou nájemní smlouvu upozornilo Obec několik občanů. Nové zastupitelstvo Obce v prosinci roku 2010 pověřilo novou starostku úkolem zadat právní posouzení předmětné smlouvy advokátovi. Již z tohoto právního posouzení (únor 2011) vyplynulo, že Smlouva není zcela v pořádku. Přesto starostka na tato zjištění nijak nereagovala. Proto si občan Obce pan Oldřich Michálek nechal u další advokátní kanceláře zpracovat nové posouzení smlouvy a zároveň požádal o právní posouzení i Oživení. Následně díky nátlaku ze strany občanů starostka Obce uzavřela s nájemcem dokument označený „Dohoda o narovnání“ ze dne 23. 6. 2011, který ale nijak nemůže zhojit základní právní vady, kterými je zejména absolutní neplatnost smlouvy. Řešit nepřiměření nízké nájemné starostka obce i po mnoha urgencích výslovně odmítla.

Sdružení Oživení následně podalo podnět Ministerstvu vnitra k prošetření nakládání s majetkem obce, avšak k nápravě nedošlo i přes jednoznačné kostatování pochybení obce. Ani podnět Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje ke kontrole hospodaření obce nebyl úspěšný a proto Oživení nezbylo, než na vedení obce podat trestní oznámení.

Občan Obce zároveň podal žalobu k civilnímu soudu na určení neplatnosti Smlouvy a Dohody o narovnání. V únoru 2014 byl stranám soudního sporu doručen rozsudek ze dne 22.11.2013, kterým bylo určeno, že smlouva o nájmu nemovitostí je neplatná. Rozsudek Okresního soudu v Bruntále 15 C 230/2011 zatím není pravomocný, neboť 18.2.2014 byl podán opravný prostředek. Věc v červnu 2013 projednal Krajský soud v Ostravě. Výsledek soudního řízení není Oživení znám, rozsudek nemáme k dispozici.


V Praze dne 23. 1. 2012, aktualizováno 6.2.2014, 20.3.2014, 9.7.2014

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.

e-mail: [email protected]

 

Facebook
Twitter
7 Komentáře
 • JH
  Vytvořeno: 09:42h, 09 července Odpovědět

  Krajský soud Ostrava již rozhodnul ve prospěch obce, tudíž bych očekával, že bude informace zaktualizována dle skutečného stavu. Takto dle mého osobního názoru mohou po dobu, kdy nebudou aktualizovány, takto neúplné a neaktuální informace určitým způsobem poškozovat dobré jméno obce.

  • petra
   Vytvořeno: 12:42h, 09 července Odpovědět

   Dobrý den,
   pokud nám vy, respektive obec, zašle rozsudek, budeme informace aktualizovat. Za dané situace nemáme možnost Vaše tvrzení ověřit.
   S pozdravem
   Petra Bielinová

 • JH
  Vytvořeno: 18:26h, 10 července Odpovědět

  Rozsudek si můžete vyžádat na e-mailu [email protected] , který je běžně zveřejněn na stránkách obce. Mi paní z obce odpověděla e-mailem během jednoho dne, že již nepravomocný rozsdudek existuje. Vzhledem k tomu, že jste u této kauzy iniciovali trestní oznámení a dokonce vyčíslili údajnou škodu, navíc jste zveřejňovali nepravomocný rozdudek okresní soudu v neprospěch obce, bylo by fér zveřejnit co nejdříve i rozsudek krajského soudu, který naopak dal za pravdu obci, byť je nepravomocný.
  Je rovněž škoda, že orgány činné v trestním řízení a soudy nemusejí podobně jako v USA zveřejňovat infomace o tom, kolik daňového poplatníka stojí celé řízení (trestní stíhání plus soudy), protože např. bývalý primátor Kittner (kauza Liberec) již avizoval, že se bude soudit o odškodné a soudní výlohy. Z toho by pak bylo vidět, zda-li opravdu ta trestní oznámení padají na úrodnou půdu a soudy pak odsoudí korupčníky nebo to pouze komplikuje život starostům a zastupitelům v menších obcích. Toť otázka. Já osobně mám dojem, že zatím platí to druhé. Velké korupční kauzy zatím většinou vyšuměli. Pokud ale máte statistiky, kolik trestních oznámení iniciovaných vaším sdružením (např. za posledních pět let) skončilo pravomocným odsouzením korupčníků bylo by to super, pokud byste to zveřejnili. Z toho by byl alespoň orientačně byl vidět výsledný efekt.

  • petra
   Vytvořeno: 10:04h, 11 července Odpovědět

   Dobrý den,
   jakmile nám rozsudek Vy nebo obec zašlete, bude zveřejněn. Není v našich personálních kapacitách podrobně sledovat řízení, kterých se neúčastníme.
   děkujeme za pochopení
   Petra Bielinová

 • JH
  Vytvořeno: 09:34h, 17 července Odpovědět

  Tak paní z obce Vysoká mi už včera psala, že vám rozsudek zaslala, takže očekávám, že se u kauzy v zájmu objektivnosti co nejdříve objeví, za což vám předem děkuji.

  • petra
   Vytvořeno: 10:35h, 17 července Odpovědět

   Dobrý den,
   rozsudek se na webu neobjeví, protože soubor, který paní starostka včera zaslala, nelze otevřít. Po urgenci již jiný soubor nezaslala.
   Vaše očekávání se tedy nanaplní. V případě dalších poznámek tohoto charakteru doporučuji používat můj soukromý mail nebo telefon (který znáte).
   Petra Bielinová

 • Br.zuzana
  Vytvořeno: 23:47h, 29 listopadu Odpovědět

  Můžeme být rádi, že obec pro nás něco dělá. Za ty peníze co Vy by jste chtěly, tak to nikomu nepronajme. Jenže se stejně najdou primitivní lidé co do toho budou rýpat. Serte na to a nechte to jak to je. Obec Vysoká toho dělá dost. Děti mají třeba Maďarsko zadarmo. To vy rodiče co si raději koupíte cigarety nedáte.

Přidejte komentář