Zakázky Dopravního podniku pro Xanthus bez soutěže

Zakázce, kterou Dopravní podnik zadal společnosti Xanthus v rozporu se zákonem o veřejných zakázkách, jsme se věnovali již od roku 2012. V červenci 2014 jsme získali interní audit Dopravního podniku, ze kterého vyplývá, že problematichých zakázek pro tuto společnost je celá řada. Na zbývající zakázky podalo Oživení podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nyní.

Z auditního šetření Dopravního podniku (DP) z roku 2012, vyplývá, že sám DP je si vědom skutečnosti, že obchodní vztah se společností Xanthus, a.s. započal v roce 2005 bez jakéhokoliv výběrového řízení. Dokonce mnohé služby byly minimálně v letech 2005-2012 ze strany zadavatele propláceny společnosti Xanthus mimo jakékoli smlouvy a tedy i mimo postup stanovený zákonem o veřejných zakázkách. I k zakázkám zadaným v jednacím řízení bez uveřejnění byly smlouvy dodělávány až dodatečně, neboť v době provedení auditu (2012) nebyly u zadavatele dohledány.

Z auditního šetření dále vyplývá, že zadavatel neměl minimálně do května 2012 se společností Xanthus a.s. uzavřenu jakoukoli licenční smlouvu, na základě které by společnost Xanthus mohla nárokovat jakákoli autorská práva k systémům AUIDS a DORIS. Zadavatel si je dále vědom, že se společností Xanthus nikdy neproběhla jakákoli soutěž a přesto jí byly za období let 2005-2012 proplaceny faktury v částce 188 milionů Kč.

Veřejné zakázky, které byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, aniž byly splněny zákonné předpoklady pro užití tohoto typu zadávacího řízení a které byly zveřejněny v informačním věstníku:

a)      Servis zastávkového informačního systému (ZIS), ev. č. zakázky 346201, předmět zakázky Servis zařízení pro možnost fungování a dalšího rozvoje zastávkového informačního systému MHD,

b)     Evidence výjezdů a zátahů autobusů MHD, ev. č. zakázky 481200, předmět zakázky SW – zajištění průběžné kontroly průjezdů autobusů pro eliminaci nestandardních stavů, Zajištění datové podpory pro zamezení případnému neoprávněnému výjezdu z garáže,

c)      Technické zhodnocení RIS AUDIS – informační podpora pro provozovny, ev. č. zakázky 481213, předmět zakázky Zajištění informací a datových výstupů z RIS AUDIS a jejich vizualizace pro zaměstnance v jednotlivých garážích,

d)      Technické zhodnocení řídícího dispečerského systému autobusů MHD, ev. č. zakázky 356147, předmět zakázky Zajištění rozvoje řídícího systému pro zefektivnění operativního řízení provozu a informování cestujících,

e)      Dynamické propojení fonie a datových přenosů MRS TETRA a řídícího systému na dispečinku jednotky Provoz Autobusy, ev. č. zakázky 487975, předmět zakázky Zefektivnění řízení a ovládání fonické a datové komunikace na dispečinku JPA vybudováním dynamického propojení fonie a datových přenosů s řídícím dispečinkem JPA.

Z příloh auditnímu šetření zadavatele vyplývá, že všechny výše uvedené zakázky, které byly zadány v jednacím řízení bez uveřejnění, byly zadány na základě znaleckého posudku pana Václava Černého, znalce z oboru elektronika ze dne 27. 4. 2009. Tento posudek měl podle názoru zadavatele dokládat, že společnost Xanthus, a.s. je jediným možným zadavatelem ve smyslu § 23 odst. 4, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Ze znaleckého posudku však žádná taková skutečnost nevyplývá, což ostatně konstatoval Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v rozhodnutí S42/2014, kde tento posudek a jeho relevanci rovněž posuzoval. V tomto řízení, zahájeného z podnětu Oživení, uložil ÚOHS zadavateli pokutu ve výši 600.000,- Kč (zatím nepravomocně).

DP navíc dle interního auditu zadal společnosti Xanthus i  zakázky, které byly  údajně zadány v jednacím řízení bez uveřejnění (aniž byly splněny zákonné předpoklady pro užití tohoto typu zadávacího řízení) a které zároveň nebyly ani zveřejněny v informačním věstníku. Další platby dle auditu probíhaly zcela mimo jakékoli smlouvy, pouze na základě objednávek.

Oživení podalo podnět k prošetření postupu zadavatele v červenci 2014.

dokumenty:
podnět ÚOHS – červenec 2014
interní audit DP, přílohy auditu (2012)
pokuta ÚOHS v řízení S42/2014 (jedna ze zakázek Xanthus, více v kauze Oživení)
znalecký posudek Václava Černého, 27.4.2009

Podklady k podnětu byly získány na základě spolupráce s reportérem České televize Davidem Havlíkem. Reportáž byla vysílána 21.7.2014 (ČT Reportéři, Stamiliony pro firmu z činžáku)

Více informací poskytne Petra Bielinová, tel. 605 54 34 19

stav ke dni 28.7.2014

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář