Křelov – Břuchotín vymáhá škodu 415 tisíc korun

Obec Křelov – Břuchotín pochybila při zadávání veřejné zakázky „Moravská stezka na území ORP Olomouc, k. ú. Křelov – Břuchotín“. Za porušení zákona jí byla ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže uložena v roce 2012 pokuta ve výši 100.000,- Kč. Další, mnohem významnější, škoda obci vznikla kvůli krácení dotace.

Celková škoda na majetku obce činila 1.862 tisíc. Obec se rozhodla podat na osobu, která administrovala veřejnou zakázku, žalobu k soudu. Soudně po ní obec vymáhala polovinu vzniklé škody, tedy 931 tisíc. V průběhu soudního řízení uzavřely strany soudní smír, na základě kterého odpovědná osoba uhradí obci škodu ve výši 415 tisíc korun.

Odpovědná osoba splácí škodu dle splátkového kalendáře:

24/10/14  195.343,- Kč  úhrada dluhu
24/10/14      4.657,- Kč úhrada nákladů řízení
19/11/14     10.000,-Kč splátka
16/12/14     10.000,-Kč splátka

Další platby dle informace od obce probíhají dle rozhodnutí soudu.

Dokumenty:
Rozhodnutí UOHS (r. 2012)
Soudní smír (r. 2014)

Stav věci ke dni 19.12.2014

Petra Bielinová, 605 54 34 19

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář