Má lepší kontrola financování politických stran šanci?

V pondělí 19. 1. 2015 měla Koaliční rada rozhodnout o osudu novely financování politických stran, kterou skoro před rokem připravili úředníci MV ČR a kterou připomínkovali odborníci Rekonstrukce státu. Zákon, který by podpořil transparentnější stranické finance, jejich důslednější kontrolu a potrestání porušení pravidel, má sice ještě šanci, ale politici se k němu nehlásí.

Přestože politici vládní koalice podpořili požadavky Rekonstrukce státu po jasnějších pravidlech financování stran a koalice má tento slib dokonce ve svém programovém prohlášení, zatím reálné kroky stále odkládá. Liknavost politických špiček podtrhává přehled legislativního vývoje od Magdalény Klimešové z Frank Bold (jeden z garantů Rekonstrukce státu).

Současná pravidla pro výkaznictví a jakoukoli kontrolu selhávají. „Ani prokazatelné nesrovnalosti či nesprávné údaje ve výročních zprávách nemají pro strany reálný dopad, kontrola je ryze formální a finanční úřady za posledních pět let žádnou kontrolu neprováděly ani neudělily sankci“, přibližuje Lenka Petráková z Oživení, o.s. výsledky analýzy a dodává: „kontrola vůbec neodpovídá štědrým státním příspěvkům politickým stranám“.

Miroslav Palanský z projektu Politickéfinance.cz poukazuje na konkrétní problémy v hospodaření stran. Například téměř třetina dárců získává veřejné zakázky, pětina evropské dotace. Mezi dárci jsou osoby nenarozené nebo neexistující firmy. Navíc drtivá většina darů je těsně pod zákonnou hranici 50 tisíc korun, kdy je potřeba dárce spolehlivě identifikovat.

Občané České republiky považují politické strany za nejzkorumpovanější instituci stabilně posledních 15 let. Přitom ze zemí Visegrádu jsme jediní, kdo dohledový orgán nemá. V Polsku je to Státní volební komise, v Maďarsku dohlíží Nejvyšší kontrolní úřad a na Slovensku bude od července ustaven nový dohledový orgán. Nejen v kontrole jsme na tom hůře, zaostáváme ve zveřejňování informací, možnostech veřejné kontroly i efektivitě sankcí. I tyto poznatky přináší srovnávací studie zemí Visegrádu a Estonska.

Diskutovaný návrh řeší jen hospodaření stran. Zatím se nezačalo pracovat na volebním kodexu. Zákon zatím upravuje pouze prezidentské volby. David Ondráčka,  Transparency International ČR, zdůrazňuje potřebu zpřesnění pravidel pro předvolební kampaně.

Lenka Petráková, Oživení o.s. [email protected]  724011102

Tisková zpráva ke stažení.

Analýza Jak posílit transparentnost a kontrolu hospodaření politických stran v ČR – Podmínky vymahatelnosti zákonných opatření a transparentnosti financování politických stran a hnutí v České republice a Srovnávací analýza financování politických stra v zemích V4 a Estonsku vznikly s finanční podporou Evropské komise a Mezinárodního visegradského fondu v rámci projektu Zlepšení vymahatelnosti protikorupčních opatření v zemích střední a východní Evropy. Názory zde vyjádřené jsou toliko názory autorů a nelze je považovat za stanovisko donorů.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář