Cenzura radničních novin je stále masívní. Od roku 2006 nedošlo k žádné významné změně

Oživení provedlo unikátní obsahovou analýzu 500 čísel radničních zpravodajů celkem stovky samospráv v rámci projektu Hlásnátrouba.cz. Analýza navazuje na první podobný průzkum z roku 2006, nově však probíhala pomocí speciální webové aplikace pro přesné měření analyzovaných ploch periodik. Hodnocena byla hlavně názorová pluralita vůči celkovým informacím o činnosti radnice, jejíž rozsah určuje, nakolik samosprávy cenzurují obsah a limitují názorovou pestrost svých periodik. V tomto ohledu se situace nijak neodlišuje od roku 2006, a ve většině případů periodika nadále slouží k politické prezentaci vládnoucích koalic na radnicích.

Největším problémem radničních periodik zůstává jednostranné a nekritické informování o činnosti radnice. I přes účinnost novely tiskového zákona, která od listopadu r. 2013 ukládá samosprávám povinnost poskytovat objektivní a názorově vyvážené informace o své samosprávě v místním periodiku, se situace od roku 2006 nijak dramaticky nezměnila.

V roce 2006 činil rozsah alternativních názorů průměrně 2,59 % plochy o činnosti radnice, v roce 2014 to bylo 2,62 %. Každé druhé periodikum neobsahovalo ani náznak alternativních názorů vůči politice radnice. Nejvíce prostoru pro alternativní názory v r. 2014 poskytoval zpravodaj v Kostomlatech nad Labem (54,08 %), což ale bylo dáno netypickou a zvláštní místní situací. Periodika, která běžně poskytují prostor pro alternativní názory, dosahují spíše hodnot okolo 7 až 10 %.

Obecně panuje vyšší pluralita názorů v případě periodik, u kterých je zřízena redakční rada, která je většinou tvořena členy mimo vedení radnice a je ustavena zastupitelstvem. Jako užitečná se také ukázala vnitřní pravidla pro uveřejňování příspěvků zastupitelů v periodiku., Naopak proti názorové rozmanitosti působí, když je periodikum laděno „apoliticky“. Tedy jako ryze informační zpravodaj, který není určen pro výměnu politických názorů. Taková periodika však ve skutečnosti manipulují a skrývají veřejnosti diskusi, která často probíhá na zastupitelstvu.

„Výsledky ukazují řadu souvislostí mezi rozsahem názorové pestrosti obsahu periodik a způsobem organizačního zajištění jejich vydávání. Jednoznačně byl např. prokázán vztah mezi střetem zájmů osob v redakční radě a nízkými hodnotami různosti názorů v periodiku. Právě jednoduchá prevence střetu zájmů by mohla být vhodným impulzem pro žádoucí změnu praxe,“ hodnotí výsledky Oldřich Kužílek, který vytvořil metodu analýzy a podílel se na průzkumu.

Taktéž v případě propagace místních politiků ve zpravodajích se stav nijak nezměnil, časté zmínky a zobrazování politiků v textu jsou pro občany běžným jevem. V průměru připadá 2,7 zmínek o politicích na 1 stranu plochy o činnosti radnice. Nejvyšších hodnot dosáhl Moravskoslezský kraj s průměrem 15 zmínek. Průměrný počet fotek na 1 stranu plochy o činnosti radnice činil 0,63 fotky, v případě zpravodaje Příbrami však průměrná hodnota činila 4,43 fotek.

V průměru informování jednoho občana stojí ročně 13 Kč, nejvíce to bylo v Jevíčku 166 Kč/obyv., nejméně v Moravskoslezském kraji – 1,6 Kč/obyv. Námi sledovaný vzorek 100 samospráv takto ročně utratí 83,6 milionů korun. Občané si mnohdy neuvědomují, že tímto způsobem politické vedení radnic zneužívá místních veřejných médií k dlouhodobé politické kampani za veřejné peníze, což podstatně vychyluje rovnost soutěže ostatních stran a hnutí a omezuje možnost veřejné diskuze.

„Analytická činnost není jediná aktivita projektu hlasnatrouba.cz. Zároveň s tím poskytujeme právní poradenství zastupitelům, pokud čelí cenzuře. Také shromažďujeme a vyhodnocujeme pomocí naší aplikace podněty od občanů.  Naším cílem je nalézt řešení současné neutěšené situace, ať již formou praktických doporučení nebo návrhem vhodné legislativní úpravy,“ představuje další záměry koordinátor projektu Martin Kameník.

Více informací a detailní výsledky analýzy jsou k dispozici na www.hlasnatrouba.cz

Tisková zpráva ke stažení.

Zde naleznete infolist k výsledkům průzkumu tištěných periodik vydávaných ÚSC v ČR.

Za Oživení, o. s.

Martin Kameník, předseda, [email protected] , tel.: 776 230 776

Oldřich Kužílek, expert, [email protected]

logo_publicita

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář