Městská část Praha 13: nejlepší ploty dělá stejně pan radní, tak proč s ním zveřejňovat smlouvy?

Zkraje roku 2016 se na Oživení obrátili opoziční zastupitelé Městské části Praha 13 s podezřením na možné korupční jednání vedení městské části (MČ).

Podezření vyvstalo poté, co si zastupitelé vyžádali od úřadu MČ faktury provedených stavebních prací mezi lety 2005 a 2015, na kterých se podezřele často objevovalo jméno radního Zdeňka Pastrňáka jako dodavatele.

Na základě těchto informací a podkladů zprostředkovaných opozičními zastupiteli jsme podali podnět na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který se týkal dvou témat. Jednak jsme napadali skutečnost, že MČ Praha 13 nezveřejnila navzdory své zákonné povinnosti minimálně 8 smluv na veřejné zakázky s panem radním, které přesahovaly celkovou hodnotu 500 000,- Kč. Dále jsme upozornili na potenciálně závažnější správní delikt, a to dělení veřejných zakázek pod zákonné limity. V několika případech totiž stavební práce dodané panem radním vykazovaly místní, časovou a funkční souvislost, a bylo je tedy, dle našeho názoru, třeba soutěžit jako jednu zakázku.

Na základě příkazu ze dne 20. června 2016 ÚOHS uložil MČ Praha 13 pokutu ve výši 6 000,- Kč za nezveřejnění smluv u osmi veřejných zakázek s panem radním. Celková výsledná pokuta stejně jako jednání MČ se zdá být marginální vzhledem k tomu, že v tomto případě je dodavatelem politický představitel samotného zadavatele. I z tohoto případu je očividné, jak je transparentnost veřejných zakázek nezbytná.

V této souvislosti je dále třeba zmínit, že se pan radní ocitl patrně i několikrát ve střetu zájmu, a je otázkou zda v těchto situacích řádně oznamoval skutečnosti zakládající jeho osobní zainteresovanost podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů příslušnému orgánu MČ. Zde je třeba prověřit veškeré rozhodovací procesy týkající se veřejných zakázek, ve kterých se stal samotný místostarosta dodavatelem.

V našem podnětu jsme ale kromě povinnosti zveřejnění upozorňovali primárně na situace, kdy MČ Praha 13 plánovala opravy plotu u několika školních objektů ve velmi krátkém časovém období, kdy navíc tyto objekty spolu často úzce souvisely – jedna mateřská škola a základní škola leží dokonce na stejné ulici naproti sobě. Podle našeho názoru a dosavadního výkladu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách je nutné vypisovat jednu souhrnnou zakázku na veškeré časově, místně a funkčně související stavební práce na místo rozdělení zakázky na jednotlivé dílčí veřejné zakázky a dostat se tak pod zákonné limity. Takto soutěžená zakázka by totiž nutila zadavatele zakázku řádně zveřejnit a dát k dispozici maximálnímu počtu soutěžitelů. Tímto jednáním tak na Praze 13 dle našeho názoru došlo k omezení hospodářské soutěže, neboť se o zakázce dozvěděl jen pan radní (event. možná omezený okruh přímo oslovených uchazečů).

Takové jednání samozřejmě skýtá obrovské korupční riziko a je typickým příkladem špatně nastaveného vnitřního systému zadávání veřejných zakázek, které mohou zneužívat aktéři mající přístup k jinak neveřejným informacím. Bohužel v tomto ohledu se s naším názorem ÚOHS neztotožnil a zadavatele v tomto ohledu nijak nepostihl.

 

Stav ke dni: 18.7.2016

V případě dalších otázek kontaktujte

Marka Zelenku (728 051 072)

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář