Hranická rozvojová agentura, z.s. – policie nevyšetřila dotační podvod

Výsledek obrázku pro hranická rozvojová agenturaNa začátku tohoto roku se na Oživení pomocí našeho rozhraní GlobaLeaks obrátila oznamovatelka s podezřením ze spáchání dotačního podvodu ze strany vedení zájmového sdružení Hranická rozvojová agentura.

Toto sdružení bylo založeno Mikroregionem Hranicko a zájmovým sdružením MAS Hranicko z.s. za účelem iniciací, příprav a realizací projektů meziregionální a mezinárodní spolupráce a informační, vzdělávací a poradenské činnosti při přípravě a realizaci dotačních projektů tuzemských i zahraničních. Ve svém podnětu oznamovatelka popsala praxi, která silně naznačovala, že dochází k odklánění části dotačních prostředků na účet vedení agentury. Jaká byla fakta?

Jelikož uznatelným nákladem dotačního projektu je mzda projektového manažera, mělo vedení vždy podle počtu zpracovávaných projektů a kapacit uměle nadhodnocovat odměny projektových manažerů. V případě naší oznamovatelky tak bylo učiněno pomocí mzdových výměrů, kterými se nejdříve stanovila mzda, a poté měla být zaměstnankyně přiměna k podepsání dodatku své pracovní smlouvy. Podle informací oznamovatelky dodatek vždy změnil původní způsob výplaty mzdy takovým způsobem, že jedna čtvrtina hrubé mzdy projektového manažera byla vyplácena na cizí účet. Ve všech závěrečných dokumentech dotačních projektů včetně vedeného účetnictví byla však celá částka mzdy projektového manažera vždy vykazována pouze jako oprávněný (uznatelný) náklad na projektového manažera. Tímto způsobem mohlo vedení Hranické rozvojové agentury odcizit ze mzdy oznamovatelky celkovou částku 35 880,- Kč z dotačních prostředků a dopustila se tak trestného činu dotačního podvodu. Oznamovatelka rovněž vznesla podezření, že tak mohlo být postupováno i u ostatních zaměstnanců.

Oživení v reakci na zaslaný podnět dalo dohromady veškeré důkazní materiály včetně příslušných pracovních smluv, jejich dodatků a mzdových výměrů. Díky snaze oznamovatelky se podařilo také zajistit rekapitulaci všech mezd v rámci dotačních projektů a prohlášení o uskutečněných výdajích. Všechny materiály byly následně zaslány společně s trestním oznámením na okresní státní zastupitelství v Přerově, které věc obratem postoupilo příslušnému oddělení hospodářské kriminality Policie ČR.

V této chvíli ze skutkové stránky činu zbývalo, dle našeho názoru, pouze zjistit, komu patří bankovní účet, na který měsíčně putovala celá čtvrtina hrubé mzdy oznamovatelky. Po dvou měsících prověřování však Policie ČR věc odložila postupem podle § 159a odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu, neboť se dle jejich slov nepotvrdilo podezření ze spáchání trestného činu a věc nemohla být vyřízena jinak. V reakci na odpověď policie jsme proto podali ještě podnět k přezkumu úkonů policejního orgánu státním zástupcem. Okresní státní zastupitelství však neshledalo v postupu policie žádné pochybení a věc byla s konečnou platností uzavřena. Z postupu Policie ČR a státního zastupitelství, jejichž činnost by měla vzbuzovat důvěru v nakládání s veřejnými prostředky, jsme bohužel poněkud zklamáni.

Více informací o kauze Vám poskytneme na [email protected].

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář