Obecní pozemky za nejlepší ceny najdete v Telči!

V Telči se odehrál výprodej městských stavebních parcel za zlomek tržní ceny před zraky všech zastupitelů. Pozemek nakonec výhodně skoupil třeba radní nebo rodina od místostarosty. Prodej samotný byl s největší pravděpodobností neplatný. Konečné slovo bude mít státní zastupitelství.

V květnu 2014 zaslala společnost STANER radním města Telč nabídku na odkup 4360 m2 budoucích stavebních pozemků. Nabídl, že pozemky koupí za účelem “bytové výstavby”, že opraví cestu a chodník a udělá potřebné přípojky. Nabídl cenu 1,090,000,- Kč, kterou městská rada schválila a doporučila zastupitelstvu, které schválilo prodej na poslední schůzi těsně před komunálními volbami 2014. Za jeden metr čtvereční tedy zaplatil cca 250,- Kč. Pokud k prodejní ceně připočteme i náklady na chodník, cestu a přípojky (které po konzultaci se stavaři odhadujeme na cca 645,000,- Kč), vyjde nám cena, za kterou STANER koupil stavební pozemky zhruba za 400,- Kč/m2.

Podle znaleckého posudku poptaného ministerstvem vnitra se však cena obvyklá v daném místě a čase u pozemků investorsky nepřipravených (jako tomu bylo v tomto případě) pohybovala okolo 900,- Kč za metr! U pozemků zasíťovaných pak 1,200,- Kč.

Podle § 39 zákona o obcích je možné prodávat obecní pozemky za cenu obvyklou, ledaže není nižší cena řádně odůvodněna. Jakékoli odůvodnění v zápisech z orgánů města chybí, takže cena musela být cenou v místě a čase obvyklou, jinak by byl prodej neplatný. Tradičním nástrojem zjišťování ceny pozemků je znalecký posudek. Na ten odkazoval i starosta Roman Fabeš. Konkrétně na posudek z roku 2014, který cenu odhadoval ke stavu v roce 2008, kdy Telč pozemky obdržela od Pozemkového úřadu.

Ale není posudek jako posudek! Znalecký posudek, kterým starosta odůvodňoval prodejní cenu byl totiž vytvářen k administrativním účelům a zkoumal tzv. cenu “zjištěnou” a ne cenu “obvyklou”. A zde je ten zásadní rozdíl – zatímco cena “zjištěná” byla určena na 100,- Kč za metr čtvereční, cenu obvyklou zjistil až znalec poptaný ministerstvem. Rozdíl mezi těmito cenami je dramatický – devítinásobný.

Vedení města však s tímto nesouhlasilo a ministerstvu tvrdilo, že cena obvyklá se pohybovala mezi 250-350,- Kč. Není však vůbec jasné, z čeho město při tomto odhadu vycházelo.

Z našeho pohledu šlo o absolutně neadekvátní cenu, kdy pozemek, který měl stát alespoň 3,9 milionů Kč, prodalo město investorovi za milion jeden! Podle nás byl prodej obecních nemovitostí neplatný.

Aktuální stav

Nyní jsou na místě již postaveny 4 rodinné domy. Majiteli jsou mimo jiné nynější radní Telče za ODS JUDr. Petr Podsedník s manželkou, kteří podle informací z katastru nemovitostí pozemek o výměře 1198 m2 koupil od společnosti STANER za 776,000,- Kč, tj. 647,75 Kč/m2. Dům mu navíc stavěla přímo společnost STANER.

Dalším ze zajímavých majitelů je i manžel neteře dlouholetého radního a aktuálního místostarosty Telče Pavla Komína, který dle informací z katastru nemovitostí pozemek o výměře 1058 m2 koupil od společnosti STANER za 665,000,- Kč, tj. 628,54 Kč/m2. Komín o převodu původního pozemku na STANER v roce 2014 sám hlasoval.

Další dva majitelé koupili pozemky za podobné ceny jako výše zmínění. Tedy za polovinu tržní ceny…

Co s tím?

Zmíněná zjištění jsme poslali jako podnět Ministerstvu vnitra, které má ze zákona mimo jiné oprávnění napadat konkrétní nezákonná usnesení samospráv. Ministerstvo se s našimi závěry ztotožnilo, dokonce si nechalo vypracovat zmíněný znalecký posudek, který potvrdil, že obecní pozemky nebyly prodány za cenu obvyklou. Výkon dozoru však považovali za neúčelný.

Z tohoto důvodu jsme se obrátili zároveň i na státní zastupitelství, neboť to má oprávnění dle § 42 zákona o státním zastupitelství napadnout žalobou u civilního soudu konkrétní převod obecních nemovitostí. Státní zastupitelství v Jihlavě náš podnět přijalo, ale ani po roce od přijetí podnětu nebylo kvůli personálním změnám  schopno podat ve věci příslušnou žalobu.

Z celé kauzy vyvstávají následující otázky:

 • Věděli zastupitelé o tom, že schvalovaná cena nebyla cenou obvyklou?
 • Vědělo vedení města, že se posudek na cenu “zjištěnou” nedá použít ke schválení prodeje pozemku?
 • Proč zastupitelé tak kvaltovali před volbami s prodejem lukrativních pozemků?
 • Proč se tyto pozemky a jejich okolí neřešilo koncepčně v rámci celého území, na které si město nechalo vypracovat územní studii?
 • Proč STANER přeprodal nabyté pozemky obratem za polovinu tržní ceny?

 

Aktualizace listopad 2018:

Státní zastupitelství v Jihlavě nám nakonec odpovědělo, že ve věci nemohou nic dělat, neboť převod pozemků byl učiněn v mezidobí od přijetí nového občanského zákoníku do novely zákona o obcích. Jinými slovy – mezi lednem 2014 a červencem 2016 byl neodůvodněný převod obecních pozemků za cenu nižší než obvyklou nenapadnutelný. Kdyby se převod stal kdykoli jindy, bylo možné považovat převod za absolutně neplatný.

Byl spáchán trestný čin?

Státní zastupitelství náš podnět z března 2017 přeposlalo i hospodářské kriminálce v Jihlavě s podezřením ze spáchání trestného činu. (My sami jsme trestní oznámení nepodávali)

Z usnesení o odložení jsme vyrozuměli, že stěžejním problémem bylo určení, zda prodejní cena byla nebo nebyla cenou obvyklou. K tomuto účelu si město nechalo zpracovat „revizní“ posudek. Ovšem, co je důležité, opět od Ing. Jaroslava Krátkého, který vypracovával všechny předchozí posudky. Není tedy překvapením, že pan Krátký došel k závěru, že jeho předchozí posudky jsou správné a že znalec oslovený Ministerstvem vnitra ČR se naprosto mýlí.

Je však s podivem, že pro kriminální policii byly závěry zrovna tohoto znalce tak přesvědčivé, že trestní řízení odložila. Z našeho pohledu si měla udělat posudek nezávislého znalce, který ve věci nebyl angažován.

Nyní zvažujeme další právní kroky.

Přílohy:

Vyrozumění Ministerstva vnitra o vyřízení podnětu z 26. února 2018

„Revizní“ znalecký posudek Jaroslava Krátkého z 9.5.2018

Usnesení Policie ČR o odložení věci z 24.9.2018

Facebook
Twitter
5 Komentáře
 • Roman Fabeš
  Vytvořeno: 16:42h, 23 května Odpovědět

  V souvislosti s výše uvedeným článkem bych chtěl sdělit, že všechny kroky týkající se prodeje pozemků v Telči činilo zastupitelstvo města zcela v souladu s platnými právními předpisy. Proto obvinění uvedená v článku zcela odmítám. Správný postup po procesní stránce potvrdilo i Ministerstvo vnitra. Ve věci stanovení ceny pozemku v současné době probíhá řízení, v jehož rámci předkládáme řadu relevantních dokumentů, které jednoznačně potvrzují správný postup zastupitelstva města. Zveřejnění výše uvedených informací před ukončením řízení považuji za zcela účelové a poškozující jak město, tak i dotčené zastupitele. Jsem přesvědčen, že se zastupitelé ničeho nezákonného nedopustili a že to bude i následně potvrzeno právě probíhajícím řízením.

  Mgr. Roman Fabeš
  starosta města Telč

  • Marek Zelenka
   Vytvořeno: 10:57h, 24 května Odpovědět

   Vážený pane starosto,

   děkujeme za Váš názor, který nesdílíme. Dovolíme si Vám ocitovat vyrozumění Ministerstva vnitra:
   „Na základě výše uvedeného dospělo tedy Ministerstvo vnitra k závěru, že město Telč při prodeji předmětných pozemků postupovalo v rozporu s § 39 odst. 2 zákona o obcích.“
   Nejsme si tedy jisti, že bylo procesně vše v pořádku.
   Budeme rádi, pokud nám dáte vědět, jak celé řízení skončilo.

   Za Oživení, o.s.
   Marek Zelenka

   • Roman Fabeš
    Vytvořeno: 13:57h, 02 října Odpovědět

    Vážený pane Zelenko,
    jelikož jste projevil zájem být informován o výsledku této „kauzy“, sděluji Vám, že nám bylo minulý týden doručeno od Oddělení hospodářské kriminality Krajského ředitelství policie kraje Vysočina usnesení č.j. KRPJ-40070-95/TČ-2017-160781 ze dne 24.9.2018, kterým byla odložena trestní věc podezření ze spáchání přečinu porušení povinnosti při správě cizího majetku podle § 220 odst. 1,2 písm. b) trestního zákoníku, kterého se měli dopustit zastupitelé města Telče.
    V závěru obsáhlého odůvodnění se výslovně uvádí, že „ze strany zastupitelů města Telče ani dalších osob při prodeji předmětných pozemků nedošlo k naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů uvedených v trestním zákoníku, a proto bylo rozhodnuto o odložení věci podle § 159a odst. 1 tr. řádu tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto usnesení“.
    Žádáme Vás o uveřejnění celého textu na Vašich webových stránkách, aby byla veřejnost pravdivě informována. Jako oznamovatel jste jistě požádali Policii ČR o vyrozumění o učiněných opatřeních. Pokud byste toto usnesení neměli, sdělte prosím emailovou adresu, na kterou Vám máme toto usnesení poslat.
    S pozdravem
    Mgr. Roman Fabeš
    starosta města

    • Marek Zelenka
     Vytvořeno: 15:54h, 08 listopadu Odpovědět

     Vážený pane starosto,
     předně Vám gratuluji k výsledkům voleb.
     Jak píšeme v aktualizaci naší kauzy výše a jak jsem již psal Vašemu panu tajemníkovi – Oživení nepodávalo v této věci trestní oznámení, ani jsme neměli v úmyslu o trestním řízení informovat. Každopádně když jste nyní sám tuto rovinu věci zveřejnil, vyjádřili jsme se i k této skutečnosti a mimo jiné uveřejnili i celé usnesení policie.

     Hezký den do Telče,
     Marek Zelenka

 • Marie Řeřichová
  Vytvořeno: 09:39h, 11 června Odpovědět

  Dobrý den pane starosto Fabeši,
  pro město Telč jste nevýhodnou výše uvedenou kupní smlouvu podepsal v roce 2015 Vy, v radě města , před zastupitelstvem i před občany jste ji prosazoval také Vy s tím, že firma Staner na obecních pozemcích bude realizovat bytovou výstavbu (občané hovořili o sociálních bytech či bytech pro město potřebné lékaře). Staner tyto obecní pozemky nevlastnil ani 24 hodin a prodal je přerozparcelované (k tomu potřeboval souhlas stavebního úřadu v Telči ) k výstavbě 4 rodinných domů právě i lidem s vazbou na radnici.
  Dalším klamáním veřejnosti bylo vaše tvrzení, že pozemky jsou ,,nezasíťované“, ačkoliv v přilehlé komunikaci prokazatelně vedly uliční řady vody, kanalizace, elektra a plynu , na které jsou napojeny domy na protější straně ulice. O tom se ale ve znaleckém posudku na cenu pozemků, vypracovaném dodatečně v r. 2017, nezmiňujete. Realizovat přípojky na tyto uliční řady v délce několika metrů navíc ve sdružených výkopech je záležitost cca 60 000 Kč na 1 parcelu.
  Výše uvedené mohu tvrdit, protože jak sám víte, v lednu 2017 jsem zažádala MěÚ Telč dle zák. 106 o veškeré informace týkající se mezi občany tolik kritizovaného prodeje obecních pozemků za tak nízkou cenu. V roce 2015 se totiž jediné volné stavební parcely v Telči (lokalita Lipky) prodávaly již za 1500 Kč/ m2. Musela jsem se 2x odvolat na Krajský Úřad v Jihlavě, aby mi v Telči ,,odtajnili“ zápisy z rady města, kdy se prodej pozemků projednával.

  Ing .Marie Řeřichová

Přidejte komentář