Omezení pro schvalování veřejných zakázek je nejasné, Rada mohla podepsat v den voleb zakázku ve výši ročního rozpočtu i proti vůli zastupitelstva, rozhodlo ministerstvo

V souvislosti se spornou veřejnou zakázkou na provozovatele MHD v České Lípě se objevily i pochybnosti o platnosti samotné smlouvy s vybraným dopravcem. Oživení a Transparency International (TI) proto podali podnět Ministerstvu vnitra ČR, aby zhodnotilo, zda rada nepřekročila podepsáním smlouvy svou pravomoc, kterou si dříve vyhradilo zastupitelstvo. Ministerstvo se rozhodlo do téměř miliardové zakázky raději nevstupovat.

V lednu 2015 se zastupitelstvo města rozhodlo usnesením č. 54/C/2015 vyhradit si na úkor rady města kompetenci rozhodovat do budoucna o veřejných zakázkách na služby v hodnotě více než 10 mil. Kč, které přesáhnou volební období 2014 – 2018. Evidentně si tak zastupitelstvo chtělo pohlídat strategické zakázky, které by jinak spadaly do kompetence rady. Usnesení zastupitelstva znělo následovně:

„Zastupitelstvo města Česká Lípa

revokuje usnesení ZM č. 18/2010 ze dne 1. 12. 2010 a

vyhrazuje si v souladu s ustanovením § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhodovat o přidělení veřejných zakázek a o uzavření smluv včetně jejich případných dodatků u veřejných zakázek na služby, jejichž hodnota za celou dobu plnění přesáhne 10 mil. Kč bez DPH a předpokládaná doba plnění přesáhne volební období 2014 – 2018.“

Původní usnesení č. 18/2010 umožňovalo zastupitelstvu rozhodovat o zakázkách již od 1 mil. Kč, a to bez ohledu na to, zda jde o zakázky na služby, dodávky či stavební práce. Oproti původnímu stavu si tak zastupitelstvo ponechalo pouze kompetenci rozhodovat výslovně jen o veřejných zakázkách na služby, zbytek přenechalo radě.

Ze záznamu jednání plyne, že zastupitelům nebylo zcela jasné, na jaké zakázky se vlastně bude jejich nová kompetence vztahovat. Jeden z koaličních zastupitelů MUDr. Tejnora tuto věc objasnil, když výslovně potvrdil, že to bude např. právě zakázka na MHD, kterou bude v daném volebním období třeba „přesoutěžit“. (odkaz na záznam viz níže).

Pomiňme zásadní pochybnosti o úvahách města, které vypsání veřejné zakázky předcházely, a přesuňme se na samý konec volebního období, tedy do pátku 5. října 2018 – prvního dne voleb. Rada města schvaluje smlouvu s vítězem veřejné zakázky na MHD a zároveň stávajícím dopravcem za 770 mil. Kč bez DPH na následujících 10 let. To vše bez souhlasu zastupitelstva.

Jak je to možné? Zastupitelstvo si přeci zrovna tento typ zakázek vyhradilo do své pravomoci, nebo ne? Dle našeho názoru ano. Dle názoru ministerstva vnitra a advokátní kanceláře, kterou si Česká Lípa pro konzultace k celému proces zadání zakázky vybralo, to tak nebylo.

Podle advokátů totiž výše zmíněné usnesení nabízí dvojí výklad, a to konkrétně slova “přesáhne”. Advokáti dovodili, že si zastupitelstvo vyhradilo pouze pravomoc rozhodovat o zakázkách, které se uskuteční v rámci volebního období 2014 – 2018, nebo v tomto období započne plnění a „přesáhne” do dalšího volebního období 2018 – 2022. Jelikož zakázka na MHD byla sice vysoutěžena ve volebním období zastupitelstva, které usnesení přijalo, ale plnění mělo započíst až za 6 měsíců od podpisu smlouvy, nevztahovalo se usnesení zastupitelstva podle názoru advokátů na případ zakázky na MHD. S tímto závěrem se více méně ztotožnilo i ministerstvo vnitra.

„Z našeho pohledu je to však výklad chybný. Usnesení je nutné vykládat tak, že zastupitelé chtěli mít pod kontrolou veškeré zakázky, jejichž plnění již nebudou moci ovlivnit ve svém volebním období a při daném složení zastupitelstva, aby radě nedali možnost neúměrně zatížit následující vedení města,“ říká Petr Leyer, právník TI.

Máme tedy dva možné výklady vůle zastupitelstva. Jak se k němu postavit? Zastupitelstvo je nejvyšší orgán obce. Je navíc jediným orgánem, který zmiňuje Ústava. Spory mezi kompetencemi zastupitelstva a ostatních orgánů obce by z našeho pohledu měly být řešeny ve prospěch pravomocí zastupitelstva, jakožto nejdůležitějšího tvůrce vůle obce přímo voleného jejími občany. Vznikají-li tedy pochybnosti o tom, zda něco spadá do pravomoci zastupitelstva nebo rady, mělo by se preferovat zastupitelstvo. A to z naprosto pragmatických důvodů, neboť sporným jednáním, která schválí místo zastupitelstva pouze rada, hrozí riziko absolutní neplatnosti, a to dle § 41 odst. 2 zákona o obcích.

Rada města tedy nejenže omezila právo zastupitelstva, ergo veřejnosti, účastnit se projednání zásadního bodu, který ovlivní rozpočet České Lípy a systém dopravy na 10 let dopředu, vedení města zároveň riskovalo, že s vybraným dodavatelem podepíše smlouvu, kterou zpětně mohl soud zrušit pro neplatnost.

„Je tedy úsměvné sledovat z dnešního pohledu zasedání zastupitelstva z ledna 2015, kde tehdejší rada tvrdí, že k navrženému usnesení nebylo potřeba ani konzultací s právníkem, ani projednání v komisích či výborech. Proč si tedy narychlo musela rada poptat právní stanovisko k výkladu tohoto usnesení, pokud bylo vše od začátku úplně jasné?“ ptá se Marek Zelenka, právník Oživení.

 

Za Oživení, o.s.,

Mgr. Marek Zelenka, LL.M.

[email protected]

 

Za Transparency International – Česká republika, o.p.s.,

Mgr. Petr Leyer

[email protected]

________________________

Záznam z jednání zastupitelstva 21. ledna 2015:

Bod 9, diskuse začíná v čase 3:45, MUDr. Tejnora (koalice) se k zakázce na MHD vyjadřuje v čase 19:15

 

Tisková zpráva ke stažení zde

Facebook
Twitter
1 Komentář

Přidejte komentář