V soutěži na provoz MHD Česká Lípa nepochybila, tvrdí ÚOHS. Pochybnosti spíše narostly.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) rozhodl o společném podnětu Oživení a Transparency International (TI) na zakázku na provoz MHD v České Lípě. „… po zhodnocení všech skutkových okolností dospěl Úřad k závěru, že pochybnosti o zákonnosti postupu byly vyvráceny…“uvádí ÚOHS ve svém rozhodnutí. V rozporu se svým tvrzením se však zabýval jen zlomkem argumentů, které mu Oživení a TI předložili. Zbytek nepovažoval ÚOHS za vhodné ani zmínit, přestože jsou nyní podatelé za každý podnět nucení platit 10 000 korun.

Ve zmíněném podnětu totiž Oživení a TI vyjádřili pochybnosti nad:

  1. nastavením hodnotících kritérií;
  2. kritérii technické kvalifikace, a to konkrétně
    1. prokázáním poskytování MHD v minimálním množství kilometrů a
    2. povinností k předložení seznamu 34 řidičů;
  3. délkou lhůty pro zahájení plnění zakázky a
  4. požadavkem na specifický odbavovací systém.

ÚOHS se v rozhodnutí vyjádřil pouze k bodu 2) 1) Kritérium technické kvalifikace, kdy posuzoval, zda lze poskytování městské hromadné dopravy považovat za zcela odlišný a specifický typ dopravy oproti např. meziměstské dopravě. Nakonec došel k závěru, že ano, když odkazuje na faktická specifika MHD (např. řidiči MHD vykonávají zásadně náročnější povolání, než řidiči meziměstských linek, neboť údajně najezdí víc kilometrů, působí na ně více faktorů najednou, protože jezdí obydleným územím, řídí jiný typ autobusu a jinak odbavují cestující) i na legislativu (zákon o silniční dopravě), která zmiňuje městskou autobusovou dopravu jako podoblast linkové osobní dopravy. ÚOHS tak pouze konstatoval, že toto omezení soutěže nebylo v rozporu se zákonem. Zda to bylo i moudré rozhodnutí, vzhledem k tomu, že zadavatel obdržel jen jedinou nabídku, to ponecháme bez komentáře.

I pokud bychom přistoupili na výklad ÚOHS, že je městská autobusová doprava natolik specifická, že Českou Lípou uplatněná technická kvalifikace je přiměřená, ÚOHS v rozhodnutí bohužel ignoroval pochybnosti např. o hodnotících kritériích, která zvýhodňovala výhradně stávajícího poskytovatele MHD. Šlo zejména o požadavek na zajištění parkoviště pro autobusy nebo zázemí pro řidiče, na která má zrovna stávající dodavatel podepsanou pachtovní smlouvu s městem. Stojí za pozornost, že podobnou podmínku měla v minulosti např. Třebíč, která požadovala zajištění stání pro autobusy, když to byl opět zrovna stávající dodavatel, který jím čerstvě disponoval. Třebíč však dostala od ÚOHS za tuto podmínku 1,500,000,- Kč pokuty, Česká Lípa měla větší štěstí.

Přestože přesné důvody neznáme, naše pochybnosti o nestranném a objektivním zhodnocení případu zvyšuje kupř. i fakt, že České Lípě radila se zakázkou a zastupovala ji v řízení u ÚOHS advokátní kancelář JUDr. Petra Fialy. Ten je zároveň členem rozkladové komise předsedy ÚOHS a podílí se tak na rozhodování ÚOHS v oblasti veřejných zakázek ve druhém stupni. Českou Lípu tedy zastupuje člověk, který zároveň působí na ÚOHS, a nyní Českou Lípu úspěšně obhajoval v řízení, ve kterém ÚOHS vyšel jeho klientovi velmi vstříc v zakázce za tři čtvrtě miliardy.

Když se blíže podíváme na faktický výsledek soutěže, kterým se bývalé vedení města tak chlubí, nelze pominout, že k žádné reálné soutěži vlastně nedošlo, protože dle písemné zprávy zadavatele obdržel zadavatel formálně správně pouze jedinou nabídku, a to právě od stávajícího dopravce – společnosti BusLine MAD Česká Lípa s.r.o. Na špatnou adresu pak podala nabídku ještě společnost TD Bus a.s, dříve známá jako BusLine, a.s. a patřící do stejného holdingu jako vítězná firma. V zakázce za tři čtvrtě miliardy je velmi s podivem, že si uchazeč alespoň neověří, kam je potřeba nabídku odeslat. I kdyby však TD Bus podal nabídku správně, šlo by vůbec o konkurenční nabídku?

Za Oživení, o.s.,
Mgr. Marek Zelenka, LL.M.
[email protected]

Za Transparency International – Česká republika, o.p.s.,
Mgr. Petr Leyer
[email protected]

 

Tisková zpráva ke stažení zde

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář