Uvolnění zastupitelé nesmí pobírat odměny z městských společností, říká zákon. Anebo ne?

V Bystřici nad Pernštejnem si starosta vykládá zákon o střetu zájmů velmi kreativně. Díky tomu si nechává vyplácet odměny za členství v orgánech městských společností. Toto se děje již několik let. Podle našeho názoru by měl veškeré obdržené odměny vrátit.

Zákon o střetu zájmů v § 5 odst. 2 mluví jasně: Uvolněný člen zastupitelstva obce, který je obcí určen, aby vykonával funkci člena řídícího, dozorčího nebo kontrolního orgánu podnikající právnické osoby, pokud v ní obec nebo obcí ovládaná právnická osoba má podíl nebo hlasovací práva, nenáleží za tuto činnost odměna, podíl na zisku nebo jiné plnění. Ustanovení tak jinými slovy říká, že uvolněný člen zastupitelstva (fakticky „full-time zaměstnanec obce“) má v popisu práce mimo jiné i zastupovat obec v městských společnostech a jejich dcerách. Členství v orgánech městských společností je tedy součástí práce uvolněného zastupitele, pokud se do těchto orgánů nechá jmenovat. Za všechna případná členství v městských společnostech smí pobírat pouze jednu odměnu, a to odměnu pro uvolněné zastupitele.

Ale co se stane, pokud i přes výše zmíněný zákaz městská společnost odměnu uvolněnému zastupiteli vyplácí a ten ji léta přijímá?

Právě toto se dle našich informací děje minimálně u některých představitelů Bystřice n. P. Dokonce na ně bylo v této věci podáno trestní oznámení. Při podání vysvětlení se měli u policie hájit argumentací, že jednak nevěděli o existenci zákazu pobírání odměn dle zákona o střetu zájmů (což je opravdu zvláštní výmluva, když každý rok dle tohoto zákona odevzdávali „majetková přiznání“). Ale hlavně měli použít argument, u kterého je potřeba se pozastavit.

 

Nejsem v představenstvu jako politik, ale jako soukromá osoba

Při podání vysvětlení měl staronový starosta a bývalý místostarosta opravdu použít argument, že v orgánech tří městských společnosti nepůsobili jako zástupci města, ale jako fyzické osoby. Přijměme na chvíli tento absurdní argument jako věcný. Co by to mohlo v praxi znamenat? Jak veřejnost pozná, zda vykonává konkrétní uvolněný politik v orgánu městské společnosti funkci „politickou“, kdy hájí zájmy města (vlastníka) a dohlíží na účelné vynakládání veřejných prostředků (vše, co městská společnost vlastní je fakticky městský majetek). A nebo naopak, kdy veřejnost pozná, že daný uvolněný politik je ve své funkci pro své neodmyslitelné odborné schopnosti a byl by „rozumným“ vedením města do orgánu městské společnosti jmenován, i kdyby nebyl v politice.

Lze tyto situace vůbec odlišit? Nehraje náhodou na případném úspěchu ve volbách roli i odborná znalost konkrétního politika z vedení městských společností? Nelze tuto argumentaci jednoduše zneužít každým, kdo je přesvědčen o tom, že se na pozici v orgánech městských společností skvěle hodí i bez své politické funkce? Z našeho pohledu je tato argumentace nesmyslná.

A naštěstí je stejného názoru i Vrchní soud v Olomouci, který v rozsudku 5 Cmo 48/2009 uvolněnému starostovi nedopřál dokonce ani výplatu tantiém (podílu na zisku) ze společnosti, kde sám starosta vlastnil akcie jakožto drobný akcionář. A to dokonce v případě, že starostu do orgánu společnosti, jmenovalo zastupitelstvo jiné obce, též akcionáře stejné společnosti. Vrchní soud tak v daleko spornějším případě pro potenciální střet zájmů starostovi zakázal pobírat odměny ze společnosti, kde měla jeho obec pouze menšinový podíl a navíc byla tato společnost částečně vlastněna i soukromými akcionáři.

 

 O odměnách pro politiky mlčíme

Na Oživení se s žádostí o radu obrátil opoziční zastupitel. Domluvili jsme se, že je potřeba nejprve ověřit informace o odměnách, tedy rozeslat žádosti o informace na všechny městské společnosti, které mají vyplácet neoprávněné odměny. Doporučili jsme rozeslání žádostí o informace z pozice člena zastupitelstva a zároveň i dle zákona o svobodném přístupu k informacím, a to ve smyslu stanoviska ministerstva vnitra č. 1/2016. Tímto způsobem jsme se chtěli vyhnout případným sporům o to, zda odměny jsou či nejsou chráněnými osobními údaji, neboť zastupitel obce má nárok v zásadě na veškeré informace od městských společností bez omezení.

Ovšem realita přístupu k informacím v ČR je velice barvitá, a to primárně ve vztahu ke státním a městským společnostem. Všechny společnosti odpověděly, že informace neposkytnou.

Výjimka či zaběhnutá praxe?

Oživení tedy rozeslalo žádosti o informace vlastním jménem na všechny již oslovené společnosti. Nejvíce nás zajímají informace od společnosti VAS a.s., kterou město Bystřice n. P. vlastní spolu s desítkami dalších obcí. V jejích orgánech tak nesedí zdaleka jen starosta Bystřice n. P., ale celá řada dalších uvolněných zastupitelů z ostatních obcí. Půjde tak o to, zda je zapovězeno uvolněným zastupitelům pobírat odměny pouze ze společností, které přímo vlastní obec, ve které jsou zvoleni, či tento zákaz působí i např. na jejich dceřiné společnosti.

Stav ke dni 28.12.2018

Facebook
Twitter
2 Komentáře

Přidejte komentář