Město Žamberk stále nevymáhá škody na majetku obce, v prosinci vypršela poslední z promlčecích lhůt.

[vc_row css_animation=““ row_type=“row“ use_row_as_full_screen_section=“no“ type=“full_width“ angled_section=“no“ text_align=“left“ background_image_as_pattern=“without_pattern“][vc_column][vc_column_text]

Stará korupční kauza, za kterou bývalý místostarosta Ryan Strnad šel dokonce na pět let do vězení, vstupuje do své poslední fáze. Škodu způsobenou na majetku obce ve výši několika milionů se již několik let nedaří vymoci, neboť bývalé vedení obce je stále v radě města. Případ dobře ilustruje slabá místa legislativy k obecnímu zřízení i nulovou odpovědnost zastupitelů za správu obecního majetku.

 

 

foto: ČTK autor: Kouba Jan

Kauza “výstavby pěší zóny” ve východočeském Žamberku byla podle policie učebnicovým příkladem zmanipulované veřejné zakázky. V roce 2009 zónu postavila za více než 20 milionů korun společnost Testa, které mimo jiné poskytoval tehdejší žamberský místostarosta Ryan Strnad “finanční poradenství”. Ten zároveň rozhodoval jako předseda hodnotící komise o tom, komu zakázka na výstavbu pěší zóny poputuje. Aniž by ohlásil svůj střet zájmů, společně s ostatními členy komise vyřadil v rozporu se zákonem nejlevnější nabídku společnosti Agile a zakázku přihrál společnosti Testa. Ta nakonec pěší zónu ani nestavěla, protože ji nechala postavit subdodávkou vyřezané společnosti Agile. Po několika letech byly pravomocně odsouzeni všichni členové hodnotící komise v čele s bývalým místostarostou. Kauzu podrobně zmapovali i Reportéři ČT.

Kdo bude vymáhat škodu?

Ačkoliv se podařilo odstíhat pachatele (bývalý místostarosta pochopitelně nejednal sám), problém se naplno odhalil v momentě, kdy policie v rámci probíhajícího trestního řízení vyzvala tehdejšího starostu obce a spolustraníka odsouzeného Strnada pana Jiřího Dytrta k uplatnění práva na náhradu škody. Ten ovšem v rozporu se zákonnou povinností řádného hospodáře nárok neuplatnil, ačkoliv o tom ujistil zastupitele města. Poté, co se to opoziční zastupitelé dozvěděli, začali opakovaně žádat vedení města, aby škodu vymáhalo. Jelikož ale neměli většinu v obecním zastupitelstvu, starosta Dytrt společně s koaličními zastupiteli úspěšně blokovali projednání podání žaloby, a to dokonce více jak 15krát, kdy usnesení o vymáhání škod opozice zastupitelstvu navrhovala. Tato praxe pokračuje i dodnes, neboť bývalý starosta Dytrt je nadále v radě města jako koaliční partner nového starosty.

Případ byl o to složitější, neboť do dnešního dne není zcela zřejmé, co vše představovalo škodu způsobenou na majetku obce. Na zakázku na opravu pěší zóny byla totiž městu udělena rovněž dotace z fondů Evropské unie, která nebyla z důvodu trestného činu nakonec vyplacena. Dle našeho názoru vycházejícího z posudku zpracovaného doc. JUDr. Ing. Radimem Jurčíkem za Mendelovu univerzity v Brně ze dne 9. 5. 2016, měla škoda tři roviny:

 

  1. Škoda ve výši rozdílu mezi cenou, za kterou vítězná společnost Testa zakázku dostala, a cenou, kterou nabízela nezákonně vyřazená společnost Agile. (tj. cca 7 mil. Kč).
  2. Škoda ve výši nevyplacené dotace, na kterou měl Žamberk nárok na základě již uzavřené smlouvy o poskytnutí dotace, a která by byla vyplacena, kdyby město nepochybilo při výběru dodavatele veřejné zakázky a nevyloučilo společnost AGILE. (tj. cca 16,7 mil. Kč/92,5% celkových způsobilých nákladů).
  3. Škoda ve výši 210 000,-Kč jako pokuty udělené městu Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže za porušení zákona při výběru dodavatele.

Již před dvěma lety, kdy ještě bylo možné vymáhat veškeré nároky, jsme se obrátili na zastupitele města s výzvou k jejich vymáhání. Bohužel, bývalé vedení města na radnici podání žaloby za město nadále úspěšně blokovalo.

Zatímco první dva nároky již byly roku 2019 již promlčeny, zůstala ještě možnost úspěšně vymáhat alespoň škodu způsobenou pokutou udělenou Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Její promlčecí lhůta měla vypršet 19. 12. 2019. Z těchto důvodů jsme se v listopadu tohoto roku naposledy obrátili na zastupitele města Žamberk s výzvou k uplatnění nároku u soudu. Prohlasovat podání žaloby na náhradu škody po bývalém vedení radnice se ani tentokrát nepodařilo.

Odpovědnost zastupitelů

Podle ustanovení § 38 odst. 6 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích je obec ze zákona povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody. Za včas uplatněný nárok lze považovat jen takový postup, kdy odpovědná osoba nebude moci vůči obci s úspěchem uplatnit námitku promlčení.

V případě, že obec, respektive osoby, které obec reprezentují, nepřistoupí k vymáhání škody a v důsledku této nečinnosti se nárok na náhradu škody vůči škůdci promlčí, budou tyto osoby odpovědné za škodu, která tím obci vznikne. Jinými slovy, výše zmíněné škody bude třeba uplatňovat po osobách, které svou nedbalostí způsobí promlčení nároku. V tomto případě se bude jednat o zastupitele, kteří soustavně a dlouhodobě neumožnili zastupitelstvu města Žamberk nároky na náhradu škody na obecním majetku vymáhat.

Nad rámec výše uvedeného je také důležité si uvědomit, že takovým jednáním může být naplněna i skutková podstata trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku. V současné době budeme zvažovat další kroky včetně podání trestního oznámení.

O dalším postupu ve věci budeme informovat.

Příloha:
Rozsudek Vrchního soudu v Praze
Usnesení Nejvyššího soudu v Praze
Znalecký posudek Mendelovy univerzity
Výzva Oživení ze dne 10. 2. 2017
Výzva Oživení ze dne 20. 11. 2019

Pro více informací kontaktujte [email protected]
Stav ke dni 28. 12. 2019.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář