Dohledový úřad stále toleruje zneužívání zpravodajů v době předvolení kampaně.

Zakázanou volební kampaň vedli ve zpravodaji pouze bývalý hejtman Okleštěk a bývalá hejtmanka Jermanová. Úřad se ve svém rozhodnutí drží obecného posuzování, bez zkoumání širších souvislostí nebo porovnání článků s oficiální kampaní volebních subjektů.

Oživení zaslalo po analýze krajských zpravodajů 4 podněty na porušení zákazu vést volební kampaň v médiích kraje a 9 podnětů k Radě pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) pro nedodržování objektivity a vyváženosti ve zpravodajském vysílání, které si kraje nakupují.  

RRTV rozhodne až v únoru 2021, plánuje provést vlastní obsahovou analýzu na základě našich podnětů. Úřad pro dohled na hospodařením politických stran a hnutí (dále jen Úřad), který hlídá porušování volebních zákonů se již k našim podnětům vyjádřil a udělil pokutu Středočeskému kraji1 a Olomouckému kraji. V pořádku bylo podle Úřadu informování ve Zlínském a Karlovarském kraji.

Co Úřad posuzuje?

Základní otázka, kterou úřad posuzuje, se týká dvou pojmů – kdy už se jedná o „propagaci kandidáta nebo kandidující politické strany“ (v případě krajských voleb podle v § 56a zákona o volbách do krajů) a kdy jde jen o „informace o činnosti obce (kraje) a jejich orgánů či zastupitelů“. Správný výklad neexistuje, je na úřadu, kde svojí rozhodovací praxí narýsuje pomyslnou hranici a který obsah již bude považovat za volební propagaci.
Podle našeho názoru je současná praxe Úřadu značně formalistická a opomíjí kontext situace.  

Účelem propagace je uvést propagovaný produkt ve známost mezi cílovou skupinou zákazníků. Účelem propagace kandidáta politické strany či hnutí je marketingovými formami uvést jeho jméno a politické názory a cíle do podvědomí širšího okruhu osob s cílem přesvědčit je, aby tyto osoby ve volbách dali svůj hlas této straně či hnutí, resp. jejímu kandidátovi. Naproti tomu informaci o činnosti územního samosprávného celku a jeho představitelů, která není volební kampaní, je třeba podle názoru Úřadu zúžit toliko na prosté sdělení o tom, co se v obci (městě, kraji) děje, jaké služby zajišťuje veřejná správa občanům, jakých akcí se představitelé obcí a měst zúčastňují atp. 

Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí, rozhodnutí pro Olomoucký kraj

Jako volební kampaň Úřad označil zejména rozhovory s hejtmany, kde mají možnost představit své názory v předvolebním čase nebo úvodní slovo v zářijovém Krajánku, kde je zvýrazněna osobní činnost a nasazení Ladislava Oklešťka jakožto hejtmana a nastíněny plány do dalšího volebního období. Na druhou stranu ale podle Úřadu jsou prostým informováním, bez snahy být zvolen, články, které shrnují a hodnotí proběhlé volební období a obsahuji pouze úspěchy a pozitivní představení končících politiků. 

Středočeský kraj 

Například (nejen) ve Středočeském kraji byla celá kampaň hnutí ANO zpracována jako představení jednotlivých úspěchů ve vedení kraje. Billboardy, volební noviny, a Facebooková reklama běžela pod názvem “Ukázaná platí”. Přesto podle Úřadu články s názvy Středočeské silnice v letech 2016–2020. Stávajícím tempem bude za 15 let silniční síť opravena celá., Středočeský kraj dbá na investice, výsledkem je 90 úspěšných investičních projektů (akcí) nebo Úvodní slovo hejtmanky v zářijovém čísle, které je přehlídkou všech úspěchů končícího volebního období – nejsou volební kampaní. To nám přijde v kontextu celé kampaně jako zvláštní rozhodnutí. 

Zlínský kraj 

Stejně tak, jako prosté informování, byly ohodnoceny články, které přesvědčují občany o záměru hejtmana Čunka postavit novou nemocnici. Sám Úřad si zde všímá, že obsah zpravodaje nebyl objektivní a vyvážený. Naše analýza zároveň ukázala, že v 5 předvolebních číslech není přítomen ani jeden alternativní názor k politice vedení kraje, tedy ani ke stavbě nového nemocničního areálu. Stavba nemocnice byla ústředním bodem politického programu hejtmana, a proto by podle našeho názoru všechny informace, které nesplňují v tomto bodě objektivní a vyvážené zpravodajství, měly být vnímané jako propagace daného politického programu. Pro úplnost dodejme, že odstoupení od záměru výstavby nemocnice byla jedna z prvních věcí, na které se shodla nová koalice bez pana Čunka.  

Předvolební materiály, které si mohou dovolit prezentaci úspěchů a pouze pozitivních informací o dosavadní činnosti kandidátů, mají být financované pouze ze stranické kapsy. Zpravodaje financované z veřejných peněz tu jsou proto, aby si občané mohli udělat na základě objektivních informací svůj vlastní názor na to, jak byl spravován kraj v končícím volebním období.  
Pokud zpravodaj neposkytuje objektivní a vyvážené zpravodajství, nedává žádný prostor opozičním zastupitelům prezentovat své názory, ale namísto toho ukazuje vedoucí politiky, jak přestřihávají pásky a předávají ocenění, společně s texty, jak kraj výborně hospodařil, co vše postavil a opravil, je opravdu těžké vzít za své názor Úřadu, že jde o “prosté sdělení o tom, co se v kraji děje”. 

Naše doporučení pro zlepšení praxe Úřadu:

 • Samotná nevyváženost a neobjektivnost obsahu, tak jako ve zlínském Magazínu 21, je důležitým indikátorem toho, že je zpravodaj obce/kraje zneužívaný pro volební kampaň. Měřeno hlavně tím, že další kandidující subjekty většinou mají minimální prostor se vyjádřit, přednést vlastní zhodnocení uplynulého volebního období. Posuzování Úřadu by mělo mít na zřeteli, že zpravodaj je financován z veřejných peněz a chodí zdarma všem občanům
 • Úřad by měl posuzovat zpravodaj v kontextu volební kampaně, kterou vedou jednotlivé subjekty. 
 • Články zhodnocující celé období mohou být jen těžko objektivním informováním, je ale možné naplnit požadavky vyváženosti, kdy zpravodaj představí zhodnocení všech relevantních kandidujících subjektů – v případě, že opozice nemá šanci zhodnotit uplynulé období, bylo by vhodné takové články podrobit většímu zkoumání Úřadu. 
 • Důležité je posuzovat i grafické zpracování – informace o úředním dni hejtmanky by mohla být pouhým informováním, pokud by tak byla zpracovaná – jako malé písemné oznámení. V podobě, kterou nabídl Středočech tři čísla před volbami, kdy jde o celostránkový formát s velkou fotkou hejtmanky a jejím osobním podpisem, je opět těžké vnímat obsah jako prosté sdělení.

Zdroje:
Středočech, září 2020
Magazín 21, září 2020
Krajánek, září 2020
Podnět Středočeský kraj
Podnět Olomoucký kraj
Podnět Zlínský kraj
Rozhodnutí ÚDHPSH

 

 

Facebook
Twitter
1 Komentář
 • Eunice
  Vytvořeno: 23:19h, 12 dubna Odpovědět

  Hello,

  Send unlimited emails to unlimited lists with one click and no monthly fees!

  $99 once off!

  LifeMailNow.com

Přidejte komentář