Kauza BusLine aneb jak dokázal ÚOHS v rozporu se zákonem zmařit vysoutěženou zakázku

Jablonec nad Nisou byl přinucen zrušit veřejnou zakázku na výběr nového autobusového dopravce pro Jablonecko kvůli nedodržování zákonných lhůt ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS). Selhání dozorového orgánu přitom přišlo na pozadí korupčních kauz bývalého předsedy Petra Rafaje, kterého BusLine hostil na vlastní náklady na fotbalovém zápase Ajaxu Amsterdam v Nizozemsku. Jablonec byl nakonec s ohledem na zákonné lhůty a nezbytnost zabezpečení dopravní obslužnosti nucen hledat alternativní způsob řešení.

foto: AK TEMPUS

Účelem zadávacího řízení, které město Jablonec nad Nisou vyhlásilo 10. 1. 2020 bylo zabezpečit dopravní obslužnost oblasti Jablonecka od 1. února 2021. Městu tento rok měla vypršet stávající smlouva se společností BusLine MHD Jablonecko, s.r.o. Navzdory řádnému a včasnému přístupu města ovšem zadávací řízení zmařily důvody, které zadavatel nemohl ovlivnit. Kromě selhání Národního elektronického nástroje totiž došlo k nedodržení zákonných lhůt pro vydání rozhodnutí ze strany ÚOHS o návrhu neúspěšného uchazeče a stávajícího dodavatele BusLine MHD Jablonecko, s.r.o.

Zakázka na dopravní obslužnost regionu byla koncipována na deset let, od 1. 2. 2021 do 31. 1. 2031, s předpokládaným rozsahem dopravního výkonu 1 415 000 linkových kilometrů v kalendářním roce dle jízdních řádů. Do výběrového řízení podaly nabídku dvě dopravní společnosti – ABOUT ME, s.r.o., a Autobusová doprava Podbořany, s.r.o. Na základě doporučení hodnotící komise byla jako ekonomicky nejvýhodnější vybrána společnost ABOUT ME, s.r.o., s nabídkou 48,38 Kč bez DPH za kilometr dopravního výkonu, zatímco Autobusová doprava Podbořany, s.r.o., nabídla 69,88 Kč bez DPH/km.

Ačkoliv společnost BusLine nepodala samotnou nabídku do výběrového řízení, asi dvacet minut před vypršením termínu dodání dne 12. 3. 2020 BusLine zaslal městu námitky proti zadávacím podmínkám. Dne 26. 3. 2020 město podaným námitkám BusLinu nevyhověl. Zatímco rada města úspěšně vybrala ve výběrovém řízení spol. ABOUT ME, BusLine podal návrh o přezkoumání úkonů zadavatele na ÚOHS. V reakci na tento návrh Město zaslalo své vyjádření úřadu dne 13. 4. 2020. Ačkoliv ÚOHS ještě v květnu tohoto roku vydal předběžné opatření, kterým zakázal městu podpis smlouvy s vítězným dopravce, od té doby již ve věci nijak nerozhodl. Zákonná lhůta pro vydání rozhodnutí o návrhu BusLine MHD Jablonecko, přitom uplynula dne 2. 6. 2020. Město Jablonec tak bylo nakonec nuceno zakázku zrušit, což také učinilo dne 20. 8. 2020. K tomuto dni ÚOHS stále nevydal ve věci návrhu společnosti BusLine meritorní rozhodnutí.

Případem jsme se zabývali na podnět veřejnosti, která sledovala s obavami následné přímé zadání zakázky z důvodu mimořádné situace podle § 22 zákona č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících. Již v době nezákonného postupu ÚOHS přitom vyplynula na povrh skandální zjištění ohledně dnes již bývalého předsedy ÚOHS Petra Rafaje. Klíčovým odhalením byla v kontextu rozhodovací činnosti ÚOHS skutečnost, že Petra Rafaje v roce 2015 hostila firma BusLine na fotbalovém zápase Ajax Amsterdam v Nizozemsku, kde mu společnost dělala také jeho dcera Petra (angažovaná toho času v rozkladové komisi) nebo dnes trestně stíhaný Miroslav Pelta a bývalý vedoucí společnosti BusLine Jiří Vařil rovněž trestně stíhaný v kauze defraudace libereckého dopravního podniku.

Nezákonné nedodržení lhůty pro rozhodnutí ve věci jabloneckého tendru však nebylo ojedinělým postupem ÚOHS ve prospěch společnosti BusLine. Již dříve jsme informovali o další kauze, ve které jsme žádali Ministerstvo vnitra o výkon státního dozoru nad působností českolipského zastupitelstva. ÚOHS v tomto případě naopak potvrdil veřejnou zakázku na dopravní obslužnost v České lípě pro BusLine za 770 milionů. Smlouvu o zajištění veřejné dopravy na dalších deset let podepsalo bez vědomí ostatních zastupitelů těsně před volbami vedení českolipské radnice. Podmínky výběrového řízení přitom byly na míru ušité společnosti BusLine. Vedení města v zadávací dokumentaci mimo jiné požadovalo, aby uchazeč jednou ročně jezdil s historickými autobusy, které v kraji měl pouze BusLine. ÚOHS pod vedením Ing. Petra Rafaje ale neshledal na tendru nic protizákonného, ani z běžného pohledu jasně diskriminačně nastavené podmínky soutěže.

Jelikož osoba Petra Rafaje zavdávala již neúnosné pochybnosti o nestrannosti a nezávislosti dozorové činnosti ÚOHS, vyvinuly jsme v uplynulém roce úspěšné úsilí k jeho odvolání. Bývalý předseda Petr Rafaj byl nucen po našem tlaku v Radě vlády pro koordinaci boje s korupcí rezignovat na svou funkci k 1. 12. 2020. Nicméně, Rafajovy skandály byly pouze symptomem systému, který je nebývale špatně nastaven. Společně s Transparency International a Rekonstrukcí státu jsme proto vytvořili čtyřčlenný tým pro reformu ÚOHS, který připravil finální návrh zákona k reformě dozoru nad zadáváním veřejných zakázek na konci října. Následně jsme jej zpřístupnili veřejnosti prostřednictvím serveru Aktuálně.cz, který věnoval celému návrhu zákona článek.

Současně s výběrem nového předsedy ÚOHS tak doufáme, že se poměry na jednom z nejdůležitějších dozorových orgánů zlepší a případy jakým je jablonecký tendr se stanou minulostí.

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář