Po třech letech jsme vysoudili výši nájmu, kterou domlouval bývalý ředitel Homolky pan Dbalý

V roce 2017 jsme se dověděli o možném podhodnocení nájmu prostor pro dialyzační středisko v Nemocnici Na Homolce. Podali jsme žádost o informace na veškeré smlouvy mezi nemocnicí a společností B. Braun Avitum, která dialýzu provozuje od r. 2007. Obdrželi jsme smlouvy se začerněnými údaji o cenách nájmu.

Museli jsme tedy podat správní žalobu a čekat 3 roky, než jsme u soudu vyhráli a ceny vysoudili. Ovšem 3 měsíce po podání naší žádosti se začaly dít věci. Vedení nemocnice zatlačilo na B. Braun a po 10 letech zvedlo nájem alespoň o 10% a přidalo inflační doložku. Někdy stačí i dobře mířená otázka a dějí se divy.

Dialýza je jeden z nejvýdělečnějších oborů ve zdravotnictví. Lze totiž velmi dobře predikovat, kdy vás konkrétní pacienti navštíví, navíc chodí pravidelně a nezřídka i několik let v kuse. Z pohledu zdravotnictví zlatý důl, neboť jde o netriviální úkony, které se hradí z peněz pojišťoven nemalými částkami.

V nemocnicích to často chodí tak, že jedny obory (např. dialýza) „vydělávají“ na jiné obory (např. urgentní příjem). V soukromých nemocnicích je tak vždy zájem zachovat primárně ty „vydělávající“ obory, zatímco těch oborů, které vyžadují spoustu personálu a techniky, je tendence se zbavovat. Např. u urgentního příjmu mohou doktoři celou službu „houpat nohama“ nebo také řešit jednu bouračku za druhou. U dialýzy se vám to téměř nestane.

Nemocnice Na Homolce[1] je nemocnicí, která se specializuje na výjimečné případy. Jinými slovy, když jinde neví, co s vámi, patrně vás pošlou na Homolku. Za komunismu sloužila jako nemocnice pro režimní papaláše.[2] V poslední době se stala známou hlavně díky úplatkářské kauze okolo bývalého ředitele Vladimíra Dbalého odsouzeného na 9 let vězení.

A právě Vladimír Dbalý je podepsán i pod smlouvami mezi Homolkou a společností B. Braun Avitum, s.r.o., která díky tomu od 1. 9. 2007 provozuje dialýzu přímo v prostorách nemocnice. Právě tam, kde si v minulosti dialýzu provozovala nemocnice sama.

Podle preambule smlouvy o spolupráci z roku 2007 byla dialýza dlouhodobě ztrátová, a proto bylo potřeba zajistit solidního poskytovatele této služby. Tyto informace jsme nebyli s to ověřit, avšak vzhledem k výše řečenému se jedná o poněkud nepravděpodobný fakt.

Homolka tak podepsala s B. Braun 3 základní smlouvy – o spolupráci, o prodeji movitého majetku a smlouvu nájemní. Fakticky tak dosavadní dialyzační středisko přímo v jádru nemocnice pronajala soukromé společnosti, prodala jí veškeré vybavení a domluvila se, že spolu vzájemně lékaři budou spolupracovat (např. na konciliích). B. Braun se navíc zavázal, že do několika let vybaví dialýzu novými stroji v hodnotě 15 milionů korun a u své mateřské společnosti domluví slevu na spotřební materiál ve výši 25%.

Pro námi oslovené odborníky na ekonomiku zdravotnictví jde stále o velmi výnosný obchod pro B. Braun. Konkrétní čísla se nám však zatím z pojišťoven nepodařilo získat.

V únoru 2017 jsme tedy požádali o veškeré smlouvy mezi Homolkou a B. Braun Avitum. Nemocnice nám vydala několik smluv i včetně dodatků, avšak se začerněnými čísly. Nezbývalo, než podat správní žalobu k městskému soudu v Praze. Trvalo celé 3 roky, než jsme (z našeho pohledu banální) spor vyhráli. Veškeré smlouvy i s cenami nájmů uveřejňujeme níže.


[1] https://www.homolka.cz/

[2] https://cs.wikipedia.org/wiki/Nemocnice_Na_Homolce

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář