Speciální vydání obecního zpravodaje obhajovalo vedení obce. Podle ministerstva k porušení zákona nedošlo.

Obec Hrčava se již dříve proslavila reportáží serveru Seznam Zprávy o zneužívání státních dotací pro zaměstnávání invalidních osob. Vedení obce letos zároveň omezilo vydávání svého jinak pravidelného Hrčavského zpravodaje na jedno vydání ročně, aby se na něj nevztahovala pravidla tiskového zákona pro periodický tisk. V návaznosti na reportáž však obec vydala “speciální” vydání, které obhajuje její vedení a rozporuje informace v reportáži uvedené. Jelikož jednání obce nasvědčovalo snaze obcházet zákonná pravidla objektivity a vyváženosti, obrátili jsme se na Ministerstvo kultury s podnětem. Podle něj ovšem kuriózní praxe speciálních vydání obecních zpravodajů zákon neporušuje.

foto: archiv Regionální rady rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, z.s.

Co znamená dvakrát ročně? 

Tiskový zákon definuje periodikum tak, že se jedná o tiskovinu vydávanou pod stejným názvem, se stejným obsahovým zaměřením a v jednotné grafické úpravě nejméně dvakrát v kalendářním roce. Pokud tyto podmínky periodikum splňuje, musí být nahlášeno do evidence Ministerstva kultury, jinak je vydávání takového periodika nezákonné. Hrčavský zpravodaj má podle této evidence vydávání pozastaveno, jelikož má v současné době vydávat pouze jedno číslo za rok (tedy mimo rozsah tiskového zákona). První číslo roku 2020 bylo vydáno dne 24. 2. 2020. Překvapilo nás však, že jsme narazili na další číslo Hrčavského zpravodaje, které je označeno jako speciální vydání a pozor, je vydáno ve stejný den jako číslo první, tedy 24. 2. 2020. Naplňuje tím zpravodaj již znaky periodicity dle tiskového zákona? Porušuje tím obec pravidlo oznámit záměr obnovit vydávání periodika?  

Domnívali jsme se, že podmínka vydávání periodika dvakrát ročně byla naplněna, i když byla obě čísla vydána ve stejný den. Měla tak být dle našeho názoru splněna i povinnost evidence a obec měla oficiálně oznámit, že obnovila vydávání Hrčavského zpravodaje. Podali jsme proto dne 19. 5. 2020 podnět na přestupek ke Krajskému úřadu Moravskoslezského kraje, aby tuto věc prověřil. Ten nám dne 14. 7 .2020 sdělil, že neshledal porušení zákona, protože podmínka periodicity (vydávání dvakrát ročně) naplněna nebyla. Dle názoru Krajského úřadu totiž neznamená vydání dvou čísel ve stejný den v roce vydání dvakrát ročně. 

Z našeho pohledu je to však poněkud zvláštní výklad, který umožňuje elegantně se vyhýbat povinnostem stanoveným tiskovým zákonem. Z tohoto důvodu jsme proto dne 15. 9. 2020 požádali o stanovisko Ministerstvo kultury, které vykonává v této oblasti dozor. Pokud vydání dvou čísel v jeden den není „vydání dvakrát ročně“, stačí, aby například dvě čísla zpravodaje byla vydána ve dvou dnech po sobě jdoucích nebo je potřeba ještě delší časový rozestup? 

Ministerstvo kultury nám k naší žádosti sdělilo, že pokud jsou dvě (obsahově odlišné) tiskoviny vydány ve stejný den, může být podmínka „dvakrát ročně“ splněna. Nicméně, pokud je druhá tiskovina přílohou první nebo označena jako „speciální vydání“, fakticky se jedná pouze o rozšíření obsahu původní tiskoviny. Ministerstvo kultury však upozornilo, že pokud by se tato praxe měla opakovat častěji, mohlo by se již jednat o porušení tiskového zákona.  

Je nakonec tento výklad správný? Jedná se o zásadní mezeru v zákoně týkající se speciálních vydání (rozšiřující číslo jiné) nebo jen o kuriozitu bez většího přesahu?  

Vliv obecních zpravodajů 

Domníváme se, že vedení obce Hrčava zneužilo institutu obecního zpravodaje vydávaného z obecního rozpočtu k tomu, aby obhájilo své kroky a reagovalo tak na zmíněnou reportáž. Tím vedení porušilo v podstatě nepostižitelná ustanovení tiskového zákona o objektivitě a vyváženosti obsahu periodika. Přitom v obci v současné době ani nejsou opoziční zastupitelé, kteří by mohli uplatnit právo na uvedení svých příspěvků dle tiskového zákona a uvést třeba opačný názor. Evidence periodika je tak nyní jediný nástroj, který lze proti vedení uplatnit. Z tohoto důvodu jsme se nakonec rozhodli podnět podat, i když šlo pouze o porušení ryze formální povinnosti. 

Radniční periodika jsou významným komunikačním nástrojem společnosti. Mají velký vliv na mínění čtenářů, protože jejich spojení s radnicí vyvolává silný pocit důvěryhodnosti a vzhledem k praktickým „místním“ informacím obvykle budí i dojem serióznosti. Díky dotaci z veřejných prostředků a exkluzivitě informací z radnice jsou tato periodika obvykle zcela bez konkurence.  

Důležitostí obecních zpravodajů se zabýváme již dlouhou dobu, více k tomu naleznete v našich analýzách radničních periodik z roku 2014 a 2018. Jejich vliv na občany (voliče) zhodnotil také krajský, respektive Ústavní soud, když rozhodl o opakování komunálních voleb ve Strakonicích i z důvodu zneužívání radničního zpravodaje politickým vedením radnice. Ačkoliv příslušná šetření správních orgánů neshledala v Hrčavě porušení zákona, domníváme, že Hrčavský zpravodaj nelze považovat za příklad dobré praxe radničních periodik.

Pro více informací kontaktujte [email protected]  

Stav ke dni 10. 12. 2020.  

Přílohy:
Hrčavský zpravodaj č. 1/2020
Hrčavský zpravodaj č. 2/2020 – speciální vydání
Podnět na přestupek
Sdělení Krajského úřadu Moravskoslezského kraje k podnětu na přestupek
Žádost o stanovisko Ministerstvo kultury
Stanovisko Ministerstva kultury

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář