Návrh zákona o ochraně oznamovatelů prošel prvním čtením, schvalování pokračuje v časové tísni

Ve středu 12. května proběhla mimořádná schůze k návrhům zákonů, které se týkají ochrany oznamovatelů. Do druhého čtení včera prošel vládní návrh zákona, ale díky neochotě zejména vládních poslanců podpořit projednání zákona ve zkrácených lhůtách hrozí, že se nestihne do voleb schválit.


V ČR již proběhlo několik pokusů přijmout právní úpravu pro ochranu oznamovatelů, ale nikdy nebyly úspěšné. V roce 2019 se podařilo schválit evropskou směrnici a současný návrh tak převádí principy ochrany oznamovatelů do českého právního řádu.


„Lhůta pro transpozici byla dvouletá a končí letos, 17.prosince 2021. Ministerstvo spravedlnosti předložilo kvalitní návrh, ale celý proces se zdržel v Poslanecké sněmovně a přes všechny deklarace o důležitosti zákona se o projednání mnohem více zasazují opoziční strany namísto vládních.“, uvádí Šárka Trunkátová, analytička organizace Oživení.


Pokud se český zákon nestihne přijmout, oznamovatelé se ocitnou ve velké právní nejistotě, zda a jak se mohou domáhat ochrany. Zároveň ČR hrozí finanční sankce od Evropské komise za nesplnění povinnosti.


O čem zákon je?
Cílem zákona je zvýšit ochranu osob v soukromém i veřejném sektoru, které upozorní na protiprávní jednání či stav, o kterém se dozvěděly v rámci výkonu své práce, a umožní tak nápravu, omezení škody, dopadení pachatelů apod. Zákon chrání oznamovatele zejména tím, že poskytne ochranu proti odvetným opatřením, ze strany jejich zaměstnavatelů.


Přínosy zákona
Oznamování protiprávních jednání pomáhá v odhalování korupce a podvodů, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a zdraví. Bez informací od oznamovatelů se mnoho případů korupce a podvodů nevyřeší kvůli chybějícím důkazům.  Podle průzkumu veřejného mínění se v ČR setkalo s nekalým jednáním v souvislosti se svojí prací 20 % lidí. Pouze 6 % jednání oznámilo příslušným úřadům. Většina lidí si nechává informace pro sebe nebo je svěří pouze rodině či kolegům, zejména z důvodu obavy ze ztráty zaměstnání a neřešení podstaty oznámení.


Oznamovatelé jsou přínosem pro společnost
Oznamovatelé jsou důležití nejen v boji proti korupci, ale díky své činnosti jsou schopni ušetřit státu, firmám či organizacím nemalé finanční prostředky. Návrh zákona prospěje oběma stranám, nejen oznamovatelům, ale také zaměstnavatelům, pokud učiněné oznámení povede k omezení způsobených škod, či záchraně života či zdraví.  Ochrana oznamovatelů přináší společnosti významnou hodnotu.


Kontaktujte nás pro více informací
Nezisková organizace Oživení se kontinuálně věnuje tématům korupce, střetu zájmů a vyšší transparentnosti na všech úrovních veřejné správy a veřejné politiky (vláda, parlament, kraje, města, obce, úřady). Cílem spolku je prosazování principů odpovědnosti a transparentnosti ve veřejné správě, rozvoj občanské společnosti, demokracie a právního státu a podpora aktivní účasti občanů na správě věcí veřejných.

Šárka Trunkátová,  [email protected]

C

Facebook
Twitter
3 Komentáře

Přidejte komentář