Léky se musí soutěžit, říká ÚOHS. Po pěti letech nám tak dal za pravdu.

Léky  je nutné nakupovat v otevřených soutěžích, říká ÚOHS. Upozorňovali jsme na to už v r. 2017.

 

ÚOHS vydal metodiku pro nákupy léků v českých nemocnicích. Léky podle něj mají svá specifika (mohou být hrazené z veřejného pojištění nebo pod licenčním omezením apod.), ale není možné je nakupovat bez otevřené tržní soutěže. 

 

Metodika o 15 stranách tak dává zdravotnickým zařízením návod, jak i přes specifika trhu s léky nakupovat férově. Často se nám to nestává, ale ÚOHS rádi pochválíme.

 

Jak to všechno začalo a jakou jsme v tom hráli roli?

 

Před pěti lety jsme společně s kolegy z DatLab Institut (dříve EconLab) upozornili na nesrovnalosti v datech o nákupech léků ve zdravotnických zařízeních. Zjistili jsme, že mezi zadavateli veřejných zakázek ve zdravotnictví je rozšířen mýtus, že léky jsou tak speciální komoditou, že se fakticky nemusí soutěžit dle zákonných pravidel, ale lze na ně uplatnit výjimku a soutěžit fakticky z ruky, lépe řečeno bez transparentní soutěže.

 

Oslovili jsme mimo jiné i Evropskou komisi, neboť podobná výjimka nebyla k nalezení v žádném jiném zákoně v EU. A Komise nám dala za pravdu.

 

Náš názor pak potvrdili ÚOHS, když na náš podnět na Ústav hematologie a krevní transfuze nakonec skončil dokonce pokutou ve výši 200,000,- Kč. 

 

Na to konečně i Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo rozsáhlou novelu zákona o zadávání veřejných zakázek, kde se i „výjimka pro léky“ alespoň nějakým způsobem upravuje: viz sněmovní tisk 1099, § 19 odst. 3.

 

I bez novely zákona ale teď nemocnice musí nakupovat otevřeně, neboť ÚOHS dal jasně najevo, co musí nemocnice dodržovat, jinak je čekají sankce. 

 

Stav ke dni 20.4.2022

 

Více na [email protected] 

 

 

 

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář