Ochrana oznamovatelů

Whistleblowing patří mezi nejvýznamnější nástroje pro odhalování korupce a podvodů. Český právní řád ale na ochranu oznamovatelů nemyslel. Vláda však dnes schválila zákon o ochraně oznamovatelů korupce, který problematiku komplexně řeší. Návrh směřuje oproti původní předložené variantě dobrým směrem, některé nedostatky ale v zákoně nadále zůstávají. Členské...

Oživení se připojilo k výzvě Koalice 48 oznamovatelů nekalých jednání, organizací na ochranu novinářů a dalších partnerů v oblasti boje proti korupci a lidských práv, která apeluje na mezinárodní společenství, aby okamžitě zasáhlo a zastavilo legální pronásledování a zastrašování kritických hlasů, tzv. SLAPP. V Evropě jsme svědky...

Dne 19.11.2020 proběhl online briefing s novináři, zástupci občanského sdružení Oživení a výzkumné agentury Behavio za účasti senátora a advokáta Václava Lásky.Zásadním tématem byly výsledky unikátního výzkumu, který mapoval povědomí Čechů o oznamování a měřil míru tolerance české populace vůči různým formám neetického a protizákonného...

 

Protikorupční neziskové organizace (Oživení, Transparency ČR a Rekonstrukce státu) se připojily do mezirezortního připomínkového řízení k návrhu zákona o ochraně oznamovatelů. Navrhujeme Ministerstvu spravedlnosti změny, které by posílily reálnou ochranu oznamovatelů a zlepšily důvěryhodnost orgánu, na který se budou oznamovatelé obracet. Upozornili jsme také na nedostatky v implementaci evropské směrnice.

Webové stránky projektu: www.piskamfauly.cz Informace k ochraně oznamovatelů dostupné také zde. Cíl projektu: Projekt cílí na zvýšení povědomí o fenoménu oznamování nekalých jednání, dále na poskytnutí konkrétní právní podpory pro oznamovatele. V neposlední řadě zahrnuje advokační aktivity směrem ke komplexní právní ochraně oznamovatelů v ČR. Konkrétní cíle projektu: 1) Zvýšení...

Jednání je opět zahájeno tématem nařízení k ochraně oznamovatelů. Připomínky oficiálních míst i ostatních členů komise byly písemně vypořádány, připomínky veřejné ochránkyně práv zůstaly vypořádány s rozporem. Zástupce ministerstva vnitra představuje změny, které po vypořádání připomínek nastaly, jedná se zejména o následující: - prošetřovatel definován ryze jako státní...

V mezidobí proběhlo již připomínkové řízení, v rámci kterého jsme zaslali Úřadu Vlády podrobné připomínky k textu nařízení. Bohužel konkrétní výhrady k nařízení jsme mohli uplatnit až v tomto poměrně hektickém období, kdy všechny tlačí oficiální termíny. Připomínky několika členů komise přichází vypořádat zástupci předkladatele – Ministerstva vnitra. Z jejich úst...

Zástupci Úřadu vlády nejprve představují možnosti technického provedení, kdy je vyloučeno využití bezplatného dotazník od googlu a dále je zvažována varianta serveru na Úřadu vlády. Dále jsou představeny možnosti provedení dotazníku, jejich pro a proti. Nakonec je odhlasována metoda stratifikovaného výběru. Nakonec je navrženo zrevidovat dotazník,...

Na jednání jsme byli upozornění, že na požadavek Evropské komise, bylo nutno pracovat na jiných právních předpisech, a proto nebyl možné pracovat na návrhu nařízení vlády k ochraně oznamovatelů. Ústně nám bylo sděleno, že se v nařízení udělali legislativně-technické změny, nikoliv věcné. Za týden by ovšem mělo...

Jednání je sice již druhé v pořadí, ale teprve tentokrát dochází k projednání konkrétního programu, který byl na úvodním jednání schválen. Aktuální informací je, že Ministerstvo vnitra (MV) aktuálně připravuje návrh nařízení vlády o pravidlech pro ochranu státních zaměstnanců, kteří učinili oznámení o podezření ze spáchání protiprávního jednání...