Pražská Opencard

Projekt Opencard provází od konce roku 2009 silné podezření z neefektivního a nezodpovědného nakládání s veřejným majetkem s podezřením na korupční vazby mezi osobami odpovědnými za projekt na hl. m. Praze a dodavateli projektu. Oživení se od roku 2010 věnuje monitoringu této kauzy se zaměřením na identifikaci škod. Doposud se nepodařilo hl.m. Prahu rozhýbat k efektivnímu vymáhání smluvních sankcí či způsobených škod.

Fakta o zásadním pochybení v projektu Opencard

Na zásadní pochybení upozornila Zpráva o provedení forenzního auditu zpracovaná společnostmi NEXIA AP, a.s. a A.T. KEARNEY GmbH z roku 2009

Základní dokumenty k projektu Opencard

Mezi základní dokumenty řadíme podklady pro Zastupitelstvo hlavního města Prahy ke schávlení projektu Opencard z roku 2006, uzavřenou Smlouvu o dílo se společností Haguess, a.s. z roku 2006, Zprávu o provedení forenzního auditu společností NEXIA AP, a.s. a A.T. KEARNEY GmbHz roku 2009, prověrky společností E-Fractal a Apogeo z roku 2010, analýzy Oživení z března a srpna 2010 a právní posudky advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek a Řanda Havel Legal ze září a října roku 2010

Nevymáhání smluvních sankcí po Haguess, a.s. – kroky Oživení v roce 2010

Analýzy Oživení týkající se smluvních sankcí za pozdní plnění společnosti Haguess, a. s. byly formálně projednány na zasedání Kontrolního výboru Hlavního města Prahy v roce 2010, avšak na základě externích právních posudků advokátní kanceláře Pelikán Krofta Kohoutek a Řanda Havel Legal se Praha rozhodla své nároky ze smlouvy o dílo neuplatnit.

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář