Vědecko technický park Milovice – nesoutěžená zakázka za půl miliardy

V rámci činnosti naší právní poradny jsme obdrželi podnět týkající se veřejné zakázky ,,Výstavba vědeckotechnického parku včetně technologie aerodynamického tunelu“ ev. č. ve věstníku veřejných zakázek (ISVZUS) – 222697 jejímž zadavatelem je VTP AT Milovice, o.p.s. Hodnota zakázky byla stanovena na částku 404.750.000,- Kč. Projekt byl financován v rámci operačního programu Podnikání a inovace – Prosperita Výzva IV.

Dne 26. 7. 2012 oznámil zadavatel zakázku v ISVZUS s lhůtou pro doručení nabídek do 24. 8. 2012. Zadavatel se rozhodl zadat zakázku v jednacím řízení s uveřejněním dle ustanovení § 22 odst. 3 a) a c) zákona o veřejných zakázkách (ZVZ). Dle písemné zprávy zadavatele byla důvodem zvoleného postupu skutečnost, že v současné době existují celkem 3 možní dodavatelé stavby aerodynamického tunelu, kdy každý z dodavatelů má své vlastní způsoby řešení požadovaných parametrů aerodynamického tunelu, a proto by zadavatel nemohl nabídky vzájemně porovnávat.

Jelikož součástí stavebních prací je i projektování a stavba aerodynamického tunelu, mezi technické kvalifikační předpoklady Zadavatel zařadil podmínku zkušeností a referencí s tímto typem staveb. Díky této podmínce došlo k velmi výraznému zúžení potenciálních dodavatelů na trhu a ve výsledku byla podána pouze jediná nabídka, která splňovala nastavené kvalifikační předpoklady.

Předmětem zakázky dle zadávací dokumentace nebyla ovšem pouze stavba aerodynamického tunelu, ale i další stavební práce.

Dle Smlouvy o dílo je v položkovém rozpočtu počítáno mimo jiné s následujícími pracemi: Komunikace a zpevněné plochy, trafostanice, rozvody NN/VO, plynovod, dešťová kanalizace vč. zasak. systému, splašková kanalizace, vodovod, sadové úpravy, atp.

Zakázku vyhrála společnost aerodynamics s.r.o., IČ: 24248169, jejíž nabídka byla současně jedinou hodnocenou nabídkou. Společnost aerodynamics s.r.o. byla zapsána do obchodního rejstříku 11. července 2012, tedy v těsné blízkosti oznámení o vyhlášení zakázky. O pochybnostech serióznosti dodavatele hovoří i fakt, že na stejné adrese sídlí dalších 614 podnikatelských subjektů.

Dle Smlouvy o dílo celková cena nabídky vybraného dodavatele činí 404. 750. 000,- Kč bez DPH, přitom lze položkový rozpočet finančního plnění zakázky rozdělit na dvě základní části:

1) práce a služby související s projektováním, technologiemi a stavbou aerodynamického tunelu za celkem 205 068 295 bez DPH,

2) ostatní stavební práce související s výstavbou vědeckotechnického parku (tj. komunikace a zpevněné plochy, trafostanice, rozvody NN/VO, plynovod, dešťová a splašková kanalizace, vodovod, sadové úpravy, výtahy atp.) za celkem 199 681 705 Kč bez DPH.

Je proto evidentní, že skoro polovina hodnoty plnění nevyžaduje zkušenosti s výstavbou aerodynamického tunelu a předmět těchto prací mohl být zadán jinému dodavateli na základě širší otevřené soutěže, čímž by jistě bylo dosaženo vyšší ekonomické výhodnosti nabídky než v případě zadání zakázky na základě jedné nabídky.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem jsme dne 24. 4. 2013 podali podnět ke kontrole zakázky Nejvyššímu kontrolnímu úřadu.

Dokumenty k zakázce naleznete zde: http://profilzadavatele.vtpmilovice.eu/

Kvalifikační dokumentace

Zadávací dokumentace

Písemná zpráva zadavatele

Smlova podepsaná s vítězem veřejné zakázky, firmou Aerodynamics

Po mediálním nátlaku se zadavatel rozhodl zakázku zrušil a vypsat znova. Vítěz nově vypsané veřejné zakázky není zatím znám.

Stav ke dni 29.4.2013, aktualizováno 17.1.2014

V případě dotazů neváhejte se na nás obrátit.

[email protected]

 

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář