Praha – účelové dělení veřejné zakázky na právní služby

Hlavní město Praha opakovaně porušuje zákon o veřejných zakázkách.

V roce 2010 zadal odbor městského investora, pět veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR). Všechny zakázky se týkaly právního poradenství spojeného s výstavbou Městského okruhu a všechny zakázky v rozmezí několika měsíců splnila advokátní kancelář WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o. Celková hodnota souboru veřejných zakázek činila 7.265.000,- Kč bez DPH, čímž trojnásobně překročila hranici pro veřejnou zakázku malého rozsahu.

Oblíbená advokátní kancelář získala zakázku i v roce 2013, tentokrát v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. Praha výběr zadávacího řízení zdůvodňuje „krajní naléhavostí vzniklou v důsledku událostí, které veřejný zadavatel nemohl předvídat“. Takové odůvodnění může jen stěží odpovídat realitě, kdy městský okruh staví Praha již mnoho let. Oživení se v obou případech obrátilo s podnětem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Úřad si obratem vyžádal u Hlavního města Prahy podklady. Nicméně na začátku srpna 2013 nám ÚOHS sdělil, že zadavatel se k věci vyjádřil a ÚOHS prozatím (?) neshledal důvod pro zahájení řízení, což údajně nevylučuje, že tak učiní v budoucnosti.

Sdělení ÚOHS

Na základě rozsáhlé žádosti o informace Oživení podnět k prověření postupu zadavatele v listopadu 2013 doplnilo a rozšířilo.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže podnět šetří pod číslem P346.

Rozšířený podnět ÚOHS (listopad 2013)

V březnu 2014 UOHS sdělil, že i přes doplňující informace nezahájí řízení se zadavatelem pokud jde o veřejné zakázky na právní pomoc týkající se pražského okruhu.

Informace týkající se postupu zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu ve věci týkající se kartového centra, správního řízení o Karlově mostě a právního zastoupení v jednotlivých správních či soudních
řízeních, pak tato část podnětu byla zaevidována pod sp. zn. ÚOHS-P200/2014 jako samostatný podnět a bude dále šetřena.

ÚOHS tedy  zahájil správní řízení ve věci týkajcí se kartového centra, jehož výsledkem bylo pravomocné rozhodnutí ÚOHS z února 2015 (nabylo právní moci 3.3.2015), kdy ÚOHS konstatoval porušení zákona o veřejných zakázkách a uzavřel že zadavatel nezákonně dělil veřejné zakázky a uložil hl.m. Praze pokutu ve výši 100.000,-Kč.

Stav ke dni 24.5.2013, aktualizováno 2.8.2013, 17.1.2014, 25.3.2014, 21.7.2015

rozhodnutí ÚOHS

více informací poskytneme na [email protected]

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář