Krupka – další žaloba zastupitelů na uveřejnění doplňující informace zamířila k soudu

Opoziční zastupitelé města Krupky se na Oživení opětovně obrátili s žádostí o zajištění bezplatného právního zastoupení při podání žaloby na uveřejnění  doplňující informace dle tiskového zákona a následného zastupování při soudním sporu. Tentokrát se jednalo o žádost k uveřejnění sdělení na téma prodeje pozemků v majetku města za cenu nižší než obvyklou.

Ve zkratce: opoziční zastupitelé požadovali uveřejnit v radničním periodiku sdělení, kterým by upozornili na situaci v místním zastupitelstvu, kdy dochází k prodeji pozemků ve vlastnictví města za cenu nižší, než je v daném místě a čase obvyklá. Vzhledem k tomu, že město Krupka daný článek neuveřejnilo, požádali opoziční zastupitelé ve smyslu § 11a tiskového zákona o uveřejnění doplňující informace, kdy opětovně žádali uveřejnění daného sdělení. Reakcí města Krupky bylo to, že v zářijovém vydání radničního periodika byl uveřejněn článek opozičních zastupitelů, který však byl pozměněn natolik, že nejenže přestal splňovat zákonné náležitosti pro uveřejnění doplňující informace, ale navíc ztratil i původní smysl, kterým bylo upozornit na praktiky místního zastupitelstva při prodeji obecních pozemků. Opozičním zastupitelům tak počala běžet 15 dní lhůta k podání žaloby, kterou se nyní soudní cestou domáhají uveřejnění uvedené doplňující informace. Veškeré podrobnější informace včetně skutkových tvrzení a právního posouzení naleznete v připojených dokumentech.

Informace jsou zveřejněny se souhlasem dotčených zastupitelů.

Stav ke dni 29.9.2015

Dokumenty:

žádost o uveřejnění sdělení

žádost o uveřejnění doplňující informace

žaloba

Daniel Holý

Facebook
Twitter
Zatím tu nejsou žádné komentáře.

Přidejte komentář